TIN MỚI

image advertisement

image advertisement

image advertisement

image advertisement

image advertisement

image advertisement

image advertisement

Lĩnh vực Tài nguyên và Môi trường
Lĩnh vực Tài nguyên và Môi trường

Quyết định số 1403/QĐ-UBND ngày 25/5/2021 của UBND thành phố về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính lĩnh vực tài nguyên và môi trường trên địa bàn thành phố Hải Phòng

Xem chi tiết tại Văn bản đính kèm

Quyết định số 3249/QĐ-UBND ngày 26/10/2020 của UBND thành phố về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính lĩnh vực tài nguyên và môi trường trên địa bàn thành phố Hải Phòng

Xem chi tiết tại văn bản tại đây

Quyết định số 533/QĐ-UBND ngày 11/2/2022 của UBND thành phố công bố thủ tục hành chính mới ban hành, thủ tục hành chính được sửa dổi, bổ sung trong lĩnh vực đất đai trên địa bàn thành phố Hải Phòng

Xem chi tiết tại Văn bản đính kèm

Quyết định số 885/QĐ-UBND, ngày 25/3/2022 của UBND thành phố công bố TTHC mới ban hành; TTHC được sửa đổi, bổ sung: TTHC thay thế; TTHC bị bãi bỏ lĩnh vực môi trường và lĩnh vực đo đạc, bản đồ trên địa bàn thành phố Hải Phòng

Xem chi tiết tại Văn bản đính kèm

Quyết định số 881/QĐ-UBND, ngày 05/4/2023 của UBND thành phố công bố  thủ tục hành chính mới ban hành; thủ tục hành chính được sửa đổi bổ sung, thủ tục hành chính bị bãi bỏ trong lĩnh vực địa chất, khoáng sản, lĩnh vực môi trường và lĩnh vực tài nguyên nước trên địa bàn thành phố Hải Phòng.

Xem chi tiết tại Văn bản đính kèm

image advertisement

image advertisement

image advertisement

image advertisement

image advertisement

image advertisement

image advertisement

image advertisement

Thống kê truy cập
  • Đang online: 0
  • Hôm nay: 1
  • Trong tuần: 0
  • Tất cả: 0