TIN MỚI

image advertisement

image advertisement

image advertisement

image advertisement

image advertisement

image advertisement

image advertisement

Danh sách thông tin về các phòng ban, đơn vị thuộc UBND quận
Danh sách thông tin về các phòng ban, đơn vị thuộc UBND quận

Cơ quan

Họ tên

Chức danh

Điện thoại

Thư điện tử

Văn phòng HĐND&UBND

- Hoàng Anh Tuấn

- Chánh Văn phòng

- 0225.3.861303

tuanha@haiphong.gov.vn


Phòng TC-KH

- Nguyễn Đức Anh

- Trưởng phòng

-0225.3.862.545

Phòng Nội vụ

- Nguyễn Quốc Hưng


- Trưởng phòng

- 0225.3.862546

Phòng Kinh tế

- Ngô Việt Đông

- Trưởng phòng

- 0225.3.861459

hoangdinhdung@haiphong.gov.vn

Phòng Tư pháp

- Vũ Đình Quang

- Trưởng phòng

-0325.3.862351

vudinhquang@haiphong.gov.vn

 

Phòng DL-VHTT

- Lê Đức Hợp


- Trưởng phòng

- 0225.3.867614

Phòng GD-ĐT

- Nguyễn Thị Ước

- Trưởng phòng


-0225.3.861440

 

Phòng LĐ-TBXH

- Bùi Thị Minh

- Trưởng phòng

0225.3.867906

buithiminh@haiphong.gov.vn

Thanh tra quận

- Đặng Quang Hưng

- Chánh Thanh tra

0225.3.861781

Phòng Y tế

- Nguyễn Quốc Hùng

- Trưởng phòng

0225.3.867799

nguyenquochung@haiphong.gov.vn

Phòng TN-MT

- Bùi Đức Na

- Trưởng phòng

0225.3.3867612


Phòng QLĐT

- Lê Viết Dương

- Trưởng phòng

02253861218

Ban QLDA ĐTXD

- Phạm Thái Sơn

- Giám đốc


02253867628

 

Văn phòng ĐKQSDĐ

- Nguyễn Ngọc Hưng

- Giám đốc

02256616389

 

Trung tâm PTQĐ

- Hoàng Đình Thắng

- Giám đốc

 

 

Trung tâm VHTT&TT

- Bùi Đức Duy


- Giám đốc


02253861458

 

 

image advertisement

image advertisement

image advertisement

image advertisement

image advertisement

image advertisement

image advertisement

image advertisement

Thống kê truy cập
  • Đang online: 0
  • Hôm nay: 1
  • Trong tuần: 0
  • Tất cả: 0