TIN MỚI

image advertisement

image advertisement

image advertisement

image advertisement

image advertisement

image advertisement

image advertisement

Một số câu hỏi và giải đáp về thực hiện thủ tục hành chính trực tuyến
Một số câu hỏi và giải đáp về thực hiện thủ tục hành chính trực tuyến

TT

Nội dung

Giải đáp

      1.           

Đăng ký tài khoản dịch vụ công

 1. Vào cổng Dịch vụ công tại địa chỉ http://dichvucong.haiphong.gov.vn
 2. Kích chọn Đăng nhập
 3. Kích chọn Đăng ký
 4. Nhập đầy đủ thông tin cá nhân (đặc biệt lưu ý mỗi Email chỉ được đăng ký 1 tài khoản, địa chỉ Email cần chính xác để nhận thông tin phản hồi từ Cổng Dịch vụ công)
 5. Tích chọn ô Tôi đồng ý với các điều khoản đăng ký dịch vụ công
 6. Nhập Mã bảo mật
 7. Kích chọn Đăng ký
 8. Nhận Email phản hồi: Tên đăng nhập và Mật khẩu.

      2.           

Không nhận mã kích hoạt

 1. Liên hệ 082.507.7988 để được hỗ trợ
 2. Do Email (Thư điện tử) đăng ký bị sai

      3.           

Chưa kích hoạt tài khoản nhưng đã đóng cửa sổ trình duyệt

 1. Vào cổng Dịch vụ công tại địa chỉ http://dichvucong.haiphong.gov.vn
 2. Kích chọn vào mục Đăng nhập
 3. Nhập Tên đăng nhập/Nhập Mật khẩu/Kích chọn Đăng nhập
 4. Chuyển vào màn hình cho phép nhập Mã kích hoạt/ Nhập mã kích hoạt/ Nhấn chọn Kích hoạt tài khoản
 5. Tự động đăng nhập vào cổng DVC

      4.           

Đăng nhập cổng DVC

 1. Vào cổng Dịch vụ công tại địa chỉ http://dichvucong.haiphong.gov.vn
 2. Kích chọn vào mục Đăng nhập
 3. Nhập Tên đăng nhập
 4. Nhập Mật khẩu
 5. Kích chọn Đăng nhập

      5.           

Tìm kiếm thủ tục hành chính

Cách 1:

 1. Vào cổng Dịch vụ công tại địa chỉ http://dichvucong.haiphong.gov.vn
 2. Chọn đơn vị/ Chọn lĩnh vực/ Nhập tên thủ tục hành chính (có thể nhập tên chính xác hoặc 1 cụm từ gần đúng, ví dụ Khai sinh)
 3. Kích chọn tìm kiếm (biểu tượng kính lúp)

Cách 2:

 1. Vào cổng Dịch vụ công tại địa chỉ http://dichvucong.haiphong.gov.vn
 2. Trong ô Tên thủ tục hành chính: Nhập tên thủ tục hành chính (có thể nhập tên chính xác hoặc 1 cụm từ gần đúng, ví dụ Khai sinh)
 3. Kích chọn tìm kiếm (biểu tượng kính lúp)

      6.           

Tra cứu trạng thái hồ sơ

 1. Vào cổng Dịch vụ công tại địa chỉ http://dichvucong.haiphong.gov.vn
 2. Kích chọn vào ô Tra cứu trạng thái hồ sơ
 3. Nhập mã số hồ sơ (vào ô Số biên nhận)
 4. Nhập mã bảo mật (theo mã hiển thị ô bên cạnh)
 5. Nhấn nút Tra cứu

      7.           

Tại sao tìm thấy TTHC mà không nộp được hồ sơ?

 1. Những TTHC trên cổng DVC giúp người dân tải các biểu mẫu, xem trình tự thực hiện và nộp hồ sơ trực tiếp tại bộ phận Một cửa tiếp nhận của đơn vị.
 2. Chỉ những TTHC (DVC) mức độ 3 và 4 người dân mới nộp được hồ sơ trực tuyến.

      8.           

Tại sao tra cứu thấy TTHC nhưng không có nút Nộp HS để gửi HS trực tuyến

 1. Chỉ những TTHC (DVC) mức độ 3 và 4 người dân mới nộp được hồ sơ trực tuyến.
 2. Những TTHC trên cổng DVC giúp người dân tải các biểu mẫu, xem trình tự thực hiện và nộp hồ sơ trực tiếp tại bộ phận Một cửa tiếp nhận của đơn vị.

