TIN MỚI

image advertisement

image advertisement

image advertisement

image advertisement

image advertisement

image advertisement

image advertisement

Quận Đồ Sơn: Thông báo Lịch tiếp công dân định kỳ năm 2023
Quận Đồ Sơn: Thông báo Lịch tiếp công dân định kỳ năm 2023

Thực hiện quy định của Luật tiếp Công dân năm 2013; Nghị định số 64/2014/NĐ-CP về việc quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật tiếp công dân; Công văn số 6199/UBND-TCD ngày 29/12/2022 của UBND Thành phố “V/v tổ chức tiếp công dân định kỳ năm 2023”; Cổng thông tin điện tử quận Đồ Sơn thông tin lịch cụ thể tại đây


image advertisement

image advertisement

image advertisement

image advertisement

image advertisement

image advertisement

image advertisement

image advertisement

Thống kê truy cập
  • Đang online: 0
  • Hôm nay: 1
  • Trong tuần: 0
  • Tất cả: 0