TIN MỚI

image advertisement

image advertisement

image advertisement

image advertisement

image advertisement

image advertisement

image advertisement

Thông báo phân công Phó Chủ tịch HĐND quận thực hiện quyền hạn của Chủ tịch HĐND quận

Thực hiện Thông báo số 3823-TB/BTCTU ngày 16 tháng 02 năm 2024 của Ban Tổ chức Thành ủy Hải Phòng về việc Thông báo ý kiến của Ban Thường vụ Thành ủy về công tác cán bộ. Thực hiện Thông báo số 650-TB/QU, ngày 04 tháng 3 năm 2024 của Ban Thường vụ Quận ủy “Về công tác cán bộ”; Căn cứ Nghị quyết số 150/NQ-HĐND, ngày 15 tháng 3 năm 2024 của Hội đồng nhân dân quận “Về việc miễn nhiệm chức vụ Chủ tịch Hội đồng nhân dân quận Đồ Sơn khoá VI, nhiệm kỳ 2021-2026 đối với bà Bùi Thị Hồng Vân”, do chuyển công tác.Trên cơ sở phân công nhiệm vụ của Thường trực Hội đồng nhân dân quận tại cuộc họp ngày 15 tháng 3 năm 2024. Thường trực Hội đồng nhân dân quận khoá VI, nhiệm kỳ 2021 - 2026 thống nhất phân công ông Hoàng Gia Đông, Phó Chủ tịch Hội đồng nhân dân quận khoá VI, nhiệm kỳ 2021 - 2026 thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn của Chủ tịch Hội đồng nhân dân quận cho đến khi bầu ra Chủ tịch Hội đồng nhân dân mới.
 

image advertisement

image advertisement

image advertisement

image advertisement

image advertisement

image advertisement

image advertisement

image advertisement

Thống kê truy cập
  • Đang online: 0
  • Hôm nay: 1
  • Trong tuần: 0
  • Tất cả: 0