      9.           

Nộp hồ sơ trực tuyến

 1. Vào cổng Dịch vụ công tại địa chỉ http://dichvucong.haiphong.gov.vn
 2. Kích chọn vào mục Đăng nhập
 3. Nhập Tên đăng nhập/Nhập Mật khẩu/Kích nút Đăng nhập
 4. Tìm thủ tục cần nộp hồ sơ (Tìm kiếm thủ tục hành chính)
 5. Kích chọn Nộp hồ sơ
 6. Tải biểu mẫu
 7. Kích chọn Nộp hồ sơ
 8. Đính kèm file (nếu có)
 9. Nhập mã bảo mật/ Lưu hồ sơ
 10. Nhập mã bảo mật/ Gửi hồ sơ

  10.           

Nộp hồ sơ trực tuyến quá 1 ngày chưa được tiếp nhận

 1. Tra cứu số điện thoại của đơn vị tiếp nhận để được hỗ trợ
 2. Cách 2: Liên hệ 082.507.7988 và cung cấp mã số HS chưa được tiếp nhận, ngày nộp để được hỗ trợ

  11.           

Đính kèm file báo lỗi 404

 1. Do trình duyệt hiện tại không lưu được dữ liệu đính kèm file hoặc không hỗ trợ
 2. Chuyển trình duyệt khác để thao tác thực hiên nộp hồ sơ trực tuyến

  12.           

Nộp HS nhầm lĩnh vực?

 1. Vào cổng Dịch vụ công tại địa chỉ http://dichvucong.haiphong.gov.vn
 2. Đăng nhập cổng DVC
 3. Thông tin tài khoản
 4. Nộp lại HS trực tuyến

  13.           

Thời gian thực hiện TTHC bao lâu?

 1. Mỗi TTHC có quy định khác nhau.
 2. Tra cứu TTHC vào muc Trình tự thực hiện để kiểm tra thông tin Hồ sơ bao gồm những gì? Thời gian thực hiện bao lâu?

  14.           

TTHC bao gồm những gì?

 1. Mỗi TTHC có quy định thành phần hồ sơ khác nhau.
 2. Tra cứu TTHC vào mục Trình tự thực hiện để kiểm tra thông tin Hồ sơ bao gồm những gì? Thời gian thực hiện bao lâu?

  15.           

Thanh toán trực tuyến

 1. Hiện tại các DVC 3 và DVC 4 nộp hồ sơ trực tuyến đã kết nối liên thông để thanh toán trực tuyến.
 2. Nếu thanh toán trực tuyến thì nhập các thông tin và làm theo hướng dẫn để thanh toán

  16.           

Đăng ký nhận thu phí tại nhà (Nhân viên Bưu điện sẽ đến địa chỉ đăng ký để thu phí)

 1. Hiện tại các DVC 3 và DVC 4 hỗ trợ nộp hồ sơ trực tuyến đã kết nối liên thông Bưu điện thành phố để thực hiện thanh toán (Bưu điện thu hộ).
 2. Tích chọn lựa chọn “Nhân viên Bưu điện sẽ đến địa chỉ đăng ký để thu phí”
 3. Trong mục Dịch vụ tiếp nhận và chuyển phát kết quả khi nộp Hồ sơ trực tuyến

  17.           

Đăng ký chuyển phát hồ sơ tại nhà (Nhân viên Bưu điện sẽ đến địa chỉ đăng ký để nhận hồ sơ và chuyển hộ)

 1. Hiện tại các DVC 3 và DVC 4 hỗ trợ nộp hồ sơ trực tuyến đã kết nối liên thông Bưu điện thành phố để chuyển hồ sơ hộ.
 2. Tích chọn lựa chọn “Nhân viên Bưu điện sẽ đến địa chỉ đăng ký để thu phí”
 3. Trong mục Dịch vụ tiếp nhận và chuyển phát kết quả khi nộp Hồ sơ trực tuyến

  18.           

