TIN MỚI

image advertisement

image advertisement

image advertisement

image advertisement

image advertisement

image advertisement

image advertisement

06 KẾT QUẢ NỔI BẬT CỦA QUẬN ĐỒ SƠN TRONG NĂM 2023

1. Tổ chức thành công Sơ kết giữa nhiệm kỳ thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp và Đại hội lần thứ XXV Đảng bộ quận, nhiệm kỳ 2020-2025

Mặc dù nhận định, đánh giá và dự báo việc hoàn thành toàn diện các chỉ tiêu, nhiệm vụ theo Nghị quyết Đại hội là rất khó khăn và đầy thách thức, nhưng Ban Chấp hành Đảng bộ quận đã thảo luận, nhất quán quan điểm, quyết tâm không điều chỉnh chỉ tiêu, phấn đấu hoàn thành mức cao nhất các chỉ tiêu theo Nghị quyết; đề ra nhiều nhiệm vụ, giải pháp cụ thể, trong đó đã lựa chọn 19 nhiệm vụ, giải pháp có cấp thiết, trọng tâm để tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện từ nay đến hết nhiệm kỳ.

2. Công tác xây dựng Đảng, hệ thống chính trị, vận động Nhân dân được triển khai đồng bộ, toàn diện, có nhiều điểm mới, sáng tạo

Đảng bộ và hệ thống chính trị quận tiếp tục duy trì sự ổn định; tinh thần đoàn kết, nhất trí được lan tỏa sâu rộng; phát huy dân chủ, trí tuệ tập thể trong quyết định những vấn đề lớn và quan trọng của quận. Phương thức lãnh đạo của Đảng được chú trọng đổi mới theo hướng đồng bộ, đúng vai, đúng việc. Đã kịp thời rà soát, sửa đổi, bổ sung Quy chế làm việc của Ban Chấp hành Đảng bộ quận theo hướng tăng cường phân cấp, ủy quyền, bước đầu thực hiện đẩy mạnh cải cách hành chính trong Đảng. Điểm nổi bật, Ban Chấp hành Đảng bộ quận ban hành Nghị quyết về nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ quận đến năm 2025, định hướng đến năm 2030; ban hành 03 chương trình công tác có ý nghĩa quan trọng đối với công tác an sinh và phát triển kinh tế - xã hội quận, cụ thể: Chương trình đảm bảo an sinh xã hội quận Đồ Sơn giai đoạn 2023-2025; Chương trình về chỉnh về chỉnh trang, nâng cấp, phát triển đô thị giai đoạn 2023-2025, định hướng đến năm 2030 và Chương trình về đẩy mạnh công tác giải phóng mặt bằng thực hiện các dự án đầu tư trên địa bàn quận Đồ Sơn, giai đoạn 2023 - 2025 và các năm tiếp theo.

Công tác tuyên giáo luôn chủ động đi trước một bước, có nhiều đổi mới, sáng tạo. Công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch được đặc biệt quan tâm. Tổ chức thành công Cuộc thi “Cán bộ, đảng viên và Nhân dân quận Ðồ Sơn học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” - góp phần lan tỏa sâu rộng việc học tập và làm theo Bác trong cán bộ, đảng viên và Nhân dân toàn quận. Xây dựng “Bản tin sinh hoạt chi bộ” hàng tháng góp phần nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ tại cơ sở. Công tác thông tin, tuyên truyền đường lối, chủ trương của Đảng; chính sách, pháp luật của Nhà nước được triển khai đồng bộ, kịp thời, với nhiều hình thức phong phú.

