TIN MỚI

image advertisement

image advertisement

image advertisement

image advertisement

image advertisement

image advertisement

image advertisement

Lĩnh vực Thanh tra-Tiếp công dân
Lĩnh vực Thanh tra-Tiếp công dân

Quyết định số 855/QĐ-UBND ngày 26/3/2021 của UBND thành phố về việc công bố danh mục thủ tục hành chính được thay thế trong lĩnh vực phòng chống tham nhũng thuộc phạm vi chức năng quản lý nhà nước của ngành thanh tra trên địa bàn thành phố Hải Phòng

Xem chi tiết văn bản đính kèm

Quyết định số 2456/QĐ-UBND, ngày 30/8/2021 của Ủy ban nhân dân thành phố công bố danh mục thủ tục hành chính được thay thế trong lĩnh vực giải quyết khiếu nại thuộc phạm vi quản lý nhà nước của ngành thanh tra trên địa bàn thành phố Hải Phòng

Xem chi tiết văn bản đính kèm

Quyết định số 2123/QĐ-UBND, ngày 01/7/2022 của Uỷ ban nhân dân thành phố công bố danh mục TTHC được thay thế trong lĩnh vực tiếp công dân, xử lý đơn thuộc phạm vi QLNN của ngành thanh tra trên địa bàn thành phố

Xem chi tiết văn bản đính kèm

image advertisement

image advertisement

image advertisement

image advertisement

image advertisement

image advertisement

image advertisement

image advertisement

Thống kê truy cập
  • Đang online: 0
  • Hôm nay: 1
  • Trong tuần: 0
  • Tất cả: 0