Đăng ký nhận kết quả gải quyết TTHC tại nhà (Nhân viên Bưu điện sẽ chuyển kết quả giải quyết TTHC đến địa chỉ đăng ký)

 1. Hiện tại các DVC 3 và DVC 4 hỗ trợ nộp hồ sơ trực tuyến đã kết nối liên thông Bưu điện thành phố để chuyển kết quả hộ.
 2. Tích chọn lựa chọn “Nhân viên Bưu điện sẽ đến địa chỉ đăng ký để thu phí”
 3. Trong mục Dịch vụ tiếp nhận và chuyển phát kết quả khi nộp Hồ sơ trực tuyến

  19.           

Lấy lại mật khẩu cho tài khoản đăng nhập cổng Dịch vụ công

 1. Vào cổng Dịch vụ công tại địa chỉ http://dichvucong.haiphong.gov.vn
 2. Kích chọn vào mục Đăng nhập
 3. Kích chọn mục Quên tài khoản
 4. Nhập Thư điện tử đã đăng ký
 5. Kích chọn Xác nhận
 6. Nhập Mã xác nhận (DVC đã gửi vào Thư điện tử)/Nhập Mật khẩu (mới)/ Xác nhận lại mật khẩu (nhập giống Mật khẩu)
 7. Kích chọn Đổi mật khẩu

  20.           

Không đăng nhập được vào cổng DVC, không có thông báo gì

 1. Kiểm tra trình duyệt đặt chế độ tự động lưu mật khẩu không?
 2. Không để chế độ tự động đăng nhập mà nhập trực tiếp mật khẩu vào (theo Hướng dẫn Đăng nhập cổng DVC)

  21.           

Bổ sung Hồ sơ trên cổng DVC thành phố

 1. Vào cổng Dịch vụ công tại địa chỉ http://dichvucong.haiphong.gov.vn
 2. Kích chọn vào mục Đăng nhập
 3. Kích chọn Thông tin tài khoản
 4. Kích chọn Hồ sơ cần bổ sung
 5. Kích nút Sửa để sửa hồ sơ
 6. Sửa xong nhấn nút Lưu
 7. Nhập mã Bảo mật
 8. Nhấn Gửi hồ sơ để nộp lại hồ sơ

  22.           

Bổ sung hồ sơ nhưng không ghi rõ nội dung

 1. Vào cổng Dịch vụ công tại địa chỉ http://dichvucong.haiphong.gov.vn
 2. Kích chọn vào mục Đăng nhập
 3. Kích chọn Thông tin tài khoản
 4. Kích chọn Hồ sơ cần bổ sung
 5. Kích nút Sửa để sửa hồ sơ
 6. Sửa xong nhấn nút Lưu
 7. Nhập mã Bảo mật
 8. Nhấn Gửi hồ sơ để nộp lại hồ sơ

(Nếu không ghi rõ nội dung thì tra cứu số điện thoại của đơn vị tiếp nhận, cung cấp mã số hồ sơ để được hỗ trợ, hướng dẫn bổ sung hồ sơ)

  23.           

Email phản hồi Yêu cầu bổ sung HS nhưng không rõ yêu cầu

 1. Vào cổng Dịch vụ công tại địa chỉ http://dichvucong.haiphong.gov.vn
 2. Kích chọn vào mục Đăng nhập
 3. Kích chọn Thông tin tài khoản
 4. Kích chọn Hồ sơ cần bổ sung
 5. Kích nút Sửa để sửa hồ sơ
 6. Sửa xong nhấn nút Lưu
 7. Nhập mã Bảo mật
 8. Nhấn Gửi hồ sơ để nộp lại hồ sơ

(Nếu không ghi rõ nội dung thì tra cứu số điện thoại của đơn vị tiếp nhận, cung cấp mã số hồ sơ để được hỗ trợ, hướng dẫn bổ sung hồ sơ)

  24.           

Sửa đổi thông báo khuyến mại.

Thực hiện giống “Bổ sung hồ sơ trên cổng DVC thành phố”

 1. Vào cổng Dịch vụ công tại địa chỉ http://dichvucong.haiphong.gov.vn
 2. Kích chọn vào mục Đăng nhập
 3. Kích chọn Thông tin tài khoản
 4. Kích chọn Hồ sơ cần bổ sung
 5. Kích nút Sửa để sửa hồ sơ
 6. Sửa xong nhấn nút Lưu
 7. Nhập mã Bảo mật
 8. Nhấn Gửi hồ sơ để nộp lại hồ sơ

  25.           

In thông báo khuyến mại

Theo hướng dẫn của Sở Công thương: Thông báo Khuyến mại không cần in ra, Sở Công thương chấp nhận Chương trình khuyến mại và giải quyết hồ sơ, trả kết quả là xong.