Công tác tổ chức xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị đạt được kết quả toàn diện nhiều lĩnh vực; hoàn thành vượt mức chỉ tiêu kết nạp đảng viên (101%), chỉ tiêu thành lập tổ chức cơ sở đảng theo Nghị quyết số 28-NQ/TU, ngày 10/11/2009 của Ban Thường vụ Thành ủy (200%). Công tác công tác cán bộ được thực hiện dân chủ, thận trọng, chắc chắn, bảo đảm đúng quy định, quy trình; xây dựng hướng dẫn, quy trình mẫu về nghiệp vụ công tác tổ chức, xây dựng Đảng theo hướng ngắn gọn, dễ triển khai thực hiện tại cơ sở. Tổ chức thành công Hội thi Bí thư chi bộ giỏi; lớp bồi dưỡng, cập nhật kiến thức đối với cán bộ quy hoạch Ủy viên Ban Thường vụ Quận uỷ, Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ Quận, nhiệm kỳ 2020-2025 và 2025-2030.

Công tác kiểm tra, giám sát, thi hành kỷ luật Đảng, nội chính, phòng, chống tham nhũng, tiêu cực được thực hiện nghiêm túc, đúng quy định và đạt nhiều kết quả rõ nét, đặc biệt là kết quả kiểm tra dấu hiệu vi phạm đối với tổ chức đảng và đảng viên. Công tác tư pháp và cải cách tư pháp, thực hiện điều tra, truy tố, xét xử đảm bảo đúng quy định của pháp luật, không xảy ra oan sai, góp phần giữ vững an ninh trật tự, an toàn xã hội trên địa bàn quận.
Công tác dân vận được chú trọng, quyền dân chủ của Nhân dân được phát huy, tăng cường mối quan hệ mật thiết giữa cấp ủy đảng, chính quyền với Nhân dân. Ban hành “Quy trình xử lý điểm nóng, vụ việc phức tạp”, “Quy trình xây dựng, thực hiện, công nhận mô hình “Dân vận khéo”;  triển khai sâu rộng Cuộc thi tuyên truyền các mô hình “Dân vận khéo” tham gia xây dựng đô thị văn minh và chuyển đổi số năm 2023. 

Hội nghị đối thoại giữa người đứng đầu cấp ủy, chính quyền các cấp với Nhân dân được triển khai thực hiện nghiêm túc, đúng quy định. Đặc biệt, năm 2023, ghi dấu ấn lần đầu tiên đồng chí Bí thư Quận uỷ và đồng chí Chủ tịch UBND quận gặp gỡ, đối thoại với hội viên Hội Nông dân quận. Thông qua đối thoại, đã tháo gỡ, giải quyết kịp thời nhiều khó khăn, vướng mắc, động viên tinh thần hăng say lao động sản xuất, góp phần tạo đồng thuận xã hội và phát triển kinh tế - xã hội địa phương.

Công tác cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho các cơ sở tôn giáo được tập trung chỉ đạo đạt kết quả tốt và được thành phố đánh giá cao. Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các tổ chức chính trị - xã hội quận luôn bám sát sự chỉ đạo của Thành ủy, Quận ủy, phát huy tinh thần khối đại đoàn đoàn kết toàn dân, góp phần quan trọng thực hiện thành công các nhiệm vụ chính trị; củng cố niềm tin trong cán bộ, đảng viên và Nhân dân quận.

