TIN MỚI

image advertisement

image advertisement

image advertisement

image advertisement

image advertisement

image advertisement

image advertisement

THÔNG BÁO: CÔNG KHAI GIẤY PHÉP XÂY DỰNG THÁNG 8/2023 TRÊN ĐỊA BÀN QUẬN ĐỒ SƠN
THÔNG BÁO: CÔNG KHAI GIẤY PHÉP XÂY DỰNG THÁNG 8/2023 TRÊN ĐỊA BÀN QUẬN ĐỒ SƠN

TT  Đơn vị  TDP Số tầng Phép chính
I Hải Sơn 05/05 Trường hợp   5
1 Hoàng Thị Lan Đoàn Kết 5 Số 137 ngày 10/8/2023 
2 Phạm Ngọc Hoa Đông Tiến 1 Số 263 ngày 04/8/2023 
3 Phạm Ngọc Hoa Đông Tiến 1 Số 264 ngày 04/8/2023 
4 Nguyễn Văn Tùng Nguyễn Hữu Cầu 1 Số 270 ngày 15/8/2023 
5 Phạm Văn Ngà Đông Tiến  5 Số 275 ngày 18/8/2023 
II Vạn Hương 03/03   Trường hợp   3
1 Lương Đình Thủy TDP1-TDP8 3 Số 267 ngày 11/8/2023 
2 Lưu Đình Hùng TDP1-TDP8 3 Số 308 ngày 30/8/2023 
3 Nguyễn Thị Dùng TDP 1 2 Số 309 ngày 30/8/2023 
III Ngọc Xuyên 02/02   Trường hợp    2
1 Lương Trác Mai Ngọc Sơn 3 Số 172 ngày 05/5/2023 
2 Lương Đình Trọng TDP 8 3 Số 266 ngày 11/8/2023 
V Minh Đức 9Trường hợp   9
1 Vũ Trí Từ Ngô Quyền 5 Số 257 ngày 01/8/2023 
3 Nguyễn Khắc Hồng Quang Trung 1 Số 260 ngày 02/8/2023 
4 Ngô Văn Trình Quang Trung 1 Số 261 ngày 02/8/2023 
5 Lê Thị Hà Dân Tiến 2 Số 262 ngày 04/8/2023 
6 Nguyễn Khắc Hồng Quang Trung 1 Số 269 ngày 11/8/2023 
7 Cao Văn Đường Ngô Quyền 2 Số 271 ngày 15/8/2023 
8 Trần Văn Dũng Nguyễn Huệ 3 Số 286 ngày 25/8/2023 
9 Phan Văn Hà Đề Thám 1 Số 307 ngày 30/8/2023 
VI Hợp Đức 34/34  Trường hợp   34
1 Nguyễn Văn Thành Trung Nghĩa 3 Số 258 ngày 02/8/2023 
2 Nguyễn Quang Hùng Đức Hậu 3 Số 259 ngày 02/8/2023 
3 Nguyễn Xuân Thành Đức Hậu 1 Số 265 ngày 04/8/2023 
4 Nguyễn Văn Đông Trung Nghĩa 1 Số 268 ngày 11/8/2023 
5 Hồ Văn Lợi Quyết Tiến 2 Số 272 ngày 18/8/2023 
6 Hồ Xuân Ninh Quyết Tiến 2 Số 273 ngày 18/8/2023 
7 Trần Văn Trưởng Trung Nghĩa 1 Số 278 ngày 21/8/2023 
8 Nguyễn Văn Thọ Trung Nghĩa 1 Số 279 ngày 22/8/2023 
9 Nguyễn Văn Thọ Trung Nghĩa 1 Số 280 ngày 22/8/2023 
10 Nguyễn Văn Thọ Trung Nghĩa 1 Số 281 ngày 22/8/2023 
11 Nguyễn Văn Thọ Trung Nghĩa 1 Số 282 ngày 22/8/2023 
12 Nguyễn Văn Đôn Trung Nghĩa 1 Số 283 ngày 25/8/2023 
13 Nguyễn Văn Thông Trung Nghĩa 1 Số 284 ngày 25/8/2023 
14 Nguyễn Văn Thông Trung Nghĩa 1 Số 285 ngày 25/8/2023 
15 Nguyễn Văn Thông Trung Nghĩa 1 Số 287 ngày 25/8/2023 
16 Nguyễn Văn Đôn Trung Nghĩa 1 Số 288 ngày 25/8/2023 
17 Nguyễn Xuân Trường Quyết Tiến 4 Số 289-306 ngày 28/8/2023 
VII Bàng La 04/04 Trường hợp   4
1 Phạm Văn Hùng Đại Thắng 2 Số 221 ngày 07/6/2023 
2 Phạm Văn Cường Tiểu Bàng 2 Số 274 ngày 18/8/2023 
3 Nguyễn Đắc Đại Tiểu Bàng 1 1 Số 276 ngày 18/8/2023 
4 Phạm Quý Đức Bắc Hải 2 Số 277 ngày 18/8/2023 
  Tổng cộng     57

image advertisement

image advertisement

image advertisement

image advertisement

image advertisement

image advertisement

image advertisement

image advertisement

Thống kê truy cập
  • Đang online: 0
  • Hôm nay: 1
  • Trong tuần: 0
  • Tất cả: 0