TIN MỚI

image advertisement

image advertisement

image advertisement

image advertisement

image advertisement

image advertisement

image advertisement

THÔNG BÁO: CÔNG KHAI GIẤY PHÉP XÂY DỰNG THÁNG 02/2023 TRÊN ĐỊA BÀN QUẬN ĐỒ SƠN
THÔNG BÁO: CÔNG KHAI GIẤY PHÉP XÂY DỰNG THÁNG 02/2023 TRÊN ĐỊA BÀN QUẬN ĐỒ SƠN

UBND Quận Đồ Sơn thông báo công khai giấy phép xây dựng tháng 02 năm 2023 để các cơ quan, đơn vị và các hộ xây dựng được biết. Danh sách cụ thể như sau:

STT CHỦ ĐẦU TƯ ĐỊA CHỈ SỐ GIẤY PHÉP XÂY DỰNG
I Hải Sơn 08 Trường hợp  
1 Đinh Xuân Tuấn TDP 3 Số 26 ngày 10/02/2023 
2 Phạm Thị Lan Số 90-Đình Đoài Số 27 ngày 10/02/2023 
3 Hoàng Đình Thắng Nguyễn Hữu Cầu Số 29 ngày 10/02/2023 
4 Hoàng Thị Vinh TDP Chẽ Số 33 ngày 10/02/2023
5 Nguyễn Phú Bạch Cầu Vồng Số 46 ngày 15/02/2023 
6 Đinh Phong Vũ Tây Hải Số 47 ngày 15/02/2023 
7 Lưu Đình Định TDP 2 Số 48 ngày 15/02/2023
8 Lưu Thị Khen Đoàn Kết Số 50 ngày 15/02/2023 
II Vạn Hương 01   Trường hợp  
1 Hoàng Gia Khuông TDP 1 Số 28 ngày 10/02/2023 
III Ngọc Xuyên 08   Trường hợp   
1 Ngô Trường Thành Ngọc Sơn Số 25 ngày 10/02/2023 
2 Nguyễn Xuân Trường Công Lực Số 35 ngày 10/02/2023 
3 Nguyễn Xuân Trường Công Lực Số 36 ngày 10/02/2023 
4 Nguyễn Xuân Trường Công Lực Số 37 ngày 10/02/2023 
5 Nguyễn Xuân Trường Công Lực Số 38 ngày 10/02/2023 
6 Nguyễn Xuân Trường Công Lực Số 39 ngày 10/02/2023 
7 Lương Quý Sức Công Lực Số 40 ngày 10/02/2023 
8 Vũ Văn Thoàn TDP 6 Số 42 ngày 10/02/2023 
V Minh Đức 16 Trường hợp  
1 Bùi Văn Xứng Ngô Quyền Số 18 ngày 07/02/2023 
2 Đào Thị Thanh Thúy Hồng Phong Số 19 ngày 07/02/2023 
3 Lưu Thị Dinh Đông Phong Số 20 ngày 09/02/2023 
4 Ngô Đức Nam Nguyển Huệ Số 21 ngày 09/02/2023 
5 Đồng Duy Ý Nguyễn Huệ Số 41 ngày 10/02/2023 
6 Nguyễn Thị Dung Nghĩa Phương Số 43 ngày 13/02/2023 
7 Bùi Thị Hanh Đề Thám Số 45 ngày 15/02/2023 
8 Lê Thị Thiết  Nghĩa Phương Số 52 ngày 17/02/2023 
9 Nguyễn Thị Duyến  Quang Trung Số 53 ngày 17/02/2023 
10 Trần Quang Mã Nghĩa Phương Số 55 ngày 22/02/2023 
11 Nguyễn Mạnh Thiếu Đề Thám Số 56 ngày 22/02/2023 
12 Ngô Thị Hiền Đông Phong Số 57 ngày 22/02/2023 
13 Vũ Văn Hân Nghĩa Phương Số 59 ngày 23/02/2023 
14 Ngô Thị Luyên Ngô Quyền Số 60 ngày 23/02/2023 
15 Bùi Đức Hiệu Ngô Quyền Số 61 ngày 23/02/2023 
16 Nguyễn Quốc Hội Hồng Phong Số 62 ngày 23/02/2023 
VI Hợp Đức 07 Trường hợp  
1 Đỗ Nhân Nghĩa Quyết Tiến Số 17 ngày 07/02/2023 
2 Lê Xuân Chức Quý Kim 2 Số 30 ngày 10/02/2023 
3 Đàm Thị Phương Thảo Quý Kim 2 Số 31 ngày 10/02/2023 
4 Phạm Đức Quân Trung Nghĩa Số 32 ngày 10/02/2023 
5 Phạm Đình Cầu Quý Kim 2 Số 34 ngày 10/02/2023 
6 Hoàng Đình Trang Đức Hậu 2 Số 44 ngày 13/02/2023 
7 Đàm Thị Miền Quý Kim 2 Số 51 ngày 15/02/2023 
VII Bàng La 04 Trường hợp  
1 Đinh Xuân Quyền Đồng Tiến Số 22 ngày 09/02/2023 
2 Trịnh Văn Ngọc Biên Hòa Số 23 ngày 09/02/2023 
3 Nguyễn Văn Cương Tây Hải Số 24 ngày 09/02/2023 
4 Nguyễn Quang Tuấn Bắc Hải Số 54 ngày 17/02/2023 
  Tổng cộng 44  

image advertisement

image advertisement

image advertisement

image advertisement

image advertisement

image advertisement

image advertisement

image advertisement

Thống kê truy cập
  • Đang online: 0
  • Hôm nay: 1
  • Trong tuần: 0
  • Tất cả: 0