TIN MỚI

image advertisement

image advertisement

image advertisement

image advertisement

image advertisement

image advertisement

image advertisement

BẢN TIN: THÔNG TIN SINH HOẠT CHI BỘ THÁNG 6 NĂM 2024

I. HOẠT ĐỘNG ĐỐI NGOẠI VÀ TÌNH HÌNH THẾ GIỚI TRONG THỜI GIAN GẦN ĐÂY

1. Tổng thống Nga Vladimir Putin thăm cấp nhà nước tới Trung Quốc
Trong 02 ngày, 16 – 17/5, Tổng thống Nga Vladimir Putin có chuyến thăm cấp Nhà nước tới Trung Quốc. Chuyến thăm của ông Putin diễn ra ngay sau khi tái cử và vào dịp kỷ niệm 75 năm quan hệ ngoại giao Nga – Trung Quốc đã cho thấy các ưu tiên và chiều sâu của mối quan hệ giữa hai cường quốc.
Trong khuôn khổ chuyến thăm, Chủ tịch Tập Cận Bình và Tổng thống Putin đã trao đổi quan điểm về quan hệ song phương, hợp tác trong nhiều lĩnh vực cũng như các vấn đề quốc tế và khu vực mà đôi bên quan tâm, đồng thời đề ra những hướng đi mới để phát triển hơn nữa quan hệ hợp tác giữa Nga và Trung Quốc.
Nga và Trung Quốc đang hợp tác thành công tại Liên hợp quốc, Nhóm các nền kinh tế mới nổi hàng đầu thế giới (BRICS), Tổ chức hợp tác Thượng Hải (SCO) và G20. Hai nhà lãnh đạo cấp cao của hai nước hy vọng chuyến thăm này sẽ tạo thêm động lực cho sự phát triển của toàn bộ khuôn khổ quan hệ hợp tác song phương Nga - Trung Quốc; mối quan hệ hợp tác giữa hai bên trong các vấn đề thế giới sẽ ngày càng đóng vai trò là một trong những yếu tố ổn định chính trên trường quốc tế. 
2. Trung Quốc tập trận quanh đảo Đài Loan
Ngày 23/5, Trung Quốc tuyên bố tập trận quy mô lớn trên eo biển Đài Loan. Đài Truyền hình trung ương Trung Quốc (CCTV) đưa tin quân đội nước này đã triển khai hàng chục máy bay chiến đấu tham gia cuộc tập trận quân sự xung quanh đảo Đài Loan. 
Cuộc tập trận bắt đầu từ sáng 23/5 và diễn ra trong 2 ngày 23/5 và 24/5. Theo Bộ Tư lệnh quân khu miền Đông của Quân đội Trung Quốc, các cuộc tấn công giả định nhằm vào những mục tiêu quân sự có giá trị cao, tàu và máy bay chiến đấu của đối phương; có sự phối hợp của các tàu hải quân và lực lượng tên lửa. Thông báo của Chiến khu miền Đông cho biết: "Đây còn là đòn trừng phạt mạnh mẽ trước các động thái ly khai của lực lượng đòi độc lập ở Đài Loan, cũng là lời cảnh báo đanh thép đối với những thế lực bên ngoài có ý định can thiệp, khiêu khích". 
Cuộc tập trận diễn ra chỉ 3 ngày sau khi ông Lại Thanh Đức nhận chức lãnh đạo Đài Loan (Trung Quốc). Trong 3 ngày, Trung Quốc đã liên tiếp đưa ra các lệnh trừng phạt nhằm vào 12 công ty công nghiệp quốc phòng, 10 điều hành cấp cao của các công ty này và 1 cựu nghị sỹ Mỹ, coi đây như hành động đáp trả việc các công ty này bán vũ khí cho Đài Loan, cựu nghị sĩ Mỹ có những "lời nói và hành động can thiệp vào công việc nội bộ, làm tổn hại chủ quyền và toàn vẹn lãnh thổ cũng như xâm phạm lợi ích của Trung Quốc" hay việc Mỹ trừng phạt nhiều thực thể nước này liên quan đến cuộc khủng hoảng Ukraine.

