TIN MỚI

image advertisement

image advertisement

image advertisement

image advertisement

image advertisement

image advertisement

image advertisement

Lĩnh vực Thông tin và Truyền thông
Lĩnh vực Thông tin và Truyền thông

Quyết định số 357/QĐ-UBND ngày 08/02/2023 của UBND thành phố về việc Công bố danh mục thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung và thủ tục hành chính bị bãi bỏ trong lĩnh vực xuất bản, in, phát hành; lĩnh vực phát thanh, truyền hình và thông tin điện tử thuộc phạm vi, chức năng quản lý của nhà nước của Sở Thông tin và truyền thông thành phố Hải Phòng

Xem Văn bản tại đây

Quyết định số 2351/QĐ-UBND ngày 7/8/2020 của UBND thành phố về việc Công bố Danh mục thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung lĩnh vực thông tin và truyền thông

Xem Văn bản tại đây

Quyết định số 570/QĐ-CT ngày 19/3/2019 về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính lĩnh vực thông tin và truyền thông trên địa bàn thành phố Hải Phòng;

Xem văn bản tại đây.


image advertisement

image advertisement

image advertisement

image advertisement

image advertisement

image advertisement

image advertisement

image advertisement

Thống kê truy cập
  • Đang online: 0
  • Hôm nay: 1
  • Trong tuần: 0
  • Tất cả: 0