TIN MỚI

image advertisement

image advertisement

image advertisement

image advertisement

image advertisement

image advertisement

image advertisement

Quận Đồ Sơn triển khai Hội thi trực tuyến tìm hiểu công tác cải cách hành chính trong cán bộ, công chức thành phố Hải Phòng năm 2023
Quận Đồ Sơn triển khai Hội thi trực tuyến tìm hiểu công tác cải cách hành chính trong cán bộ, công chức thành phố Hải Phòng năm 2023

Thực hiện Kế hoạch số 274/KH-UBND ngày 17/10/2023 của Uỷ ban nhân dân thành phố về tổ chức Hội thi trực tuyến tìm hiểu công tác cải cách hành chính trong cán bộ, công chức thành phố Hải Phòng năm 2023; Ủy ban nhân dân quận
Đồ Sơn ban hành Kế hoạch triển khai trên địa bàn quận, cụ thể như sau:

- Phổ biến tuyên truyền nâng cao nhận thức cho đội ngũ cán bộ, công chức về ý nghĩa, tầm quan trọng và các nội dung của Chương trình tổng thể cải cách hành chính Nhà nước giai đoạn 2021 - 2030; Kế hoạch cải cách hành chính của thành phố giai đoạn 2021 - 2025, định hướng đến năm 2030 và các văn bản của Bộ, ngành Trung ương và của thành phố về cải cách hành chính; phát huy tính năng động, sáng tạo của cán bộ, công chức trong việc tham mưu và tổ chức thực hiện nhiệm vụ cải cách hành chính, góp phần hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị của cơ quan, đơn vị, địa phương;

- Khuyến khích các cơ quan, đơn vị nghiên cứu, xây dựng video clip tuyên truyền về cải cách hành chính, sửa đổi lề lối làm việc, nâng cao hiệu quả hoạt động và chất lượng phục vụ của cơ quan, đơn vị, địa phương.

Chi tiết xem tại đây
Tin khác
1 2 3 

image advertisement

image advertisement

image advertisement

image advertisement

image advertisement

image advertisement

image advertisement

image advertisement

Thống kê truy cập
  • Đang online: 0
  • Hôm nay: 1
  • Trong tuần: 0
  • Tất cả: 0