    II. THÔNG TIN TÌNH HÌNH THỜI SỰ TRONG NƯỚC, THÀNH PHỐ VÀ QUẬN
1.    Thông tin tình hình trong nước
1.1. Kết quả Hội nghị lần thứ 9 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII
Sau gần 3 ngày làm việc (từ ngày 16/5 đến ngày 18/5) khẩn trương, nghiêm túc, Hội nghị lần thứ chín Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII đã hoàn thành vượt mức toàn bộ nội dung, chương trình đề ra và bế mạc ngày 18/5. Đồng chí Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng chủ trì, phát biểu khai mạc, bế mạc Hội nghị. Một số nội dung chính được thông qua tại Hội nghị:
1.1.1. Hội nghị thảo luận và thống nhất cao về tư tưởng chỉ đạo, định hướng hoàn thiện đề cương và xây dựng dự thảo các văn kiện trình Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng
Đánh giá cao sự chuẩn bị của các Tiểu ban, Ban Chấp hành Trung ương Đảng nhất trí về cơ bản với dự thảo Đề cương các báo cáo và cho nhiều ý kiến chỉ đạo quan trọng đối với các đề xuất, kiến nghị của các Tiểu ban. Trung ương yêu cầu các Tiểu ban cần khẩn trương, nghiêm túc tiếp thu ý kiến của Hội nghị, sớm hoàn thiện các Đề cương, bảo đảm sự thống nhất giữa các báo cáo, nhất là về chủ đề, quan điểm, tư tưởng chỉ đạo và mục tiêu tổng quát; trên cơ sở đó sớm bắt tay xây dựng dự thảo các văn kiện theo kế hoạch đã đề ra; trình bày ngắn gọn, súc tích, rõ ràng, dễ hiểu, dễ nhớ, dễ thực hiện, dễ kiểm tra.
Trung ương đặc biệt nhấn mạnh: Dự thảo các văn kiện phải thực sự xứng tầm trình Đại hội, thể hiện được ý chí và sức mạnh vươn lên của toàn Đảng, toàn dân, toàn quân ta trong thời kỳ phát triển mới với khí thế mới, động lực mới, cũng như những thời cơ, thuận lợi và khó khăn, thách thức mới đan xen, quyết tâm xây dựng đất nước ta ngày càng giàu mạnh, dân chủ, phồn vinh, văn minh, hạnh phúc, vững bước đi lên chủ nghĩa xã hội; xác định đúng đắn những chủ trương, định hướng và các quyết sách lớn bảo đảm thực hiện thành công sự nghiệp tiếp tục đẩy mạnh đổi mới toàn diện và đồng bộ, xây dựng, phát triển đất nước và bảo vệ Tổ quốc trong 5 năm tới, đến năm 2030 (100 năm thành lập Đảng) và tầm nhìn đến năm 2045 (100 năm thành lập nước).
Trong quá trình chuẩn bị các văn kiện, cần phải căn cứ vào kết quả thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII, các nghị quyết của Trung ương, tổng kết 40 năm đổi mới, 15 năm thực hiện Điều lệ và Cương lĩnh của Đảng (bổ sung, phát triển năm 2011); đồng thời bám sát vào Cương lĩnh, Nghị quyết Đại hội XIII, các Nghị quyết Trung ương khoá XIII và thực tiễn của đất nước để đánh giá một cách khách quan, khoa học toàn diện các vấn đề, nhất là những vấn đề phức tạp mới phát sinh; phân tích sâu sắc các nguyên nhân; dự báo có cơ sở khoa học tình hình đất nước, khu vực và thế giới, để từ đó xác định đúng đắn các quan điểm, tư tưởng chỉ đạo, phương hướng, mục tiêu, nhiệm vụ và các giải pháp chủ yếu, đặc biệt là các nhiệm vụ trọng tâm và đột phá chiến lược cho nhiệm kỳ tới. Ví dụ như, phải chăng sau 40 năm đổi mới, chúng ta đã thực sự hình thành được Lý luận về đường lối đổi mới ở Việt Nam; trong nhiệm kỳ này, cần phải tập trung ưu tiên thực hiện thật tốt 12 định hướng phát triển đất nước và 6 nhiệm vụ trọng tâm như trong Đề cương Báo cáo chính trị đã nêu? Và đặc biệt là, nên chăng, trong giai đoạn phát triển mới vẫn cần tiếp tục triển khai thực hiện ba đột phá chiến lược đã được Đại hội XIII đề ra; tuy nhiên cần tập trung vào những nội dung rất then chốt, cụ thể hơn, hiện thực hơn như: Xây dựng và thực hiện đồng bộ thể chế, chính sách để thúc đẩy phát triển khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo, khuyến khích tinh thần dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm, dám đột phá phát triển; đổi mới căn bản, toàn diện công tác cán bộ, thu hút, bồi dưỡng, phát triển, trọng dụng nhân tài; và xây dựng kết cấu hạ tầng cho chuyển đổi số, chuyển đổi xanh, chuyển đổi năng lượng, để thực sự tạo ra đột phá phát triển.
Đồng thời, cần đi sâu phân tích, đánh giá việc triển khai thực hiện các mục tiêu, nhiệm vụ 5 năm 2021 - 2025, khẳng định những kết quả, thành tựu đã đạt được; chỉ ra những hạn chế, yếu kém còn tồn tại và nguyên nhân, bài học kinh nghiệm; làm rõ những nội dung đổi mới, những nhân tố mới tốt hơn, tích cực hơn của nhiệm kỳ khoá XIII so với các nhiệm kỳ trước; dự báo khả năng thực hiện Cương lĩnh, mục tiêu Chiến lược phát triển đất nước đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045. Chú trọng làm rõ những vấn đề lớn, quan trọng liên quan đến phát triển kinh tế, văn hoá, xã hội nhanh và bền vững; bảo đảm quốc phòng, an ninh, đối ngoại; xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị thực sự trong sạch, vững mạnh toàn diện.
1.1.2. Hội nghị đã thảo luận dân chủ, cho ý kiến chỉ đạo đối với việc chuẩn bị Đại hội đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội lần thứ XIV của Đảng
