TIN MỚI

image advertisement

image advertisement

image advertisement

image advertisement

image advertisement

image advertisement

image advertisement

Lĩnh vực Tư pháp

Lĩnh vực Tư pháp

 Quyết định số 562/QĐ-UBND ngày 03/3/2023 Về việc công bố thủ tục hành chính mới ban hành; thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực hộ tịch thục hiện tại cơ quan đăng ký hộ tịch thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Tư pháp trên địa bàn thành phố Hải Phòng

Xem chi tiết tại Văn bản đính kèm 

 Quyết định số 2129/QĐ-UBND ngày 2/8/2021 về việc công bố danh mục thủ tục hành chính lĩnh vực Tư pháp trên địa bàn thành phố Hải Phòng

Xem chi tiết tại Văn bản đính kèm phía dưới

 Quyết định số 3339/QĐ-UBND ngày 3/11/2020 về việc công bố danh mục thủ tục hành chính mới ban hành; thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung; thủ tục hành chính bị bãi bỏ lĩnh vực Tư pháp trên địa bàn thành phố Hải Phòng

Xem Văn bản tại đây hoặc Văn bản đính kèm phía dưới

 Quyết định số 2603 ngày 1/9/2020 về việc công bố danh mục thủ tục hành chính sửa đổi, bổ sung và bãi bỏ lĩnh vực Tư pháp trên địa bàn thành phố Hải Phòng

Xem Văn bản tại đây hoặc Văn bản đính kèm phía dưới.

 Quyết định số 614/QĐ-CT ngày 25/3/2019 về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính lĩnh vực tư pháp trên địa bàn thành phố Hải Phòng; 

Xem văn bản tại đây.

 Quyết định số 2127/QĐ-CT ngày 09/9/2019 về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính lĩnh được sửa đổi, bổ sung, thay thế; thủ tục hành chính bị bãi bỏ lĩnh vực tư pháp.

Xem văn bản tại đây.

 Quyết định về việc công bố Danh mục lệ phí thủ tục hành chính lĩnh vực hộ tịch trên địa bàn thành phố Hải Phòng 

 Xem văn bản tại đây.

image advertisement

image advertisement

image advertisement

image advertisement

image advertisement

image advertisement

image advertisement

image advertisement

Thống kê truy cập
  • Đang online: 0
  • Hôm nay: 1
  • Trong tuần: 0
  • Tất cả: 0