TIN MỚI

image advertisement

image advertisement

image advertisement

image advertisement

image advertisement

image advertisement

image advertisement

Lĩnh vực Lao động - Thương binh và Xã hội
Lĩnh vực Lao động - Thương binh và Xã hội

Quyết định số 2100/QĐ-UBND, ngày 29/7/2021 Công bố Danh mục thủ tục hành chính mới ban hành, sửa đổi, bổ sung, bãi bỏ lĩnh vực lao động-Thương binh và Xã hội về thực hiện một số chính sách hỗ trợ người lao động và người sử dụng lao động gặp khó khăn do đại dịch COVID-19 trên địa bàn thành phố Hải Phòng

Xem chi tiết tại Văn bản đính kèm

Quyết định số 1626/QĐ-UBND ngày 9/6/2021 của UBND thành phố về việc công bố danh mục thủ tục hành chính mới ban hành, sửa đổi, bổ sung và thay thế lĩnh vực lao động, thương binh xã hội trên địa bàn thành phố Hải Phòng

Xem chi tiết tại Văn bản đính kèm


Quyết định số 1401/QĐ-UBND ngày 25/5/2021 của UBND thành phố về việc công bố danh mục thủ tục hành chính mới ban hành, sửa đổi, bổ sung, bãi bỏ lĩnh vực lao động, thương binh xã hội trên địa bàn thành phố Hải Phòng

Xem chi tiết tại Văn bản đính kèm

Quyết định số 1257/QĐ-UBND ngày 20/5/2020 của UBND thành phố về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính mới ban hành lĩnh vực Lao động- Thương binh và xã hội trên địa bàn thành phố Hải Phòng

Xem chi tiết tại Văn bản đính kèm

Quyết định số 1723/QĐ-UBND, ngày 10/6/2022 của Uỷ ban nhân dân thành phố công bố danh mục TTHC mới ban hành, được sửa đổi, bổ sung, bãi bỏ thuộc lĩnh vực Lao động- TBXH trên địa bàn thành phố

Xem chi tiết tại Văn bản đính kèm

Quyết định số 2195/QĐ-UBND, ngày 08/7/2022 của Uỷ ban nhân dân thành phố Công bố danh mục TTHC mới ban hành, được sửa đổi, bổ sung, bãi bỏ thộc lĩnh vực Lao động -TBXH trên địa bàn thành phố Hải phòng

Xem chi tiết tại Văn bản đính kèm

Quyết định số 449/QĐ-UBND, ngày 20/02/2023 của Uỷ ban nhân dân thành phố Công bố danh mục thủ tục hành chính mới ban hành, được sửa đổi, bổ sung, bãi bỏ lĩnh vực giáo dục nghề nghiệp và chính sách người có công với cách mạng thuộc phạm vi quản lý của sở lao động, thương binh và xã hội trên địa bàn thành phố Hải Phòng.

Xem chi tiết tại Văn bản đính kèm

Quyết định số 1217/QĐ-UBND, ngày 10/5/2023 của Uỷ ban nhân dân thành phố về việc Công bố danh mục thủ tục hành chính thuộc lĩnh vực Lao động- thương binh và xã hội trên địa bàn thành phố Hải Phòng

Xem chi tiết tại Văn bản đính kèm

Quyết định số 1423/QĐ-UBND, ngày 25/5/2023 của Uỷ ban nhân dân thành phố về việc công bố danh mục thủ tục hành chính sửa đổi, bổ sung thuộc lĩnh vực Lao đông-Thương binh và xã hội trên địa bàn thành phố Hải Phòng

Xem chi tiết tại Văn bản đính kèm


image advertisement

image advertisement

image advertisement

image advertisement

image advertisement

image advertisement

image advertisement

image advertisement

Thống kê truy cập
  • Đang online: 0
  • Hôm nay: 1
  • Trong tuần: 0
  • Tất cả: 0