Trung ương đã đóng góp nhiều ý kiến cụ thể, xác đáng vào Tờ trình và dự thảo Chỉ thị của Bộ Chính trị; tập trung thảo luận, phân tích, tạo sự đồng thuận cao những nội dung Bộ Chính trị xin ý kiến, bao gồm: Những nội dung Chỉ thị số 35-CT/TW còn phù hợp; những nội dung cần kế thừa nhưng phải có điều chỉnh, bổ sung; những nội dung cụ thể hoá các nghị quyết, quy chế, quy định của Trung ương khoá XIII; những nội dung không kế thừa Chỉ thị số 35-CT/TW, cần được lược bỏ cho phù hợp với thực tiễn.
Đồng thời, Hội nghị nhấn mạnh, đây là công việc hệ trọng, cần sớm được triển khai thực hiện với tinh thần tiếp tục đổi mới theo hướng thiết thực, hiệu quả; phát huy dân chủ đi đôi với giữ vững nguyên tắc, kỷ luật, kỷ cương của Đảng; bảo đảm tăng cường đoàn kết, nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của các tổ chức đảng và đảng viên. Các cấp uỷ đảng cần quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo việc thảo luận, góp ý vào các dự thảo văn kiện của Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV và đại hội đảng bộ cấp trên; đồng thời chuẩn bị thật tốt các báo cáo của cấp uỷ cấp mình. Báo cáo của ban chấp hành đảng bộ cần quán triệt định hướng chuẩn bị Văn kiện trình Đại hội XIV; bám sát tình hình thực tế của địa phương, đơn vị; đánh giá đúng tình hình thực hiện nghị quyết của nhiệm kỳ qua; chỉ rõ những kết quả, thành tích đã đạt được, những hạn chế, yếu kém còn tồn tại và nguyên nhân, bài học kinh nghiệm; từ đó đề ra phương hướng, mục tiêu, nhiệm vụ và giải pháp có tính khả thi cao cho nhiệm kỳ tới và tầm nhìn xa hơn. Việc chuẩn bị đại hội đảng bộ các cấp phải gắn liền với việc thực hiện nhiệm vụ thường xuyên, bảo đảm hiệu quả cao. Chú ý phát hiện, giải quyết những vấn đề thực tế đang đặt ra, nhất là những vấn đề gây bức xúc trong Nhân dân.
Công tác chuẩn bị nhân sự và bầu cử cấp uỷ phải thực hiện theo đúng Điều lệ, quy chế, quy định của Đảng; rà soát thật kỹ để lựa chọn, giới thiệu và bầu được những đồng chí thật sự xứng đáng, đủ tiêu chuẩn, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới; chú ý phát hiện, giới thiệu những nhân tố mới có triển vọng, bảo đảm tỉ lệ cán bộ trẻ, cán bộ nữ, cán bộ người dân tộc.
Ban Chấp hành Trung ương Đảng giao cho Bộ Chính trị, sau Hội nghị này, khẩn trương chỉ đạo sớm hoàn chỉnh và ban hành Chỉ thị để định hướng cho toàn Đảng chuẩn bị và tiến hành thành công đại hội các cấp, góp phần cho thành công Đại hội XIV của Đảng.
1.1.3. Về công tác nhân sự và xem xét, kỷ luật cán bộ
Trước khi Hội nghị, Bộ Chính trị báo cáo Ban Chấp hành Trung ương Đảng về việc Bộ Chính trị đã quyết định phân công đồng chí Đại tướng Lương Cường, Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam tham gia Ban Bí thư và giữ chức vụ Thường trực Ban Bí thư; đồng chí Lê Minh Hưng, Bí thư Trung ương Đảng, Chánh Văn phòng Trung ương Đảng giữ chức vụ Trưởng Ban Tổ chức Trung ương, Chánh Văn phòng Trung ương Đảng.
* Ban Chấp hành Trung ương Đảng quyết định giới thiệu nhân sự để Quốc hội khoá XV bầu giữ chức Chủ tịch nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam nhiệm kỳ 2021 - 2026 và Chủ tịch Quốc hội nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam khoá XV, nhiệm kỳ 2021 - 2026.
Ban Chấp hành Trung ương đã dân chủ thảo luận, kỹ lưỡng xem xét và thống nhất cao về phương án kiện toàn chức danh Chủ tịch nước, Chủ tịch Quốc hội để Đảng đoàn Quốc hội giới thiệu với Quốc hội xem xét, quyết định tại kỳ họp thứ 7 Quốc hội khóa XV, dự kiến sẽ khai mạc vào ngày 20-5-2024. Ban Chấp hành Trung ương đã nhất trí cao giới thiệu: 
- Chức danh Chủ tịch nước: Đồng chí Đại tướng Tô Lâm, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ Trưởng Công an
- Chức danh Chủ tịch Quốc hội: Đồng chí Trần Thanh Mẫn, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội;
* Với tỷ lệ số phiếu tín nhiệm cao, Ban Chấp hành Trung ương Đảng bầu bổ sung 4 Ủy viên Bộ Chính trị khóa XIII, gồm các đồng chí:
- Đồng chí Lê Minh Hưng, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương, Chánh Văn phòng Trung ương Đảng.
- Đồng chí Nguyễn Trọng Nghĩa, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương.
- Đồng chí Bùi Thị Minh Hoài, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Dân vận Trung ương.
- Đồng chí Đỗ Văn Chiến, Bí thư Trung ương Đảng, Bí thư Đảng đoàn, Chủ tịch Uỷ ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam.
* Ban Chấp hành Trung ương Đảng quyết định để đồng chí Trương Thị Mai thôi giữ các chức vụ Ủy viên Bộ Chính trị, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII để nghỉ công tác vì đã có vi phạm về các điều đảng viên không được làm.
