TIN MỚI

image advertisement

image advertisement

image advertisement

image advertisement

image advertisement

image advertisement

image advertisement

Công bố hiện trạng rừng quận Đồ Sơn năm 2023

Công bố hiện trạng rừng quận Đồ Sơn đến ngày 31/12/2023, như sau:
1. Tổng diện tích rừng và diện tích chưa thành rừng là 1.267,68 ha, trong đó:
a) Diện tích rừng là: 559,76 ha (rừng trồng phòng hộ):
b) Diện tích chưa thành rừng là: 707,92 ha, gồm:
- Diện tích đã trồng chưa đạt tiêu chí thành rừng là: 208,06 ha;
- Diện tích khoanh nuôi tái sinh: 7,34 ha;
- Diện tích khác: 492,52 ha.
2. Tỷ lệ che phủ rừng: 11,25%
(Số liệu chi tiết theo Phụ lục I, II, III, IV gửi kèm)

image advertisement

image advertisement

image advertisement

image advertisement

image advertisement

image advertisement

image advertisement

image advertisement

Thống kê truy cập
  • Đang online: 0
  • Hôm nay: 1
  • Trong tuần: 0
  • Tất cả: 0