TIN MỚI

image advertisement

image advertisement

image advertisement

image advertisement

image advertisement

image advertisement

image advertisement

Khai thác hiệu quả tiềm năng phát triển mạnh mẽ du lịch- dịch vụ Đồ Sơn
Khai thác hiệu quả tiềm năng phát triển mạnh mẽ du lịch- dịch vụ Đồ Sơn

 Cơ hội lớn phát huy tiềm năng, lợi thế

 Nghị quyết 32 của Bộ Chính trị về “xây dựng và phát triển thành phố Hải Phòng trong thời kỳ công nghiệp hoá, hiện đại hoá đất nước” qua 7 năm thực hiện đạt được những kết quả rất quan trọng. Đây là nền tảng, điều kiện để thành phố, trong đó có quận Đồ Sơn phát triển bứt phá trong những năm tiếp theo. Mặt khác, định hướng lớn và khâu đột phá phát triển kinh tế biển, du lịch, dịch vụ của thành phố trong những năm tới là “Khai thác toàn diện lợi thế về biển để phát triển mạnh mẽ các lĩnh vực kinh tế biển, nhất là các dịch vụ vận tải, cảng biển, kho bãi, hàng hải, thương mại, viễn thông, du lịch...”. Điều đó mở ra cơ hội phát triển mạnh mẽ trên nhiều lĩnh vực thế mạnh cho quận Đồ Sơn, địa phương có tiềm năng, về phát triển kinh tế du lịch, dịch vụ và thuỷ sản.

 Bước vào nhiệm kỳ 2010-2015, quận Đồ Sơn đứng trước những cơ hội thuận lợi lớn, rất cơ bản. Trong những năm tới, một loạt các công trình, dự án cấp quốc gia sẽ được triển khai trên địa bàn quận Đồ Sơn và các quận, huyện lân cận như: xây dựng cảng Nam Đồ Sơn, cảng cửa ngõ quốc tế Hải Phòng tại Lạch Huyện, đường ô tô cao tốc Hà Nội - Hải Phòng, sân bay quốc tế Hải Phòng tại Tiên Lãng, đường cao tốc ven biển, khu hội thảo quốc tế. Đặc biệt, định hướng nhiệm kỳ 2010-2015 của Thành uỷ nêu rõ: “Nâng cấp, hiện đại hoá khu du lịch nghỉ dưỡng, vui chơi giải trí Đồ Sơn xứng tầm khu du lịch quốc tế trong trục du lịch Đồ Sơn - Cát Bà - Hạ Long”...

 Sau 5 năm thực hiện Nghị quyết số 09-NQ/TU của Ban Thường vụ Thành uỷ khoá 13 về phát triển du lịch Hải Phòng giai đoạn 2006-2010, định hướng đến năm 2020, du lịch quận Đồ Sơn có những bước phát triển mới. Nhận thức của các cấp, ngành và nhân dân về tầm quan trọng phát triển du lịch có những chuyển biến sâu sắc. Một số khu du lịch phát triển nhanh, chất lượng và hiệu quả được nâng cao, góp phần tích cực vào việc thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế -xã hội của quận và thành phố trong những năm qua.

Tuy vậy, những kết quả đạt được chưa tương xứng với “tiềm năng, tài nguyên vị thế thương hiệu du lịch” của Đồ Sơn. Các loại hình du lịch, sản phẩm du lịch chưa đa dạng hoá, chủ yếu là khai thác yếu tố thuận lợi của thiên nhiên. Công tác bảo vệ môi trường, tài nguyên du lịch và việc đào tạo nhân lực chất lượng cao phục vụ ngành du lịch chưa thực sự đáp ứng yêu cầu, nhất là đội ngũ cán bộ quản lý và hướng dẫn viên du lịch. Công tác quản lý hành chính nhà nước về du lịch trên địa bàn còn rất nhiều bất cập.