Đồng chí Trương Thị Mai là cán bộ lãnh đạo cấp cao của Đảng và Nhà nước, được đào tạo cơ bản, trưởng thành từ cơ sở; được phân công giữ nhiều chức vụ lãnh đạo quan trọng của Đảng và Nhà nước. Trong suốt quá trình công tác và trên các cương vị lãnh đạo, Đồng chí luôn nêu cao tinh thần trách nhiệm, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, có nhiều đóng góp quan trọng trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành của Đảng và hoạt động của Quốc hội.
Tuy nhiên, theo báo cáo của Ủy ban Kiểm tra Trung ương, trong thời gian giữ cương vị Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Dân vận Trung ương, đồng chí đã có một số vi phạm, khuyết điểm trong việc thực hiện Quy định về những điều đảng viên không được làm, Quy định về trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, trước hết là Ủy viên Bộ Chính trị, Ủy viên Ban Bí thư, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng; ảnh hưởng đến uy tín của Đảng và cá nhân. Nhận thức rõ trách nhiệm trước Đảng và Nhân dân, đồng chí đã có Đơn xin thôi giữ các chức vụ được phân công và nghỉ công tác.
Căn cứ quy định hiện hành của Đảng, Nhà nước và xem xét nguyện vọng của đồng chí Trương Thị Mai, Ban Chấp hành Trung ương Đảng đồng ý để đồng chí Trương Thị Mai thôi giữ chức Ủy viên Bộ Chính trị, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII.
* Ban Chấp hành Trung ương Đảng quyết định thi hành kỷ luật các đồng chí sau:
- Đồng chí Lê Thanh Hải, nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, nguyên Bí thư Thành ủy, Bí thư Ban cán sự đảng, Chủ tịch Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh đã vi phạm nguyên tắc tập trung dân chủ, quy định của Đảng, pháp luật của Nhà nước, Quy định những điều đảng viên không được làm và trách nhiệm nêu gương, Quy chế làm việc; thiếu trách nhiệm, buông lỏng lãnh đạo, chỉ đạo, để xảy ra nhiều vi phạm, khuyết điểm tại Đảng bộ, chính quyền Thành phố, gây hậu quả rất nghiêm trọng, nguy cơ thiệt hại, thất thoát, lãng phí rất lớn tiền, tài sản của Nhà nước; để xảy ra nhiều vụ án hình sự, trong đó có vụ án rất nghiêm trọng, nhiều cán bộ, đảng viên vi phạm pháp luật, bị kỷ luật, xử lý hình sự, gây dư luận xấu, bức xúc, ảnh hưởng rất xấu đến uy tín của tổ chức đảng và chính quyền Thành phố.
- Đồng chí Dương Văn Thái, Ủy viên Trung ương Đảng khóa XIII, Bí thư Tỉnh uỷ Bắc Giang và đồng chí Mai Tiến Dũng, nguyên Uỷ viên Trung ương Đảng, nguyên Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ đã suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống; vi phạm nghiêm trọng quy định của Đảng, pháp luật của Nhà nước trong thực hiện chức trách, nhiệm vụ được giao, trong phòng, chống tham nhũng, tiêu cực; vi phạm Quy định những điều đảng viên không được làm và trách nhiệm nêu gương; gây hậu quả rất nghiêm trọng, dư luận bức xúc, ảnh hưởng rất xấu đến uy tín của tổ chức đảng và chính quyền địa phương, cơ quan nhà nước.
Căn cứ nội dung, tính chất, mức độ, hậu quả, nguyên nhân vi phạm; thực hiện Quy định của Đảng về kỷ luật tổ chức đảng, đảng viên vi phạm, Ban Chấp hành Trung ương Đảng quyết định: Thi hành kỷ luật đồng chí Lê Thanh Hải bằng hình thức Cách chức tất cả các chức vụ trong Đảng; thi hành kỷ luật đồng chí Dương Văn Thái và đồng chí Mai Tiến Dũng bằng hình thức Khai trừ ra khỏi Đảng.
Ban Chấp hành Trung ương Đảng giao cho Bộ Chính trị chỉ đạo các cơ quan liên quan triển khai thực hiện các nội dung trên theo quy định.
Chương trình Hội nghị Trung ương lần này có ý nghĩa quan trọng đối với việc hoàn thành nhiệm vụ chính trị của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII chuẩn bị các văn kiện trình Đại hội XIV của Đảng và chỉ đạo chuẩn bị Đại hội đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội XIV của Đảng, Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng yêu cầu ngay sau hội nghị này, cần phải nghiêm túc, khẩn trương nghiên cứu, hoàn chỉnh các đề cương và xây dựng dự thảo các văn kiện đại hội trình Hội nghị Trung ương 10 xem xét, quyết định vào cuối năm nay để gửi xin ý kiến của đại hội Đảng bộ các cấp. Chỉ đạo thật tốt việc thực hiện chỉ thị của Bộ Chính trị về tổ chức đại hội đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội lần thứ XIV của Đảng.
Ban Chấp hành Trung ương Đảng kêu gọi toàn Đảng, toàn dân và toàn quân tăng cường đoàn kết, thống nhất, phát huy những kết quả quan trọng, toàn diện đạt được, nỗ lực phấn đấu vượt qua mọi khó khăn, thách thức, bảo vệ vững chắc độc lập, chủ quyền lãnh thổ và an ninh quốc gia, hoàn thành thắng lợi mục tiêu, nhiệm vụ đề ra cho năm 2024 và cả nhiệm kỳ Đại hội XIII của Đảng.
1.2. Khai mạc trọng thể Kỳ họp thứ 7 Quốc hội khoá XV
Sáng ngày 20/5, Kỳ họp thứ 7, Quốc hội khóa XV họp phiên trù bị và khai mạc trọng thể theo hình thức họp tập trung tại Nhà Quốc hội, Thủ đô Hà Nội. Kỳ họp thứ 7 được tiến hành theo 2 đợt. Cụ thể, đợt 1: từ ngày 20/5 đến ngày 8/6 và Đợt 2: từ ngày 17/6 đến sáng ngày 28/6. Dự kiến tổng thời gian làm việc của Kỳ họp là 26,5 ngày. Tại kỳ họp này Quốc hội dự kiến sẽ xem xét thông qua 10 dự án luật, 03 dự thảo Nghị quyết; xem xét, cho ý kiến 11 dự án Luật; xem xét, quyết định nhiều vấn đề kinh tế - xã hội quan trọng của đất nước…
