TIN MỚI

image advertisement

image advertisement

image advertisement

image advertisement

image advertisement

image advertisement

image advertisement

Trung tâm phát triển quỹ đất quận Đồ Sơn thông báo lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản
Trung tâm phát triển quỹ đất quận Đồ Sơn thông báo lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản

Trung tâm phát triển quỹ đất quận Đồ Sơn thông báo lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản với những nội dung sau:

1. Tên, địa chỉ của người có tài sản đấu giá:
Trung tâm phát triển quỹ đất quận Đồ Sơn; Địa chỉ: Số 248 Lý Thánh Tông, phường Hải Sơn, quận Đồ Sơn, thành phố Hải Phòng; Điện thoại: 0983591668.
2. Tên tài sản, số lượng, chất lượng của tài sản đấu giá:
2.1. Tên tài sản: Đấu giá quyền sử dụng đất vào mục đích làm nhà ở tại Tổ dân phố 8 ( lô A23) phường Ngọc Sơn, quận Đồ Sơn.
2.2. Số lượng: Bao gồm 25 thửa, diện tích đất ở 3.226,6 m2.
2.3. Chất lượng: Khu đất đấu giá được đầu tư xây dựng các hạng mục công trình: San lấp mặt bằng, đường giao thống, hệ thống thoát nước thải, thoát nước mặt...
3. Giá khởi điểm của tài sản đấu giá:
Tổng giá trị khởi điểm 77.540.346.000 đồng (Bảy mươi bảy tỷ, năm trăm bốn mươi triệu, ba trăm bốn mươi sáu nghìn đồng).
4. Tiêu chí lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản:
Tiêu chí lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản quy định theo Điều 3 và Phụ lục I Bảng tiêu chí đánh giá, chấm điểm tổ chức đấu giá tài sản tại Thông tư số 02/2022/TT-BTP ngày 08/02/2022 của Bộ Tư pháp về hướng dẫn lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản.
5. Thành phần hồ sơ nộp đăng ký tham gia:
- Văn bản đăng ký tham gia tổ chức đấu giá tài sản (bản chính);
- Phương án tổ chức đấu giá;
- Hồ sơ năng lực của tổ chức đấu giá tài sản.
(Hồ sơ đăng ký tham gia tổ chức đấu giá tài sản đã nộp sẽ không được hoàn trả; Tổ chức đấu giá tài sản không được lựa chọn sẽ không nhận được thông báo về việc lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản của Trung tâm Phát triển quỹ đất quận Đồ Sơn)
6. Thời gian, địa điểm nộp hồ sơ đăng ký tham gia tổ chức đấu giá:

- Thời gian nộp hồ sơ: Từ ngày 18/10/2023 đến ngày 20/10/2023 (trong giờ hành chính);
- Địa điểm nộp hồ sơ: Tại Trung tâm Phát triển quỹ đất quận Đồ Sơn;

- Địa chỉ: Số 248 Lý Thánh Tông, phường Hải Sơn, quận Đồ Sơn, thành phố Hải Phòng; Điện thoại: 0983591668. 
Chi tiết xem tại đây


Tin khác
1 2 3 4 5  ... 

image advertisement

image advertisement

image advertisement

image advertisement

image advertisement

image advertisement

image advertisement

image advertisement

Thống kê truy cập
  • Đang online: 0
  • Hôm nay: 1
  • Trong tuần: 0
  • Tất cả: 0