TIN MỚI

image advertisement

image advertisement

image advertisement

image advertisement

image advertisement

image advertisement

image advertisement

Quận Đồ Sơn: Triển khai lập Kế hoạch sử dụng đất năm 2024
Quận Đồ Sơn: Triển khai lập Kế hoạch sử dụng đất năm 2024 

Căn cứ Thông tư số 01/2021/TT-BTNMT, ngày 12/4/2021 của Bộ Tài nguyên và Môi trường quy định kỹ thuật việc lập, điều chỉnh quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất. Để triển khai công tác lập Kế hoạch sử dụng đất năm 2024 đúng quy định và tiến độ thời gian, Ủy ban nhân dân quận yêu cầu các cơ quan, đơn vị, tổ chức được giao chủ đầu tư thực hiện công trình, dự án triển khai thực hiện một số nội dung, cụ thể như sau:

Đề nghị các đơn vị chủ đầu tư căn cứ Danh mục công trình, dự án có nhu cầu sử dụng đất năm 2023 của quận Đồ Sơn đã được phê duyệt tại các Quyết định số 888/QĐ-UBND, ngày 05/4/2023 của Uỷ ban nhân dân thành phố đánh giá kết quả thực hiện Kế hoạch sử dụng đất năm 2023 với các nội dung cụ thể như sau:

- Số công trình, dự án đã thực hiện (và dự kiến thực hiện đến 31/12/2023) trong Kế hoạch sử dụng đất năm 2023.
+ Số dự án đã có quyết định thu hồi đất, hoặc giao đất.
+ Số dự án đã cắm mốc phục vụ công tác giải phóng mặt bằng.

- Số công trình dự án chưa triển khai thực hiện. Đánh giá nguyên nhân.

Chi tiết tại xem tại đây
Tin khác
1 2 3 4 5  ... 

image advertisement

image advertisement

image advertisement

image advertisement

image advertisement

image advertisement

image advertisement

image advertisement

Thống kê truy cập
  • Đang online: 0
  • Hôm nay: 1
  • Trong tuần: 0
  • Tất cả: 0