Từ ngày 20/5 đến ngày 22/5, Quốc hội đã tiến hành công tác nhân sự, thực hiện quy trình bầu Chủ tịch Quốc hội, Chủ tịch nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam, khoá XV. Kết quả: 475/475 đại biểu Quốc hội tham gia biểu quyết tán thành thông qua Nghị quyết bầu Chủ tịch Quốc hội đối với ông Trần Thanh Mẫn, Uỷ viên Bộ Chính trị, Phó Chủ tịch thường trực Quốc hội; 472/473 đại biểu Quốc hội tham gia biểu quyết tán thành thông qua nghị quyết bầu ông Tô Lâm, ủy viên Bộ Chính trị, bộ trưởng Bộ Công an, giữ chức vụ Chủ tịch nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, nhiệm kỳ 2021-2026.
2. Thông tin tình hình thành phố Hải Phòng
2.1. Hải Phòng dự kiến chi hơn 534 tỷ đồng hỗ trợ đào tạo 9 ngành nghề ưu tiên 
TP. Hải Phòng dự kiến từ nay đến năm 2030 sẽ chi hơn 534 tỷ đồng hỗ trợ đào tạo nghề cho 9 ngành nghề ưu tiên. Cùng với đó, nhiều ưu đãi dành cho học sinh theo học 9 ngành này. Hải Phòng hiện có 1 khu kinh tế và 14 khu công nghiệp đang hoạt động thu hút hơn 194.000 lao động, trong đó, có hơn 190.000 lao động trong nước, hơn 4.000 lao động nước ngoài. Với dự định thành lập thêm Khu kinh tế phía Nam và một số khu, cụm công nghiệp nên nhu cầu tuyển dụng lao động cả về số lượng và chất lượng tăng cao, nên chính sách hỗ trợ này được xem như đòn bẩy giúp Hải Phòng bổ sung thêm nguồn lao động có trình độ chuyên môn và ý thức về kỷ luật, tác phong công nghiệp. 
Giai đoạn 2020-2023, thành phố đặt mục tiêu tại các cơ sở giáo dục nghề nghiệp mỗi năm có 40% học sinh tốt nghiệp trung học cơ sở chuyển sang học nghề, đào tạo trình độ sơ cấp, trung cấp nghề, 45% học sinh tốt nghiệp trung học phổ thông tiếp tục học nghề cao đẳng. Tuy nhiên, thực tế, ở giai đoạn hiện nay mới có khoảng 11% học sinh tốt nghiệp trung học cơ sở theo học tại trung tâm giáo dục nghề nghiệp, giáo dục thường xuyên để được đào tạo nghề trình độ sơ cấp, trung cấp. Tương tự, số lượng học sinh tốt nghiệp trung học phổ thông theo học tại các cơ sở giáo dục cao đẳng nghề cũng chỉ chiếm khoảng 18%. 
Việc học sinh tốt nghiệp trung học cơ sở, trung học phổ thông theo học nghề thấp hơn kế hoạch giáo dục định hướng phân luồng học sinh trong giáo dục phổ thông dẫn đến nguồn cung lao động có trình độ, kỹ năng cần thiết cho các khu công nghiệp, khu kinh tế trên địa bàn Hải Phòng bị thiếu hụt. Các doanh nghiệp tại Hải Phòng do thiếu hụt cả số lượng và chất lượng, buộc phải tuyển dụng khoảng 30% lao động ngoại tỉnh. Lượng lao động này phần lớn là lao động có trình độ chuyên môn kỹ thuật ở mức thấp, chưa quen tác phong công nghiệp. 
Để giải quyết thực trạng thiếu hụt lao động trên, Ủy ban nhân dân TP. Hải Phòng đang đề xuất Hội đồng nhân dân thành phố thông qua gói tài chính hỗ trợ đào tạo nghề từ nay đến năm 2030 với số tiền hơn 534 tỷ. Có 9 ngành nghề được xác định là những nghề có khả năng đáp ứng được yêu cầu công nghiệp hoá, hiện đại hoá và hội nhập quốc tế sẽ được lựa chọn ưu tiên hỗ trợ đào tạo. 9 ngành nghề gồm: Điện công nghiệp, hàn, công nghệ ô tô, công nghệ thông tin (ứng dụng phần mềm), quản trị khách sạn, điều dưỡng, nuôi trồng thủy sản nước mặn nước lợ.
Việc chú trọng các ngành, nghề này nhằm hiện thực hóa mục tiêu đến năm 2030 trở thành thành phố công nghiệp hiện đại, trung tâm logistics quốc tế, trung tâm quốc tế về đào tạo, nghiên cứu ứng dụng và phát triển khoa học – công nghệ các ngành hàng hải, đại dương học, kinh tế biển…  
Những học sinh đăng ký theo học 9 ngành nghề trên sau khi hoàn thành chương trình trung học cơ sở, trung học phổ thông nếu cam kết hoàn thành các khóa học trình độ trung cấp, cao đẳng, cam kết làm việc phù hợp nghề được đào tạo tại các cơ sở sản xuất kinh doanh tại Hải Phòng sẽ được hỗ trợ 50% học phí. Ngoài ra, còn được hỗ trợ thêm 900.000 đồng/tháng tiền sinh hoạt. Bên cạnh đó, thành phố cũng sẽ hỗ trợ học phí, sinh hoạt phí như học sinh đi học đối với những lao động làm việc tại các doanh nghiệp trên địa bàn Hải Phòng nhưng chưa có bằng cấp, chứng chỉ nghề phù hợp với vị trí việc làm, được chủ sử dụng lao động cử đi học nghề trình độ trung cấp, cao đẳng nghề. Ngoài ra, để nâng cao trình độ đội ngũ giáo viên dạy nghề tại các trường trung cấp, cao đẳng, thu hút cán bộ kỹ thuật, nghệ nhân tham gia giảng dạy trình độ trung cấp, cao đẳng tại các trường công lập thuộc nhóm tự chủ 3 (các trường tự chủ một phần chi thường xuyên), Hải Phòng cũng hỗ trợ các khoản kinh phí bồi dưỡng kỹ năng nghề và nghiệp vụ sư phạm cho nhà giáo
    2.2. Hải Phòng vừa đón nhận tin vui khi VCCI công bố chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh (PCI)
