TIN MỚI

image advertisement

image advertisement

image advertisement

image advertisement

image advertisement

image advertisement

image advertisement

THÔNG BÁO: CÔNG KHAI GIẤY PHÉP XÂY DỰNG THÁNG 3/2023 TRÊN ĐỊA BÀN QUẬN ĐỒ SƠN
THÔNG BÁO: CÔNG KHAI GIẤY PHÉP XÂY DỰNG THÁNG 3/2023 TRÊN ĐỊA BÀN QUẬN ĐỒ SƠN

STT Chủ đầu tư Địa chỉ Số GPXD Ghi chú
I Hải Sơn 12/12 Trường hợp 10  
1 Nguyễn Văn Thủy Nguyễn H Cầu Số 63 ngày 01/3/2023   
2 Hoàng Đình Tiệp TDP 3 Số 80 ngày 08/3/2023   
3 Hoàng Đình Thi Nguyễn Hữu Cầu Số 82 ngày 13/3/2023   
4 Trần Minh Hùng Cầu Vồng Số 84 ngày 13/3/2023   
5 Lê Bá Quang Đông Tiến Số 85 ngày 15/3/2023   
6 Lê Bá Quyên Đong Tiến Số 86 ngày 15/3/2023   
7 Lưu Thị Sầm TDP 2 Số 87 ngày 15/3/2023   
8 Phạm Thị Giáp Cầu Vồng Số 88 ngày 15/3/2023   
9 Phạm Thị Thùy TDP 3 Số 94 ngày 20/3/2023   
10 Lưu Thị Thu Huyền Đông Hải Số 489 ngày 18/11/2022  Điều chỉnh
11 Đoàn Thị Thanh Thủy Cầu Vồng Số 110 ngày 30/3/2023   
12 Đoàn Thị Năng Đông Hải Số 112 ngày 30/3/2023   
II Vạn Hương 01/01   Trường hợp 1  
1 Vũ Văn Đường TDP 1 Số 107 ngày 24/3/2023   
III Ngọc Xuyên 09/09   Trường hợp  8  
1 Hoàng Đình Vịnh TDP 6 Số 65 ngày 01/3/2023   
2 Hoàng Gia Tùng Cầu Tre Số 73 ngày 02/3/2023   
3 Hoàng Gia Khôi TDP 8 Số 83 ngày 13/3/2023   
4 Phạm Văn Chính TDP 6 Số 89 ngày 16/3/2023   
5 Ngô Văn Thắng Trung Dũng Số 95 ngày 20/3/2023   
6 Tạ Văn Nhự Ngọc Sơn Số 97 ngày 21/3/2023   
7 Nguyễn Thị Quý TDP 9 Số 98 ngày 21/3/2023   
8 Vũ Hồng Phương Công Lực Số 104 ngày 24/3/2023   
9 Ngô Thị Hân Công Lực Số 113 ngày 30/3/2023   
V Minh Đức 07/07 Trường hợp 2  
1 Trần Xuân Bách Hồng Phong Số 74 ngày 02/3/2023   
2 Ngô Đức Nam Nguyễn Huệ Số 75 ngày 02/3/2023   
3 Phạm Văn Kiểm Nghĩa Phương Số 79 ngày 07/3/2023   
4 Phạm Văn Trường Quang Trung Số 92 ngày 20/3/2023   
5 Đoàn Mạnh Cường Hồng Phong Số 96 ngày 20/3/2023   
6 Đoàn Văn Khẩu Nghĩa Sơn Số 102 ngày 24/3/2023   
7 Phạm Thị Khít Đề Thám Số 108 ngày 30/3/2023   
VI Hợp Đức 17/17  Trường hợp 14  
1 Nguyễn Thị Khuấy Trung Nghĩa Số 67 ngày 01/3/2023   
2 Đàm Văn Dương Quý Kim Số 68 ngày 01/3/2023   
3 Vũ Thị Mý Quyết Tiến Số 70 ngày 01/3/2023   
4 Đoàn Kim Nhất Quyết Tiến Số 71 ngày 01/3/2023   
5 Nguyễn Quang Phong Trung Nghĩa Số 72 ngày 01/3/2023   
6 Dương Xuân Hải Quyết Tiến Số 76 ngày 06/3/2023   
7 Đoàn Văn Khoa Quyết Tiến Số 77 ngày 06/3/2023   
8 Nguyễn Văn Duyên Quyết Tiến Số 78 ngày 06/3/2023   
9 Nguyễn Văn Nhanh Trung Nghĩa Số 81 ngày 13/3/2023   
10 Đỗ Thị Thao Quý Kim Số 90 ngày 20/3/2023   
11 Đặng Thị Miến Đức Hậu Số 91 ngày 20/3/2023   
12 Ngô Quang Thắng Quý Kim Số 93 ngày 20/3/2023   
13 Nguyên Văn Công Quý Kim 2 Số 103 ngày 24/3/2023   
14 Ngô Thị Hải Quý Kim 1 Số 105 ngày 24/3/2023   
15 Ngô Thị Hải Quý Kim 1 Số 106 ngày 24/3/2023   
16 Nguyễn Thị Điều Trung Nghĩa Số 109 ngày 30/3/2023   
17 Nguyễn Thị Điều Trung Nghĩa Số 111 ngày 30/3/2023   
VII Bàng La 06/06 Trường hợp                                         4.0  
1 Vũ Thị Tựa Đại Phong Số 64 ngày 01/3/2023   
2 Phạm Văn Bình Tiểu Bàng 2 Số 66 ngày 01/3/2023   
3 Đàm Trung Lề Đại Phong Số 69 ngày 01/3/2023   
4 Nguyễn Văn Xuân Đồng Tiến 1 Số 99 ngày 23/3/2023   
5 Nguyenx Quang Hiền Đại Thắng Số 100 ngày 23/3/2023   
6 Nguyễn Khắc Khuya Đồng Tiến 1 Số 101 ngày 23/3/2023   
  Tổng cộng                                         52.0  
Tổng số công trình được CPXD: 52   

image advertisement

image advertisement

image advertisement

image advertisement

image advertisement

image advertisement

image advertisement

image advertisement

Thống kê truy cập
  • Đang online: 0
  • Hôm nay: 1
  • Trong tuần: 0
  • Tất cả: 0