TIN MỚI

image advertisement

image advertisement

image advertisement

image advertisement

image advertisement

image advertisement

image advertisement

THÔNG BÁO: CÔNG KHAI GIẤY PHÉP XÂY DỰNG THÁNG 4/2023 TRÊN ĐỊA BÀN QUẬN ĐỒ SƠN
THÔNG BÁO: CÔNG KHAI GIẤY PHÉP XÂY DỰNG THÁNG 4/2023 TRÊN ĐỊA BÀN QUẬN ĐỒ SƠN

STT Họ tên Địa chỉ Số GPXD Ghi chú
I Hải Sơn 13 Trường hợp    
1 Lưu Thị Thu Huyền Đông Hải Số 489 ngày 18/11/2022  Điều chỉnh
2 Đinh Đình Toàn Đông Tiến Số 05 ngày 11/01/2023  Điều chỉnh
3 Nguyễn Thị Mừng Tây Hải Số 121 ngày 04/4/2023   
4 Vũ Đắc Tàng Đoàn Kết Số 124 ngày 07/4/2023   
5 Hoàng Thị Nữ Tây Hải Số 126 ngày 07/4/2023   
6 Hoàng Thị Lan Đoàn Kết Số 137 ngày 10/4/2023   
7 Đinh Xuân Lương Nguyễn Hữu Cầu Số 138 ngày 11/4/2023   
8 Hoàng Anh Tuấn TDP 3 Số 144 ngày 19/4/2023   
9 Hoàng Gia Học Số 9 Nguyễn Hữu Cầu Số 145 ngày 19/4/2023   
10 Hoàng Đình Trường Đoàn Kết Số 146 ngày 19/4/2023   
11 Nguyễn Văn Thuân Đông Hải Số 505 ngày 02/12/2022  Điều chỉnh
12 Lưu Thị Ngân Cầu Vồng Số 154 ngày 24/4/2023   
13 Hoàng Thị Thành Đoàn Kết Số 156 ngày 24/4/2023   
II Vạn Hương 0 Trường hợp    
III Ngọc Xuyên 25   Trường hợp     
1 Phạm Văn Vương Ngọc Sơn Số 114 ngày 03/4/2023   
2 Trần Bình Hải Cộng Lực Số 115 ngày 03/4/2023   
3 Đỗ Thị Hòa TDP 9 Số 116 ngày 03/4/2023   
4 Vũ Văn Mười TDP 8 Số 117 ngày 03/4/2023   
5 Hoàng Trọng Đạt Ngọc Sơn Số 118 ngày 03/4/2023   
6 Vũ Thị Minh Phượng Trung Dũng Số 119 ngày 03/4/2023   
7 Hoàng Gia Phong Công Lực Số 125 ngày 03/4/2023   
8 Nguyễn Đức Hiển Ngọc Sơn Số 127 ngày 10/4/2023   
9 Triệu Công Độ Trung Dũng Số 128 ngày 10/4/2023   
10 Trần Xuân Huấn Công Lực Số 130 ngày 10/4/2023   
11 Lưu Đắc Phong TDP 8 Số 131 ngày 10/4/2023   
12 Phạm Vă Đạt Ngọc Sơn Số 132 ngày 10/4/2023   
13 Nguyễn Thị Thu Hạnh Cầu Tre Số 133 ngày 10/4/2023   
14 Đỗ Văn Bình TDP 3 Số 134 ngày 10/4/2023   
15 Hoàng Thị Mạnh Hằng TDP 8 Số 140 ngày 17/4/2023   
16 Lê Văn Khuyến Ngọc Sơn Số 148 ngày 20/4/2023   
17 Hoàng Gia Thuấn Cầu Tre Số 157 ngày 24/4/2023   
18 Hoàng Quốc Khánh TDP 8 Số 158 ngày 24/4/2023   
19 Nguyễn Quang Đoàn TDP 8 Số 159 ngày 24/4/2023   
20 Hoàng Xuân Thu TDP8; TDP 1 Số 160 ngày 28/4/2023   
21 Vũ Văn Phúc Ngọc Sơn Số 161 ngày 24/4/2023   
22 Nguyễn Thị Thúy Cầu Tre Số 170 ngày 28/4/2023   
23 Lương Trác Mai Ngọc Sơn Số 172 ngày 05/5/2023   
24 Đinh Thị Hà Trung Dũng Số 173 ngày 05/5/2023   
25 Nguyễn Văn Hiểu Trung Dũng Số 177 ngày 05/5/2023   
V Minh Đức 07 Trường hợp    
1 Hoàng Thị Bẩy Ngô Quyền Số 122 ngày 07/4/2023   
2 Lưu Văn Viên Đông Phong Số 123 ngày 07/4/2023   
3 Ngô Văn Trình Quang Trung Số 438 ngày 16/9/2022  Điều chỉnh
4 Hoàng Thị Thúy Hồng Phong Số 525 ngày 29/12/2022  Điều chỉnh
5 Đồng Thị Thuy Hồng Phong Số 162 ngày 27/4/2023   
6 Hoàng Văn Lơ Dân Tiến Số 163 ngày 27/4/2023   
7 Nguyễn Khắc Sửa Ngô Quyền Số 167 ngày 27/4/2023   
VI Hợp Đức 10  Trường hợp    
1 Vũ Thị Liễu Trung Nghĩa Số 120 ngày 03/4/2023   
2 Nguyễn Quốc Hoàn Bình Minh Số 129 ngày 10/4/2023   
3 Nguyễn Xuân Sinh Trung Nghĩa Số 142 ngày 17/4/2023   
4 Đoàn Văn Lê Trung Nghĩa Số 153 ngày 24/4/2023   
5 Nguễn Quang Duẩn Đức Hậu Số 155 ngày 24/4/2023   
6 Ngô Thị Hoa Quyết Tiến Số 164 ngày 27/4/2023   
7 Hoàng Minh Tùng Quý Kim Số 165 ngày 27/4/2023   
8 Đặng Bá Lợi  Trung Nghĩa Số 166 ngày 27/4/2023   
9 Nguyễn Văn Hiệu Quyết Tiến Số 168 ngày 27/4/2023   
10 Phạm Tiến Phong Quyết Tiến Số 169 ngày 28/4/2023   
VII Bàng La 11 Trường hợp    
1 Ngô Quang Điều Tiểu Bàng 1 Số 135 ngày 10/4/2023   
2 Lê Đức Vinh Tiểu Bàng 1 Số 136 ngày 10/4/2023   
3 Nguyễn Thanh Tú Tiểu Bàng 2 Số 139 ngày 17/4/2023   
4 Đàm Trung Thuân Đại Phong Số 141 ngày 17/4/2023   
5 Nguyễn Quang Phàn Trung Hải Số 143 ngày 17/4/2023   
6 Hoàng Gia Sinh Bắc Hải Số 147 ngày 19/4/2023   
7 Nguyễn Thị Bình Tây Hải Số 149 ngày 24/4/2023   
8 Nguyễn Đắc Phương Đại Phong Số 150 ngày 24/4/2023   
9 Hoàng Đăng Dục Đại Phong Số 151 ngày 24/4/2023   
10 Bùi Đình Chấm Đại Phong Số 152 ngày 24/4/2023   
11 Bùi Văn Khánh Bắc Hải Số 06 ngày 12/01/2023  Điều Chỉnh
  Tổng cộng 66    

image advertisement

image advertisement

image advertisement

image advertisement

image advertisement

image advertisement

image advertisement

image advertisement

Thống kê truy cập
  • Đang online: 0
  • Hôm nay: 1
  • Trong tuần: 0
  • Tất cả: 0