TIN MỚI

image advertisement

image advertisement

image advertisement

image advertisement

image advertisement

image advertisement

image advertisement

Lĩnh vực Văn hóa và Thể thao
Lĩnh vực Văn hóa và Thể thao

Quyết định số 1122/QĐ-UBND ngày 19/4/2021 của UBND thành phố về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính lĩnh vực văn hóa, thể thao và gia đình trên địa bàn thành phố Hải Phòng

Xem chi tiết tại Văn bản đính kèm

Quyết định số 307/QĐ-UBND ngày 10/2/2020 về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính lĩnh vực văn hóa, thể thao và gia đình trên địa bàn thành phố Hải Phòng

Xem văn bản tại đây

Quyết định số 1053/QĐ-UBND, ngày 05/4/2022 của UBND thành phố Công bố danh mục thủ tục hành chính lĩnh vực văn hóa, thể thao và gia đình trên địa bàn thành phố Hải Phòng

Xem chi tiết tại Văn bản đính kèm

Quyết định số 453/QĐ-UBND, ngày 20/02/2023 của UBND thành phố Công bố danh mục thủ tục hành chính lĩnh vực văn hóa, thể thao và gia đình trên địa bàn thành phố Hải Phòng

Xem chi tiết tại Văn bản đính kèm

image advertisement

image advertisement

image advertisement

image advertisement

image advertisement

image advertisement

image advertisement

image advertisement

Thống kê truy cập
  • Đang online: 0
  • Hôm nay: 1
  • Trong tuần: 0
  • Tất cả: 0