 Giải pháp đột phá

 Để phát huy những tiềm năng, lợi thế về phát triển du lịch - dịch vụ của Đồ Sơn trong giai đoạn mới, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân quận Đồ Sơn tập trung triển khai một số giải pháp đột phá trong thời gian tới. Đó là:

-Tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền, nâng cao nhận thức của các cấp, ngành, cơ quan, đơn vị và nhân dân về vị trí, tầm quan trọng của việc phát triển du lịch của thành phố nói chung và Đồ Sơn nói riêng. Việc xúc tiến, quảng bá du lịch tiếp tục được nâng cao chất lượng cả về nội dung và hình thức. Nghiên cứu, phân tích đánh giá thị trường hiện tại và tiềm năng du lịch Đồ Sơn, tạo cơ sở khoa học cho việc định hướng, nâng cao hiệu quả khai thác ngành kinh tế chủ đạo của quận. Mở rộng thị trường du lịch mới trên cơ sở xây dựng chiến lược phát triển du lịch bền vững.

- Đặc biệt quan tâm công tác đào tạo, đào tạo lại đội ngũ cán bộ lãnh đạo quản lý, hướng dẫn viên du lịch, nhân viên phục vụ các khách sạn, nhà hàng trên địa bàn. Điều đó giúp từng bước nâng cao tính chuyên nghiệp trong hoạt động dịch vụ, góp phần giải quyết các yêu cầu cấp bách trước mắt cũng như lâu dài. Triển khai nhiều hình thức như đào tạo tại chỗ, đào tạo chính quy ở trong nước và có thể ở cả nước ngoài. Đây là yếu tố nhằm nâng cao ý thức giữ gìn và phát huy “tiềm năng, tài nguyên vị thế thương hiệu du lịch”, bảo vệ môi trường thiên nhiên cũng như môi trường kinh doanh dịch vụ du lịch, khai thác tốt các di tích lịch sử cách mạng, tâm linh trên địa bàn quận...

 Nâng cao vai trò tích cực trong quản lý, hướng dẫn thành viên của Hiệp hội du lịch Đồ Sơn, trong đó, các thành viên Hiệp hội cần gạt bỏ tư tưởng kinh doanh mùa vụ, “chộp giật, nhất thời”, không khai thác được tiềm năng, tài nguyên du lịch. Tiếp tục đẩy mạnh giáo dục ý thức, trách nhiệm toàn dân trong việc bảo tồn, tôn tạo và phát triển môi trường xã hội nhân văn du lịch. Có những quy định mang tính pháp lý, nhằm ngăn ngừa sự xâm nhập của các yếu tố văn hoá độc hại, ảnh hưởng tiêu cực đến ngành du lịch quận.

 - Để thu hút khách du lịch quốc tế, tạo ưu thế cạnh trạnh, mở rộng thị trường, Đồ Sơn phải tạo được sản phẩm du lịch độc đáo, đặc trưng, mang bản sắc dân tộc, truyền thống văn hoá, lịch sử, nghệ thuật, phong tục tập quán địa phương. Cần nghiên cứu mở rộng, nâng tầm Lễ hội chọi trâu truyền thống Đồ Sơn để thu hút du khách. Mặt khác, đẩy nhanh tiến độ thực hiện Dự án tôn tạo, phỏng dựng tháp Tường Long trên đỉnh Mẫu Sơn. Mở rộng hệ sinh thái rừng ngập mặn để vừa nuôi trồng thuỷ sản, vừa kết hợp với du lịch sinh thái... Từ đó, có kế hoạch xây dựng và phát triển các loại hình du lịch: tham quan các danh lam thắng cảnh, các di tích lịch sử văn hoá, du lịch nghỉ dưỡng; các loại hình thể thao: chơi golf, quần vợt, câu cá, leo núi, thể thao mạo hiểm cảm giác mạnh... Xây dựng những “tua” du lịch có nội dung phong phú để thu hút và kéo dài ngày lưu trú của khách.