Năm 2023, Hải Phòng xuất sắc đạt 70,34 điểm, giữ vững vị trí thứ 3/63 tỉnh, thành phố. Qua phân tích 10 chỉ số thành phần PCI năm 2023, Hải Phòng có chỉ số chi phí thời gian đạt số điểm cao nhất với 8,32 điểm; có 3 chỉ số tăng điểm khác là chỉ số gia nhập thị trường (7,14 điểm), chính sách hỗ trợ doanh nghiệp (7,40 điểm), đào tạo lao động (7,39 điềm).
Như vậy, từ vị trí thứ 16 của năm 2018, Hải Phòng đã tăng 6 bậc về PCI, vươn lên vị trí thứ 10/63 tỉnh, thành phố năm 2019; năm 2020, Hải Phòng xếp thứ 7; năm 2021 Hải Phòng xếp thứ 2; năm 2022 và 2023 cùng xếp thứ 3 cho thấy bước tiến vượt bậc và sự cải cách mạnh mẽ của thành phố. Về chỉ số Xanh cấp tỉnh (PGI) năm 2023, Hải Phòng xếp thứ 7/63 tỉnh, thành phố. Trong đó, các chỉ số tăng điểm là: giảm thiểu ô nhiễm môi trường và thiên tai tăng từ 3,08 năm 2022 lên 7,61 điểm năm 2023; đảm bảo tuân thủ từ 4,97 điểm lên 6,05 điểm; chính sách khuyến khích hỗ trợ dịch vụ hỗ trợ doanh nghiệp trong bảo vệ môi trường từ 2,30 điểm lên 5,35 điểm.
Theo kết quả xếp hạng Chỉ số Chỉ số cải cách hành chính (PAR INDEX) năm 2023, Hải Phòng xếp thứ 2/63 tỉnh, thành phố với kết quả đạt 91,81 điểm (tăng 1,72% so với năm trước) chỉ sau Quảng Ninh (năm 2022 chỉ số CCHC của thành phố đạt 90,09 điểm, xếp thứ 2/63 tỉnh, thành phố, sau Quảng Ninh, kém 0,01 điểm). Với kết quả năm 2023, Hải Phòng là một trong số 7 tỉnh, thành phố trong cả nước nằm trong nhóm A và là lần thứ 4 liên tiếp Chỉ số PAR INDEX của thành phố đạt kết quả hơn 90 điểm. Đáng chú ý, tại chỉ số thành phần “Cải cách tài chính công”, Hải Phòng dẫn đầu cả nước, đạt 96,21 điểm.
Đối với chỉ số hài lòng của người dân với sự phục vụ của cơ quan hành chính (SIPAS) năm 2023, Hải Phòng đạt 88,09%, cao hơn so với năm 2022 4,21 điểm; xếp thứ 5/63 tỉnh, thành phố, sau Quảng Ninh, Thái Nguyên Hải Dương, Hà Tĩnh (năm 2022 chỉ số SIPAS của thành phố đạt 83,88% xếp thứ 10/63 tỉnh, thành phố). Đáng chú ý, về chỉ số hài lòng về việc xây dựng, tổ chức thực hiện chính sách năm 2023, Hải Phòng xếp thứ 3/63 tỉnh, thành phố, đạt 88,97%, sau Quảng Ninh, Thái Nguyên. Về chỉ số hài lòng về việc cung ứng dịch vụ hành chính công năm 2023, Hải Phòng xếp thứ 8, đạt 88,81%, sau Hải Dương, Thái Nguyên, Quảng Ninh, Bà Rịa- Vũng Tàu, Hà Tĩnh, Hưng Yên, Lào Cai. Kết quả này của Hải Phòng, đặc biệt là chỉ số hài lòng của người dân được Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, các Bộ, ngành Trung ương ghi nhận và đánh giá rất cao. Quan trọng hơn, cảm nhận của doanh nghiệp, người dân về sự thông thoáng, thuận tiện trong giải quyết các công việc liên quan của Hải Phòng ngày càng rõ nét. 
3. Thông tin tình hình trên địa bàn quận
3.1. Kết quả thực hiện một số chỉ tiêu kinh tế - xã hội tháng 5 và 5 tháng đầu năm 2024
Giá trị sản xuất công nghiệp: Kết quả thực hiện tháng 5 đạt 88.200 triệu đồng, lũy kế 5 tháng đạt 404.400 triệu đồng đạt 40% kế hoạch, tăng 14,9% so với cùng kỳ.
- Giá trị sản xuất nông, lâm, thủy sản: Kết quả thực hiện tháng 5 đạt 65.823 triệu đồng, lũy kế 5 tháng đạt 338.215 triệu đồng đạt 43,3% kế hoạch, bằng 97,4% so với cùng kỳ.
- Tổng mức bán lẻ hàng hóa: Kết quả thực hiện tháng 5 đạt 340.000 triệu đồng, lũy kế 5 tháng đạt 1.698.000 triệu đồng đạt 43,8% kế hoạch, tăng 34,1% so với cùng kỳ.
- Tổng thu ngân sách trên địa bàn quận: Tổng thu Ngân sách ước thực hiện tháng 5: 60.937 triệu đồng, lũy kế 5 tháng: 170.850 triệu đồng, đạt 50,3% dự toán Thành phố; 50,1% dự toán HĐND quận giao, bằng 162,2% so với cùng kỳ.
- Tổng chi ngân sách trên địa bàn quận: Tổng chi Ngân sách ước thực hiện tháng 5: 23.787 triệu đồng, lũy kế 5 tháng: 117.430 triệu đồng, đạt 26,9% Dự toán, bằng 130% so với cùng kỳ.
- Tổng lượt khách du lịch: Kết quả thực hiện tháng 5 đạt 430.000 lượt khách, lũy kế 5 tháng đạt 1.786.000 lượt khách, đạt 47% kế hoạch, tăng 45,27% so với cùng kỳ.
- Giải ngân từ nguồn ngân sách thành phố là 48.501/196.074 triệu đồng, đạt 24,7% kế hoạch; giải ngân từ nguồn thành phố phân cấp là 20.658/160.613 đạt 2,8% kế hoạch.
3.2. Phương án tổ chức lại trường Tiểu học Ngọc Hải và trường Tiểu học Vạn Sơn thành Ttường Tiểu học Hải Sơn
* Tên trường mới sau khi tổ chức lại: Trường Tiểu học Hải Sơn.
* Trụ sở chính: Tại Trường Tiểu học Ngọc Hải cũ, địa chỉ: Ngõ 67 đường Đình Đoài - phường Hải Sơn - quận Đồ Sơn (Tiểu học Hải Sơn cơ sở 1)
- Cơ sở 2: Tại Trường Tiểu học Vạn Sơn cũ, địa chỉ: Số 7 Lý Thánh Tông - phường Hải Sơn - quận Đồ Sơn (Tiểu học Hải Sơn cơ sở 2).
- Giai đoạn 2023-2025: Giữ nguyên 02 điểm trường trên để đảm bảo các điều kiện cơ sở vật chất phục vụ công tác dạy và học.
- Đến giai đoạn 2026-2030: Chuyển điểm trường (Tiểu học Hải Sơn cơ sở 2) về Trường Trung học cơ sở Ngọc Hải (theo lộ trình của Nghị quyết số 89/NQ-HĐND ngày 17/11/2022 của Hội đồng nhân dân quận Đồ Sơn về Phát triển Giáo dục và Đào tạo quận Đồ Sơn giai đoạn 2022-2030).
* Phương án giảng dạy, học tập:
