TIN MỚI

image advertisement

image advertisement

image advertisement

image advertisement

image advertisement

image advertisement

image advertisement

Từ 0 giờ ngày 1/4, Hải Phòng tổ chức điều tra dân số và nhà ở giữa kỳ

Lãnh đạo Cục Thống kê thành phố cho biết, việc điều tra giữa kỳ nhằm mục đích thu thập thông tin về dân số và nhà ở làm cơ sở để đánh giá tình hình thực hiện Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội thời kỳ 2021-2025; xây dựng chính sách, lập kế hoạch dân số và nhà ở phục vụ lập Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội thời kỳ 2026-2030; giám sát thực hiện các Mục tiêu Phát triển bền vững của Liên Hợp Quốc mà Chính phủ Việt Nam đã cam kết.

Đồng thời, cuộc điều tra cũng nhằm cung cấp số liệu về quy mô dân số đến cấp huyện 5 năm sau Tổng điều tra dân số và nhà ở năm 2019; làm cơ sở rà soát, hiệu chỉnh số liệu dân số hàng năm giai đoạn 2020-2024; cập nhật kho dữ liệu dân số và nhà ở do Tổng cục Thống kê quản lý phục vụ nghiên cứu, phân tích và dự báo quá trình phát triển dân số và nhà ở giữa hai kỳ tổng điều tra trên phạm vi cả nước và từng địa phương; đáp ứng yêu cầu so sánh quốc tế.

Đối tượng điều tra bao gồm: Hộ dân cư (bao gồm cả thông tin về nhà ở của hộ); nhân khẩu thực tế thường trú của hộ dân cư (bao gồm cả những người thuộc lực lượng vũ trang, người có quốc tịch nước ngoài hiện đang ăn, ngủ tại hộ), không bao gồm những người đang sống trong khu vực quản lý riêng của quân đội và công an. Đơn vị điều tra của Điều tra dân số và nhà ở giữa kỳ năm 2024 là hộ dân cư (viết gọn là hộ). Hộ bao gồm một người ăn riêng, ở riêng hoặc một nhóm người ở chung và ăn chung. Đối với hộ có từ 2 người trở lên, các thành viên trong hộ có thể có hoặc không có quan hệ ruột thịt, hôn nhân, nuôi dưỡng; có hoặc không có quỹ thu - chi chung.

Thời điểm điều tra là 0 giờ ngày 1.4.2024. Thời gian thu thập thông tin trong Điều tra dân số và nhà ở giữa kỳ năm 2024 được bắt đầu từ ngày 1.4 đến ngày 30.4.2024.

Cũng theo đại diện Lãnh đạo Cục Thống kê thành phố, Điều tra dân số và nhà ở giữa kỳ năm 2024 áp dụng phương pháp phỏng vấn trực tiếp. Điều tra viên đến từng hộ để hỏi người cung cấp thông tin và ghi đầy đủ các câu trả lời vào phiếu điều tra điện tử được thiết kế trên thiết bị di động thông minh (CAPI). Một số trường hợp đặc biệt, đối với những đối tượng điều tra không thể tiếp cận trực tiếp hoặc tiếp cận nhiều lần không được, Cục trưởng Cục Thống kê quyết định lựa chọn phương pháp thu thập thông tin phù hợp bằng cách gửi mẫu phiếu giấy hoặc phiếu điện tử (CAPI hoặc Webform) để đối tượng điều tra tự cung cấp thông tin. Người cung cấp thông tin là chủ hộ (hoặc người trưởng thành am hiểu về các thành viên trong hộ khi chủ hộ đi vắng) là người cung cấp thông tin của hộ và thành viên hộ. Đối với những thông tin về thành viên hộ mà chủ hộ không nắm chắc, điều tra viên gặp và phỏng vấn trực tiếp thành viên hộ thu thập thông tin.

Điều tra dân số và nhà ở giữa kỳ năm 2024 sẽ thu thập thông tin về 7 nội dung chính sau: thông tin về nhân khẩu học của các thành viên hộ; thông tin về di cư; thông tin về giáo dục; thông tin về hôn nhân; thông tin về lịch sử sinh của nữ từ 10-49 tuổi; thông tin về người chết của hộ; thông tin về nhà ở và điều kiện sống của hộ. Điều tra dân số và nhà ở giữa kỳ năm 2024 sử dụng 3 loại phiếu để thu thập thông tin phục vụ lập bảng kê hộ dân cư và thu thập thông tin phục vụ tổng hợp các chỉ tiêu. Kết quả điều tra toàn bộ sẽ được công bố vào tháng 11-12.2024. Các báo cáo phân tích chuyên đề sẽ được công bố vào năm 2025.

Trao đổi với phóng viên, đại diện lãnh đạo Cục Thống kê thành phố nhấn mạnh, đây là lần thứ hai ngành Thống kê tổ chức cuộc điều tra dân số và nhà ở giữa kỳ và là lần đầu tiên tiến hành thu thập thông tin phiếu điều tra đối với người nước ngoài đang thường trú trên lãnh thổ Việt Nam. Do vậy, ngành Thống kê cần sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị để đẩy mạnh công tác tuyên truyền giúp cho người dân trong tỉnh hiểu rõ mục đích, ý nghĩa của cuộc điều tra. Qua đó tích cực phối hợp với điều tra viên cung cấp thông tin. Ngành Thống kê yêu cầu điều tra viên thu thập thông tin bảo đảm khoa học, bảo mật theo quy định của Luật Thống kê.

Để tổ chức điều tra, UBND thành phố đã thành lập Tổ công tác cấp thành phố gồm các cơ quan: Cục Thống kê, Công an thành phố và các Sở: Tư pháp, Xây dựng, Y tế, Lao động - Thương binh và Xã hội. Cục trưởng Cục Thống kê là Tổ trưởng Tổ công tác. Tổ công tác thành phố chịu sự điều hành trực tiếp của Tổ trưởng Tổ công tác và chịu sự giám sát của Tổ công tác cấp trung ương./.

image advertisement

image advertisement

image advertisement

image advertisement

image advertisement

image advertisement

image advertisement

image advertisement

Thống kê truy cập
  • Đang online: 0
  • Hôm nay: 1
  • Trong tuần: 0
  • Tất cả: 0