TIN MỚI

image advertisement

image advertisement

image advertisement

image advertisement

image advertisement

image advertisement

image advertisement

Lĩnh vực Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
Lĩnh vực Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

Quyết định số 644/QĐ-UBND ngày 14/3/2023 công bố Danh mục thủ tục hành chính lĩnh vực nông nghiệp và phát triển nông thôn trên địa bàn thành phố Hải Phòng (Sở Nông nghiệp và phát triển nông thôn).

Xem Văn bản tại tài liệu đính kèm

 Quyết định số 1371/QĐ-UBND ngày 16/5/2022 Công bố thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung, thay thế, bị bãi bỏ lĩnh vực nông nghiệp và phát triển nông thôn trên địa bàn thành phố Hải Phòng.

Xem Văn bản tại tài liệu đính kèm

Quyết định số 1475/QĐ-UBND ngày 31/5/2021 về việc công bố danh mục thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung, bị bãi bỏ lĩnh vực nông nghiệp và phát triển nông thôn trên địa bàn thành phố Hải Phòng.

Xem Văn bản tại tài liệu đính kèm

Quyết định số 3541/QĐ-UBND ngày 25/11/2020 về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính lĩnh vực nông nghiệp và phát triển nông thôn trên địa bàn thành phố Hải Phòng.

Xem văn bản tại đây

image advertisement

image advertisement

image advertisement

image advertisement

image advertisement

image advertisement

image advertisement

image advertisement

Thống kê truy cập
  • Đang online: 0
  • Hôm nay: 1
  • Trong tuần: 0
  • Tất cả: 0