TIN MỚI

image advertisement

image advertisement

image advertisement

image advertisement

image advertisement

image advertisement

image advertisement

Quận Đồ Sơn: Tiếp tục tập trung thực hiện có hiệu quả các nhiệm vụ chống khai thác IUU
Quận Đồ Sơn: Tiếp tục tập trung thực hiện có hiệu quả các nhiệm vụ chống khai thác IUU

Thực hiện các văn bản chỉ đạo của Uỷ ban nhân dân thành phố: Thông báo số 269/TB-VP ngày 08/9/2023 về Kết luận của Phó Chủ tịch Uỷ ban nhân dân thành phố Nguyễn Đức Thọ kiểm tra đột xuất thực hiện nhiệm vụ chống khai thác IUU; Công văn số 6251/VP-TL ngày 11/9/2023 về việc khẩn trương thực hiện các biện pháp mạnh chống khai thác IUU, chuẩn bị làm việc với Đoàn Thanh tra của EC lần thứ 4; Công văn số 6254/VP-TL ngày 11/9/2023 về việc xác minh, xử lý tàu cá mất kết nối thiết bị giám sát hành trình. Để đảm bảo triển khai các nhiệm vụ, giải pháp chống khai thác hải sản bất hợp pháp, không báo cáo và không theo quy định (chống khai thác IUU) có hiệu quả, đặc biệt chuẩn bị làm việc với Đoàn Thanh tra của Uỷ ban Châu Âu lần thứ 4, Ủy ban nhân dân quận đã có văn bản chỉ đạo và yêu cầu:

1. Các cơ quan, đơn vị liên quan; Uỷ ban nhân dân các phường; Tiếp tục tập trung thực hiện có hiệu quả các nhiệm vụ chống khai thác IUU theo chỉ đạo của Uỷ ban nhân dân quận tại Kế hoạch số 65/KH-UBND ngày 03/3/2023 về thực hiện các nhiệm vụ, giải pháp chống khai thác IUU trên địa bàn quận Đồ Sơn năm 2023, Công văn số 2207/UBND-KT ngày 16/8/2023 thực hiện các biện pháp mạnh chống khai thác IUU và chuẩn bị làm việc với Đoàn Thanh tra của EC lần thứ 4; Phối hợp chặt chẽ với các cơ quan chức năng thuộc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn trong quá trình rà soát, thống kê tàu cá và xác minh, xử lý các trường hợp vi phạm theo quy định.

2. Ủy ban nhân dân các phường

- Tiếp tục tăng cường tuyên truyền, phổ biến các quy định về chống khai thác IUU.
- Quản lý chặt chẽ tàu cá trên địa bàn, đặc biệt các tàu cá đang nằm bờ, không đủ điều kiện hoạt động; kịp thời thông tin cho lực lượng biên phòng khi tàu cá di chuyển khỏi nơi neo đậu.
- Rà soát kỹ các tàu cá không còn hoạt động để yêu cầu, hướng dẫn các chủ tàu cá thực hiện đầy đủ các thủ tục, hồ sơ xoá đăng ký tàu cá theo quy định; đồng thời đề nghị đưa ra khỏi hệ thống quản lý tàu cá đối với các tàu cá không đủ điều kiện hoạt động theo quy định.
- Kiểm soát, xử lý nghiêm tàu cá neo đậu không đúng nơi quy định.
- Phối hợp với các cơ quan liên quan thực hiện nghiêm việc kiểm tra, xử lý vi phạm hành chính đối với các trường hợp vi phạm chống khai thác IUU, đặc biệt là các trường hợp tàu cá hoạt động sai vùng, không duy trì kết nối thiết bị giám sát hành trình tàu cá theo quy định.

3. Đồn Biên phòng Đồ Sơn

- Tăng cường kiểm tra, kiểm soát chặt chẽ tàu cá hoạt động trên biển và tàu cá ra vào cảng cá, đặc biệt là nhóm tàu cá có chiều dài lớn nhất từ 15 mét trở lên; tuyệt đối không cho xuất bến đi khai thác đối với các tàu cá không đủ điều kiện theo quy định và các tàu cá chưa được xử lý các hành vi vi phạm.
- Chủ trì, phối hợp với Uỷ ban nhân dân các phường và các cơ quan chức năng khẩn trương xác minh, kịp thời phát hiện, thiết lập hồ sơ, xử lý nghiêm các tàu cá địa phương mất kết nối thiết bị giám sát hành trình dài ngày trên biển.
- Tổ chức thu nộp nhật ký khai thác, báo cáo khai thác theo đúng chỉ đạo của Uỷ ban nhân dân thành phố.
- Thực hiện nghiêm việc xử lý vi phạm hành chính các trường hợp vi phạm theo đúng quy định.
- Bố trí cán bộ phối hợp với các cơ quan chuyên môn của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn thực hiện kiểm soát tàu cá có dấu hiệu hoạt động thuỷ sản vi phạm IUU.
Tin khác
1 2 3 4 5  ... 

image advertisement

image advertisement

image advertisement

image advertisement

image advertisement

image advertisement

image advertisement

image advertisement

Thống kê truy cập
  • Đang online: 0
  • Hôm nay: 1
  • Trong tuần: 0
  • Tất cả: 0