TIN MỚI

image advertisement

image advertisement

image advertisement

image advertisement

image advertisement

image advertisement

image advertisement

Lĩnh vực Công Thương
Lĩnh vực Công Thương

Quyết định số 914/QĐ-UBND ngày 10/4/2023 của UBND thành phố về việc Công bố thủ tục hành chính mới ban hành; thủ tục hành chính sửa đổi, bổ sung thuộc lĩnh vực Công thương trên địa bàn thành phố Hải Phòng.

Xem chi tiết tại tài liệu đính kèm

 Quyết định số 1280/QĐ-UBND ngày 10/5/2021 của UBND thành phố về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính sửa đổi, bổ sung, bãi bỏ lĩnh vực công thương trên địa bàn thành phố Hải Phòng

Xem chi tiết tại tài liệu đính kèm

Quyết định số 2072/QĐ-UBND ngày 17/7/2020 của UBND thành phố về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính sửa đổi, bổ sung, bãi bỏ lĩnh vực công thương trên địa bàn thành phố Hải Phòng


Quyết định số 2939/QĐ-UBND ngày 27/11/2019 của UBND thành phố về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính sửa đổi, bổ sung, bãi bỏ lĩnh vực công thương trên địa bàn thành phố Hải Phòng


Quyết định số 685/QĐ-UBND ngày 29/3/2019 của UBND thành phố  về việc công bố danh mục thủ tục hành chính lĩnh vực công thương trên địa bàn thành phố Hải Phòng


image advertisement

image advertisement

image advertisement

image advertisement

image advertisement

image advertisement

image advertisement

image advertisement

Thống kê truy cập
  • Đang online: 0
  • Hôm nay: 1
  • Trong tuần: 0
  • Tất cả: 0