TIN MỚI

image advertisement

image advertisement

image advertisement

image advertisement

image advertisement

image advertisement

image advertisement

Quận Đồ Sơn: Phát động các phong trào thi đua thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội quận năm 2024
Năm 2023, quận Đồ Sơn hoàn thành và hoàn thành vượt mức chỉ tiêu kinh tế- xã hội, đạt mức tăng trưởng 18,84%, tăng 2,84% so với kế hoạch, tăng 1,13% so với thực hiện năm 2022. Các chỉ tiêu kinh tế - xã hội hoàn thành, đạt tiến độ đề ra (hoàn thành 20/20 chỉ tiêu thành phố giao), một số chỉ tiêu đạt cao so với cùng kỳ như: giá trị sản xuất công nghiệp đạt 880 tỷ đồng, đạt 100% kế hoạch, tăng 18,1% so với cùng kỳ; tổng mức bán lẻ hàng hóa đạt 3.310 tỷ đồng, đạt 114,14% kế hoạch, bằng 132,4% so với cùng kỳ; doanh thu dịch vụ lưu trú và ăn uống đạt 2.650 tỷ đồng, đạt 116,7% kế hoạch, tăng 50,6% so với cùng kỳ; tổng thu ngân sách trên địa bàn đạt 324,714 tỷ đồng, đạt 111,47% dự toán thành phố.
Anh-tin-bai
UBND quận Đồ Sơn chỉ đạo và triển khai thực hiện có hiệu quả các phong trào thi đua lớn như: “Cả nước chung tay vì người nghèo - không để ai bị bỏ lại phía sau”; “Cán bộ, công chức, viên chức thi đua thực hiện văn hóa công sở” và các phong trào thi đua khác tạo hiệu ứng lan tỏa mạnh mẽ trong đời sống kinh tế - xã hội và được các tập thể, cá nhân và Nhân dân hưởng ứng, đón nhận. Với những kết quả đạt được, năm 2023, quận Đồ Sơn có 4 tập thể nhận Cờ thi đua của thành phố; 14 tập thể hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ công tác năm 2023 được tặng danh hiệu “Tập thể lao động xuất sắc”; 20 tập thể, cá nhân được nhận bằng khen của UBND thành phố; 2 doanh nghiệp và 6 gia đình được nhận bằng khen của UBND thành phố có thành tích hoàn thành xuất sắc trong sản xuất, kinh doanh.
Anh-tin-bai
Tại hội nghị, quận Đồ Sơn phát động phong trào thi đua của quận năm 2024, với chủ đề hành động “Đẩy mạnh giải phóng mặt bằng - Chỉnh trang phát triển đô thị - Thu, chi ngân sách”. Trong đó, tổ chức thực hiện phong trào thi đua ngay từ đầu năm, tạo khí thế thi đua sôi nổi trong cơ quan, đơn vị, địa phương và cán bộ, đảng viên, Nhân dân toàn quận. Tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền và tổ chức thực hiện các chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước về thi đua, khen thưởng, nhất là quán triệt sâu sắc tư tưởng thi đua ái quốc của Chủ tịch Hồ Chí Minh. Tổ chức phát động các phong trào thi đua thiết thực nhằm thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ phát triển kinh tế- xã hội quận năm 2024. Trong công tác khen thưởng, tăng cường khen thưởng thành tích đột xuất, khen thưởng theo lĩnh vực, bảo đảm đúng người, đúng việc, đúng thành tích, đúng quy trình; chú ý khen thưởng người lao động trực tiếp, cán bộ cơ sở, người không giữ chức vụ. Đồng thời, thực hiện công tác phát hiện, bồi dưỡng và nhân rộng các điển hình tiên tiến, nhân tố mới và các mô hình hiệu quả cao.
Anh-tin-bai
Anh-tin-bai
Nhân dịp này, đại diện các đơn vị ký kết giao ước thi đua năm 2024 giữa các khối thi đua trên địa bàn quận./.

image advertisement

image advertisement

image advertisement

image advertisement

image advertisement

image advertisement

image advertisement

image advertisement

Thống kê truy cập
  • Đang online: 0
  • Hôm nay: 1
  • Trong tuần: 0
  • Tất cả: 0