3. Công tác xây dựng chính quyền được triển khai đồng bộ, hiệu lực, hiệu quả

Hội đồng nhân dân quận thực hiện tốt việc đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động trong thực hiện nhiệm vụ. Triển khai và tổ chức thành công “kỳ họp số” (kỳ họp không giấy tờ). Ban hành 37 Nghị quyết quan trọng về phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh, ngân sách, chủ trương đầu tư dự án trọng điểm trên địa bàn, như: Dự án đầu tư xây dựng tuyến đường trung tâm quận, dự án đầu tư xây dựng Nhà văn hoá trung tâm quận ...  Hoạt động giám sát, khảo sát được tăng cường, chú trọng vào những vấn đề thiết thực liên quan đến phát triển kinh tế - xã hội và đời sống Nhân dân. Hoạt động tiếp xúc cử tri, tiếp công dân, tiếp nhận, giải quyết kiến nghị của cử tri được quan tâm kịp thời. Ủy ban nhân dân quận chỉ đạo các giải pháp thực hiện chủ đề năm 2023, trong đó tập trung công tác giải phóng mặt bằng, triển khai các dự án đầu tư; chỉnh trang, phát triển đô thị; giải ngân vốn đầu tư công, công tác thu ngân sách; quản lý đô thị, quản lý đất đai, trật tự xây dựng; chỉ đạo việc tổ chức các hoạt động lớn của địa phương và các hoạt động sản xuất, phát triển kinh tế; chỉ đạo bảo đảm tình hình an ninh chính trị - trật tự an toàn xã hội trên địa bàn quận.

4. Triển khai quyết liệt, hiệu quả nhiệm vụ phát triển kinh tế, quản lý đất đai, trật tự xây dựng, giải phóng mặt bằng thực hiện các dự án đầu tư xây dựng

Năm 2023, quận thực hiện hiệu quả chủ đề "Đồ Sơn điểm đến bốn mùa" với nhiều sản phẩm du lịch mới. Tình hình kinh tế - xã hội quận tiếp tục ổn định và phát triển, thể hiện trên các lĩnh vực: Tốc độ tăng trưởng các ngành kinh tế đạt 18,84%; 100% các chỉ tiêu kinh tế - xã hội năm 2023 hoàn thành và hoàn thành vượt mức kế hoạch, trong đó một số chỉ tiêu chủ yếu đạt cao, vượt kế hoạch, tăng so với cùng kỳ như: Giá trị sản xuất công nghiệp đạt 100% kế hoạch, tăng 18,1% so với cùng kỳ. Tổng mức bán lẻ hàng hóa đạt 114,14% kế hoạch, tăng 32,4% so với cùng kỳ. Tổng vốn đầu tư toàn xã hội đạt 100,1% kế hoạch, tăng 14,2% so với cùng kỳ. Doanh thu dịch vụ lưu trú và ăn uống đạt 116,7% kế hoạch, tăng 50,6% so với cùng kỳ. Thu hút khách du lịch đạt 118% kế hoạch, tăng 52,8% so với cùng kỳ. Tổng thu ngân sách trên địa bàn quận đạt 529.522 triệu đồng, bằng 181,2% dự toán thành phố, bằng 142,8% so với cùng kỳ. 

Công tác quản lý đất đai, trật tự xây dựng đô thị được quan tâm chỉ đạo; tập trung kiểm tra, kiểm soát, kiên quyết xử lý đối với các trường hợp vi phạm; dành nhiều nguồn lực đầu tư triển khai nâng cấp, cải tạo, sửa chữa các tuyến đường, trường học, hệ thống điện chiếu sáng công cộng, vỉa hè ... góp phần làm thay đổi diện mạo đô thị quận. Tiếp tục tập trung cao tháo gỡ vướng mắc trong công tác giải phóng mặt bằng. Triển khai thực hiện quyết liệt các dự án thành phố quyết định đầu tư (dự án đầu tư xây dựng tuyến đường phía Tây; dự án cải tạo, nâng cấp tuyến đường Thượng Đức - phường Minh Đức; tuyến đường Hợp Đức - phường Hợp Đức); các dự án đầu tư công, các công trình sự nghiệp, các dự án tồn đọng; phối hợp chặt chẽ, hỗ trợ tháo gỡ khó khăn cho các doanh nghiệp triển khai các dự án đầu tư trên địa bàn. 

Công tác tư pháp, cải cách hành chính được tập trung chỉ đạo; công tác tiếp dân được tăng cường, giải quyết tốt các đơn thư. Thực hiện tốt công tác đảm bảo an toàn giao thông, vệ sinh môi trường, nếp sống văn minh đô thị. Chính trị, xã hội ổn định, quốc phòng an ninh, trật tự an toàn xã hội được giữ vững.