Để in kết quả đối chiếu: In Email phản hồi của DVC báo đã Giải quyết hoặc Tra cứu trạng thái hồ sơ trên cổng DVC và chụp lại hình ảnh.

  26.           

Chưa đăng ký kết hôn khai sinh khai sinh tại nơi thường trú của mẹ hay cha?

Nếu cha mẹ chưa kết hôn, khi thực hiện thủ tục làm giấy khai sinh cho còn thì bỏ trống tên cha. Việc khai sinh họ, quê quán, dân tộc, quốc tịch của con được xác định theo họ, quê quán, dân tộc, quốc tịch của mẹ. Phần thông tin về người cha trong Sổ hộ tịch và Giấy khai sinh của trẻ sẽ để trống - Theo hướng dẫn của Tư pháp

  27.           

Đến ngày hẹn trả kết quả chưa đến lấy kịp thì đến nhận sau được không?

Được.

Đến nhận kết quả sớm nhất là đúng ngày Hẹn trả, nếu không đến nhận được thì ngày hôm sau.

  28.           

Đến ngày Hẹn trả mà Tra cứu trạng thái hồ sơ chờ lãnh đạo phê duyệt thì đã đến lấy kết quả được chưa?

Tra cứu số điện thoại của đơn vị tiếp nhận để xác nhận thông tin trước khi đến nhận kết quả

  29.           

Đến ngày Hẹn trả mà không thấy giấy biên nhận để in ra, mang theo đến lấy kết quả

Không cần in giấy biên nhận.

Khi đến nhận chỉ cần cung cấp mã số Hồ sơ

  30.           

Nộp hồ sơ trực tuyến và nhận kết quả qua VNPost

Tích chọn lựa chọn “Đăng ký trả kết quả tại nhà (Nhân viên Bưu điện sẽ đến địa chỉ bên dưới để trả kết quả)”

Trong mục Dịch vụ tiếp nhận và chuyển phát kết quả khi nộp Hồ sơ trực tuyến

  31.           

Làm thế nào để đối chiếu HS gốc

Khi đến nhận kết quả mang theo hồ sơ gốc đến đối chiếu theo hướng dẫn của đơn vị giải quyết TTHC

  32.           

Làm căn cước công dân mới đăng ký trên cổng DVC thế nào?

Trên cổng DVC thành phố không cung cấp TTHC làm căn cước công dân, TTHC này do công an quản lý

  33.           

Đổi căn cước công dân trên cổng DVC thế nào?

Trên cổng DVC thành phố không cung cấp TTHC làm hay đổi căn cước công dân, TTHC này do công an quản lý

  34.           

Nhập hộ tịch cho con sinh ở nước ngoài?

Hồ sơ nhập hộ tịch cho người nước ngoài do Sở Tư pháp phụ trách, liên hệ Một cửa tiếp nhận của Sở Tư pháp để được hướng dẫn.

  35.           

Khi nộp HS trực tuyến, muốn thay đổi thông tin tài khoản trước khi nộp hồ sơ nhưng nhấn lưu thì thông tin bị thay đổi (không theo đúng nội dung đã nhập)

Do công dân đăng nhập từ DVC QG và nộp HS nên hệ thống tự động đăng nhập về cổng DVC thành phố, tự động cập nhật thông tin nên công dân không tự đổi được.

Liên hệ 082.507.7988 để được hỗ trợ

  36.           

Thay đổi thông tin đăng ký Dịch vụ công được không? 

                    1.            Tên tài khoản: không thay đổi được

                    2.            Họ và tên, Email thay đổi được

                    3.            Các bước thay đổi thông tin tài khoản

  37.           

Các bước thay đổi thông tin tài khoản

  1. Vào cổng Dịch vụ công tại địa chỉ http://dichvucong.haiphong.gov.vn

            2. Kích chọn vào mục Đăng nhập

            3. Kích chọn Thông tin tài khoản

                     4. Sửa các thông tin tài khoản (thay đổi được)

                     5. Nhấn nút Lưu

 
Tin khác
1 2 3 

image advertisement

image advertisement

image advertisement

image advertisement

image advertisement

image advertisement

image advertisement

image advertisement

Thống kê truy cập
 • Đang online: 0
 • Hôm nay: 1
 • Trong tuần: 0
 • Tất cả: 0