- Giáo viên: Giáo viên đang giảng dạy tại cơ sở nào, vẫn tiếp tục giảng dạy tại cơ sở đó (không chuyển từ cơ sở 1 sang cơ sở 2, hoặc ngược lại).
- Học sinh: Học sinh đang học tập tại cơ sở nào, vẫn tiếp tục học tập tại cơ sở đó (không chuyển từ cơ sở 1 sang cơ sở 2, hoặc ngược lại).
3.3. Thành lập mới trường Tiểu học Minh Đức, tuyển sinh từ năm học 2024-2025 
Trường Tiểu học Hợp Đức, phường Hợp Đức có quy mô lớn, gồm: 01 điểm trường chính với 31 lớp/1.114 học sinh; 01 điểm trường lẻ với 04 lớp/151 học sinh. Như vậy, tổng số lớp của nhà trường đã vượt quá quy mô về số lớp của trường tiểu học quy định tại Thông tư 13/2020-TT-BGDĐT. Tuy trường có 01 điểm trường lẻ nằm trên địa bàn phường Minh Đức, song điểm lẻ có quy mô rất nhỏ không đảm bảo đủ số lớp cho tất cả học sinh độ tuổi tiểu học đang sinh sống tại phường học tập nên phần lớn các học sinh có hộ khẩu thuộc Phường Minh Đức vẫn đi học khá xa, điều này ảnh hưởng trực tiếp đến thời gian, sức khỏe cũng như chất lượng học tập của học sinh. Đáp ứng nhu cầu, nguyện vọng của Nhân dân, ngày 24/3/2021, HĐND quận ban hành Nghị quyết số 134/NQ-HĐND về Quyết định chủ trương xây dựng trường Tiểu học Minh Đức, phường Minh Đức, quận Đồ Sơn (với tổng số vốn đầu tư gần 80 tỷ đồng). 
Với tổng diện tích đất 5.462m2; trường Tiểu học Minh Đức được xây dựng tại vị trí thuận tiện, gần trung tâm hành chính, chính trị phường Minh Đức (TDP Nguyễn Huệ). Về quy mô, trường được thiết kế xây dựng khang trang, hiện đại, đạt chuẩn quốc gia mức độ 2. 
Về phương án tuyển sinh: Những học sinh có hộ khẩu tại phường Minh Đức, đang học tại trường Tiểu học Hợp Đức, sẽ được điều chuyển về học tại trường Tiểu học Minh Đức từ năm học 2024-2025
3.4. Chủ trương đầu tư dự án mở rộng đường Lý Thái Tổ (Đoạn từ Quảng trường 15/5 đến Ngã Ba Vạn Bún, cổng Dự án Đồi Rồng) và chỉnh trang đô thị Khu I
Thực hiện chỉ đạo của Ủy ban nhân dân thành phố tại Thông báo số 360/TB-VP ngày 24/11/2023 về kết luận của Chủ tịch UBND thành phố tại buổi kiểm tra thực địa về công tác quản lý tài sản đất đai, làm việc với một số hộ dân liên quan và triển khai một số dự án trên địa bàn quận Đồ Sơn, trong đó giao Ủy ban nhân dân quận Đồ Sơn lập Báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư Dự án mở rộng tuyến đường Lý Thái Tổ và chỉnh trang đô thị khu I Đồ Sơn. 
* Một số thông tin về dự án:
- Tên dự án: Dự án mở rộng tuyến đường Lý Thái Tổ và chỉnh trang đô thị khu I Đồ Sơn.
- Cấp quyết định đầu tư dự án: Ủy ban nhân dân thành phố Hải Phòng.
- Chủ đầu tư: Ủy ban nhân dân quận Đồ Sơn.
- Địa điểm xây dựng: Phường Hải Sơn, phường Vạn Hương, quận Đồ Sơn.
- Nguồn vốn đầu tư: Ngân sách thành phố.
- Thời gian thực hiện: Năm 2024 - 2027.
* Hiện trạng, quy mô đầu tư
Đường Lý Thái Tổ đoạn từ quảng trường 15/5 đến ngã ba Vạn Bún, cổng dự án Đồi Rồng có chiều dài khoảng 1.341m. Nền đường rộng từ 17-20m trong đó phần mặt đường nhựa rộng trung bình từ 11m-12m, hè đường mỗi bên rộng từ 3-4m lát gạch xi măng. Bên phải tuyến giáp núi, bên trái tuyến giáp khu dân cư hướng nhìn ra biển Đông.
Đoạn tuyến có chiều dài 1.341m, đề xuất mở rộng theo lộ giới hiện trạng từ  17,25m ÷ 19m lên 34m. Mở rộng đường và hè đường có chiều rộng B= 34M về phía biển, trong đó phần lòng đường rộng 24m - bao gồm đường đôi mỗi đường rộng 11,25m, giải phân cách giữa rộng 1,5m. Phần hè đường 2 bên mỗi bên B=2x5,0m. UBND quận đang giao các cơ quan chuyên môn rà soát, lập báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư dự án trình UBND thành phố phê duyệt.
Dự án phải thực hiện công tác giải phóng mặt bằng.
3.5. Quận tập trung cao lãnh đạo, chỉ đạo công tác giải phóng mặt bằng thực hiện các Dự án và chỉnh trang đô thị ...
- Dự án xây dựng tuyến đường nối từ đường bộ ven biển đến ngã ba Vạn Bún trên địa bàn phường Vạn Hương (xong trước 15/6/2024).
- Dự án nâng cấp mở rộng tuyến đường Hợp Đức: Xử lý dứt điểm giải phóng mặt bằng các Ki ốt bán hàng khu vực chợ Quý Kim (xong trước 15/6/2024).
- Về chỉnh trang đô thị khu du lịch: Tiếp tục thực hiện khởi kiện ra toà đối với các hộ không thực hiện việc thanh lý, chấm dứt hợp đồng, hoàn trả bàn giao mặt bằng tại Khu du lịch. Thực hiện cưỡng chế đối với các hộ dân tại khu Vạn Tác khu I phường Hải Sơn và 27 hộ tại khu 203 phường Vạn Hương.
- Chỉ đạo đẩy nhanh thi công các dự án do thành phố và quận quyết định đầu tư:
+ Dự án xây dựng tuyến đường nối từ đường bộ ven biển đến ngã ba Vạn Bún;
+ Dự án xây dựng Trường Tiểu học Minh Đức (hoàn thành xong trong tháng 7/2024).
- Chỉ đạo đẩy nhanh thủ tục đầu tư để sớm triển khai thi công: 
+ Dự án nâng cấp, cải tạo tuyến đường lên Tháp Tường Long, chùa Tháp (khởi công trong tháng 6/2024); 
+ Dự án cải tạo, chỉnh trang công viên Đầm Vuông, phường Hải Sơn. 
- Tập trung cao cho công tác giải ngân vốn đầu tư công 2024 đảm bảo tiến độ đề ra, phấn đấu hết quý 2 giải ngân đạt trên 40% kế hoạch năm.

