TIN MỚI

image advertisement

image advertisement

image advertisement

image advertisement

image advertisement

image advertisement

image advertisement

Quy trình cập nhật, công khai dữ liệu TTHC trên Cổng Dịch vụ công Quốc gia
Quy trình cập nhật, công khai dữ liệu TTHC trên Cổng Dịch vụ công Quốc gia

Theo dự thảo, các bộ, cơ quan ngang bộ, Bảo hiểm Xã hội Việt Nam, Ngân hàng Chính sách xã hội, Ngân hàng Phát triển Việt Nam (các Bộ, cơ quan) và Ủy ban nhân dân cấp tỉnh cập nhật và công khai dữ liệu thủ tục hành chính theo quy trình sau:

1- Sử dụng tài khoản cấp cao đăng ký trên Cổng Dịch vụ công Quốc gia, được Văn phòng Chính phủ phân quyền quản trị để phân quyền cho công chức, viên chức cập nhật, công khai dữ liệu thủ tục hành chính; dịch vụ công trực tuyến.

2- Đăng nhập vào Cơ sở dữ liệu quốc gia về thủ tục hành chính (địa chỉ: https://csdl.dichvucong.gov.vn) thông qua tài khoản đã được phân quyền.

3- Cập nhật Quyết định công bố và thủ tục hành chính đã được cấp có thẩm quyền công bố theo quy định của pháp luật vào Cơ sở dữ liệu quốc gia về thủ tục hành chính theo những quy định tại các Điều 17, 18, 19 và 20 Quyết định này.

4- Kiểm tra, rà soát, đối chiếu để đảm bảo tính đầy đủ, chính xác của dữ liệu thủ tục hành chính đã được nhập vào Cơ sở dữ liệu quốc gia với thủ tục hành chính tại Quyết định công bố thủ tục hành chính.

5- Công khai Quyết định công bố thủ tục hành chính, thủ tục hành chính đã được cập nhật trên cổng Dịch vụ công Quốc gia.

6- Bổ sung cách thức thực hiện dịch vụ công trực tuyến đối với các thủ tục hành chính đủ điều kiện, đã được cung cấp tại cổng Dịch vụ công cấp bộ.

Kết nối, tích hợp dữ liệu thủ tục hành chính

Theo dự thảo, Cổng thông tin điện tử, cổng Dịch vụ công cấp bộ, cấp tỉnh phải được kết nối, tích hợp với cổng Dịch vụ công Quốc gia để truy xuất, đồng bộ dữ liệu thủ tục hành chính.

Thông tin, dữ liệu thủ tục hành chính tại cổng thông tin điện tử, cổng Dịch vụ công cấp bộ, cấp tỉnh phải được đồng bộ từ Cơ sở dữ liệu quốc gia về thủ tục hành chính để bảo đảm tính chính xác, cập nhật khi có Quyết định công bố của cấp có thẩm quyền; không xây dựng, duy trì các chức năng cập nhật thông tin, dữ liệu thủ tục hành chính trên cổng thông tin điện tử, cổng Dịch vụ công cấp bộ, cấp tỉnh.

Dự thảo nêu rõ, dữ liệu được trích xuất từ Hệ thống một cửa điện tử là nguồn dữ liệu chính thống và duy nhất phục vụ cho công tác báo cáo thống kê và phân tích, đánh giá tỷ lệ hồ sơ giải quyết thủ tục hành chính đúng hạn, trễ hạn của từng cơ quan, đơn vị, địa phương.

Văn phòng Chính phủ hướng dẫn, kiểm tra, đôn đốc việc kết nối, tích hợp dữ liệu thủ tục hành chính trên Cơ sở dữ liệu quốc gia về thủ tục hành chính với Cổng thông tin điện tử, Cổng Dịch vụ công cấp bộ, cấp tỉnh.

Các Bộ, cơ quan tổ chức kết nối, tích hợp theo hướng dẫn của Văn phòng Chính phủ; bảo đảm duy trì kết nối giữa Cơ sở dữ liệu quốc gia về thủ tục hành chính với Cổng thông tin điện tử, Cổng dịch vụ công cấp bộ, tỉnh theo quy định trên.

Thông tin cung cấp trên Cổng Dịch vụ công Quốc gia bao gồm:
1- Thông tin về thủ tục hành chính, dịch vụ công trực tuyến, quyết định công bố thủ tục hành chính và các văn bản pháp luật có liên quan;

2- Thông tin hướng dẫn, hỏi đáp thực hiện thủ tục hành chính, dịch vụ công trực tuyến;

3- Thông tin, thông báo về tiếp nhận, trả kết quả, hướng dẫn hoàn thiện, bổ sung hồ sơ giải quyết thủ tục hành chính, về tình hình giải quyết hồ sơ thủ tục hành chính, dịch vụ công trực tuyến;

4- Thông tin tiếp nhận, giải quyết phản ánh kiến nghị trong thực hiện thủ tục hành chính, dịch vụ công trực tuyến của cơ quan, tổ chức, cá nhân có thẩm quyền;

5- Thông tin về đánh giá việc giải quyết thủ tục hành chính; khảo sát sự hài lòng của cơ quan, tổ chức, người dân thực hiện thủ tục hành chính;

6- Thông tin báo cáo, số liệu, thống kê liên quan đến giải quyết thủ tục hành chính, dịch vụ công khác;

7- Thông tin địa chỉ, số điện thoại, thư điện tử hướng dẫn của các cơ quan có thẩm quyền giải quyết thủ tục hành chính; thông tin chủ quản, quản lý, duy trì hoạt động Cổng dịch vụ công; thông tin đường dây nóng, tổng đài hỗ trợ;

8- Thông tin về thanh toán phí, lệ phí không sử dụng tiền mặt;

9- Thông tin về dịch vụ bưu chính công ích trong thực hiện dịch vụ công trực tuyến và thủ tục hành chính;

10- Thông tin về điều khoản sử dụng Cổng Dịch vụ công Quốc gia;

11- Các thông tin khác theo yêu cầu của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ.

image advertisement

image advertisement

image advertisement

image advertisement

image advertisement

image advertisement

image advertisement

image advertisement

Thống kê truy cập
  • Đang online: 0
  • Hôm nay: 1
  • Trong tuần: 0
  • Tất cả: 0