 Xây dựng quy hoạch phân vùng chức năng trên địa bàn toàn quận để xác định các khu vực cần bảo vệ như: khu rừng sinh thái nguyên sinh ở đảo Dấu, khu di tích tháp Tường Long, hệ sinh thái rừng ngập mặn ven biển phường Bàng La, hệ sinh thái khu vực ven biển bãi triều Đồ Sơn. Xác định các khu vực cần phục hồi ở các đồi, núi mà nhân dân đang canh tác thuộc các phường Vạn Sơn, Ngọc Xuyên.

 Tập trung nghiên cứu đánh giá mức độ ô nhiễm môi trường ở khu vực Đồ Sơn một cách có hệ thống trên cơ sở phối hợp giữa quận Đồ Sơn với các Sở Khoa học Công nghệ; Tài nguyên và Môi trường. Từ đó, hoạch định chiến lược trong việc bảo vệ môi trường biển, môi trường sinh thái và cảnh quan khu du lịch. Mặt khác, đẩy mạnh tuyên truyền và thi hành Luật Bảo vệ môi trường, đồng thời nghiêm cấm những hành vi gây ô nhiễm môi trường. Khi triển khai dự án ở Đồ Sơn, tất cả nhà đầu tư phải có báo cáo đánh giá tác động môi trường của cơ quan chức năng. Yêu cầu các nhà đầu tư phải có nghĩa vụ đóng góp tài chính để khắc phục hậu quả, gây tác động xấu tới môi trường du lịch. Ngoài ra, tất cả ngành kinh tế khác phải chấp hành tốt những điều khoản luật liên quan đến bảo vệ môi trường; bảo tồn và quản lý những nguồn lợi sinh vật dưới nước; bảo vệ di sản tự nhiên; phòng ngừa ô nhiễm do các tàu biển gây ra...

 -Đề nghị thành phố nghiên cứu, xem xét và điều chỉnh việc giao chức năng quản lý nhà nước toàn diện, triệt để về du lịch cho quận. Thành phố sớm có chủ trương giao đất lâu dài theo quy hoạch, kết hợp nâng cao hiệu quả khu vực đất đai phục vụ nhiệm vụ quốc phòng an ninh với đất đai phục vụ khai thác du lịch. Mặt khác, xem xét, cấp phép cho các chủ đầu tư có năng lực, phục vụ phát triển du lịch bền vững theo quy hoạch; kiên quyết thu hồi các dự án nhiều năm không triển khai. Mặt khác, xử lý nghiêm chủ dự án chỉ tập trung vào mục đích san nền để chia lô, bán đất mà không quan tâm xây dựng hạ tầng kỹ thuật đô thị, gây ảnh hưởng vệ sinh môi trường, phá vỡ quy hoạch, cảnh quan thiên nhiên. Đó là tiền đề để thành phố và quận có điều kiện kêu gọi, tập trung huy động, khuyến khích đầu tư trong nước cũng như nước ngoài, ở cả khu vực tư nhân và nhà nước.

 Trước mắt, thành phố quan tâm, sớm thông qua quy hoạch tổng thể và chi tiết khu du lịch Đồ Sơn; tập trung xây dựng cơ sở hạ tầng kỹ đô thị du lịch, đồng thời đầu tư xây dựng cảng du lịch để phục vụ đội tàu du lịch. Xây dựng đường cao tốc ven biển, tạo sự liên kết giữa Đồ Sơn - Cát Bà - Hạ Long. Xây dựng Trung tâm hội nghị, hội thảo quốc tế tại khu 1 Đồ Sơn. Khuyến khích các doanh nghiệp, nhà đầu tư xây dựng hệ thống khách sạn cao cấp bảo đảm tiêu chuẩn quốc tế... tạo điểm nhấn quan trọng và đáp ứng nhu cầu cấp thiết của ngành du lịch thành phố trên địa bàn quận./.

Đinh Duy Sinh-Bí thư Quận ủy Đồ Sơn

image advertisement

image advertisement

image advertisement

image advertisement

image advertisement

image advertisement

image advertisement

image advertisement

Thống kê truy cập
  • Đang online: 0
  • Hôm nay: 1
  • Trong tuần: 0
  • Tất cả: 0