III. ĐỊNH HƯỚNG NỘI DUNG TUYÊN TRUYỀN THÁNG 06/2024
1. Tuyên truyền kỷ niệm các ngày lễ lớn và sự kiện quan trọng của đất nước, thành phố và quận trong tháng 6.
2. Thông tin, tuyên truyền tình hình phát triển kinh tế - xã hội, những kết quả đạt được của cả nước, thành phố và quận tháng 5; các mục tiêu, giải pháp để tiếp tục triển khai thực hiện các nhiệm vụ tháng 6 năm 2024. 
3. Tiếp tục thông tin, tuyên truyền Nghị quyết số 117/NQ-CP, ngày 30/7/2023 của Chính phủ ban hành Kế hoạch thực hiện sắp xếp đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã giai đoạn 2023-2025; các chủ trương của Đảng, Nhà nước liên quan đến việc thực hiện sắp xếp đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã và dự kiến thực hiện sắp xếp đơn vị hành chính trên địa bàn thành phố.
4. Tiếp tục triển khai nắm tình hình dư luận xã hội, tư tưởng của cán bộ, đảng viên và Nhân dân về những vấn đề được dư luận quan tâm như: Công tác giải phóng mặt bằng thực hiện các dự án đầu tư trên địa bàn quận; công tác xử lý các vi phạm trong quản lý đất đai, trật tự xây dựng; kết quả kinh tế - xã hội; công tác an sinh xã hội; danh mục các công trình phấn đấu khánh thành, khởi công chào mừng Đại hội Đảng bộ quận lần thứ XXVI, nhiệm kỳ 2025-2030 và 70 năm giải phóng Đồ Sơn (15/5/1955 - 15/5/2025) và những vấn đề phát sinh, đột xuất, phức tạp có thể diễn ra tại địa phương, đơn vị. 
5. Tăng cường tuyên truyền, thông tin thường xuyên, liên tục, đầy đủ về chủ trương của Trung ương, Thành phố và của quận. Thường xuyên theo dõi, nắm bắt dư luận xã hội trong Nhân dân và trên các trang mạng xã hội các thông tin trái chiều, xấu, độc trên các trang mạng xã hội để kịp thời đấu tranh, phản bác, ngăn chặn.

 

image advertisement

image advertisement

image advertisement

image advertisement

image advertisement

image advertisement

image advertisement

image advertisement

Thống kê truy cập
  • Đang online: 0
  • Hôm nay: 1
  • Trong tuần: 0
  • Tất cả: 0