TIN MỚI

image advertisement

image advertisement

image advertisement

image advertisement

image advertisement

image advertisement

image advertisement

Lĩnh vực Giáo dục và Đào tạo
Lĩnh vực Giáo dục và Đào tạo

Quyết định số 878/QĐ-UBND ngày 30/3/2021 của UBND thành phố về việc công bố danh mục thủ tục hành chính mới ban hành, sửa đổi, bổ sung, thay thế và bãi bỏ lĩnh vực giáo dục và đào tạo trên địa bàn thành phố Hải Phòng

Xem Văn bản tại tài liệu đính kèm

Quyết định số 43/QĐ-UBND, ngày 07/01/2022 của Uỷ ban nhân dân thành phố công bố danh mục TTHC được chuẩn hóa; danh mục TTHC được bãi bỏ trong lĩnh vực GDĐT trên địa bàn thành phố Hải Phòng

Xem văn bản tại tài liệu đính kèm

Quyết định số 1182/QĐ-UBND ngày 19/4/2022 của UBND thành phố công bố danh mục thủ tục hành chính được thay thế lĩnh vực Giáo dục trung học trên địa bàn thành phố Hải Phòng

Xem văn bản tại tài liệu đính kèm

Quyết định số 915/QĐ-UBND ngày 10/4/2023 của UBND thành phố Công bố thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung thuộc lĩnh vực giáo dục và đào tạo trên địa bàn thành phố Hải Phòng.

Xem văn bản tại tài liệu đính kèm

Quyết định số 1182/QĐ-UBND ngày 09/5/2023 của UBND thành phố Công bố danh mục thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung lĩnh vực giáo dục và đào tạo trên địa bàn thành phố Hải Phòng.

Xem văn bản tại tài liệu đính kèm

image advertisement

image advertisement

image advertisement

image advertisement

image advertisement

image advertisement

image advertisement

image advertisement

Thống kê truy cập
  • Đang online: 0
  • Hôm nay: 1
  • Trong tuần: 0
  • Tất cả: 0