5. Các lĩnh vực văn hóa - xã hội có nhiều nét nổi bật

Công tác chăm lo các gia đình chính sách, hộ nghèo, đối tượng bảo trợ xã hội, trẻ em, người cao tuổi được thường xuyên quan tâm, đặc biệt trong dịp Tết Nguyên đán 2023, Kỷ niệm ngày thương binh liệt sĩ 27/7. Tiếp tục cơ chế hỗ trợ xây nhà mới, sửa chữa nhà ở đối với hộ nghèo. Năm 2023 số hộ nghèo giảm 32 hộ bằng 0,23% đạt 121% kế hoạch (còn 20 hộ = 0,14%). Hoàn thành vượt chỉ tiêu xây dựng trường chuẩn quốc gia theo kế hoạch (đạt 02/01 trường). Trường THPT Đồ Sơn dẫn đầu các trường học, thuộc các cấp học trên địa bàn về số học sinh giỏi cấp thành phố, với 51 giải. Khánh thành dự án “Cổng du lịch thông minh kết hợp với giải pháp mạng không dây” tại tuyến đường Vạn Hương; triển khai thực hiện công trình “Chợ dân sinh chuyển đổi số” tại chợ Cầu Vồng và tuyến đường Sơn Hải (phường Hải Sơn); triển khai mô hình “Chuyển đổi số trong quảng bá di tích lịch sử”; gắn mã QR-Code thông tin tại Di tích Từ đường họ Nguyễn Văn (phường Bàng La); Chùa Hang, Đền Bà Đế (phường Hải Sơn); Đình Quý Kim (phường Hợp Đức)… Phối hợp tổ chức thành công giải chạy VnExpress Marathon Hai Phong 2023 …

6. Quốc phòng - an ninh được tăng cường; An ninh trật tự, an toàn xã hội được bảo đảm; khu vực biên giới, biển đảo được giữ vững

Năm 2023, quận đã cơ bản hoàn thành xây dựng khu vực phòng thủ; phối hợp tổ chức thành công Diễn tập phòng thủ dân sự ứng phó với siêu bão và tìm kiếm cứu nạn với quy mô lớn nhất từ trước đến nay của thành phố, với  gần 3.900 người tham gia diễn tập, 470 phương tiện các loại được huy động, góp phần quan trọng củng cố, tăng cường tiềm lực trong khu vực phòng thủ thành phố.

Khu vực biên giới biển được quản lý tốt, hoàn thiện hồ sơ xử lý, tuyên truyền vận động 100% các hộ nuôi ngao trái phép trên địa bàn tự tháo dỡ xong các công trình vi phạm. Lực lượng vũ trang quận duy trì nghiêm chế độ thường trực sẵn sàng chiến đấu, nắm chắc địa bàn, không để xảy ra điểm nóng, những tình huống bất ngờ; tiếp tục triển khai hiệu quả Đề án 06 của Chính phủ về “Phát triển ứng dụng dữ liệu về dân cư, định danh và xác thực điện tử phục vụ chuyển đổi số quốc gia giai đoạn 2022-2025, tầm nhìn đến năm 2030”; nâng cao chất lượng quản lý địa bàn, quản lý đối tượng, công tác quản lý ngành nghề kinh doanh có điều kiện về an ninh trật tự. Hoàn thiện các tiêu chí xây dựng Công an phường điển hình, kiểu mẫu và văn minh đô thị năm 2023; bảo đảm vững chắc cho thành quả phát triển kinh tế - xã hội, an toàn và bình yên cuộc sống của Nhân dân./.
 

image advertisement

image advertisement

image advertisement

image advertisement

image advertisement

image advertisement

image advertisement

image advertisement

Thống kê truy cập
  • Đang online: 0
  • Hôm nay: 1
  • Trong tuần: 0
  • Tất cả: 0