TIN MỚI

image advertisement

image advertisement

image advertisement

image advertisement

image advertisement

image advertisement

image advertisement

ĐẢNG BỘ QUẬN ĐỒ SƠN TỔ CHỨC HỘI NGHỊ SƠ KẾT GIỮA NHIỆM KỲ KẾT QUẢ THỰC HIỆN NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI XXV
ĐẢNG BỘ QUẬN ĐỒ SƠN TỔ CHỨC HỘI NGHỊ SƠ KẾT GIỮA NHIỆM KỲ KẾT QUẢ THỰC HIỆN NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI XXV

Sáng ngày 22/6/2023, Đảng bộ quận Đồ Sơn tổ chức Hội nghị sơ kết giữa nhiệm kỳ thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ quận lần thứ XXV, nhiệm kỳ 2020-2025 và đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ 6 tháng năm 2023, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2023 với 02 nhiệm vụ trọng tâm:

1/ Đánh giá kết quả giữa nhiệm kỳ thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp và Đại hội lần thứ XXV Đảng bộ quận nhiệm kỳ 2020-2025 nhằm đánh giá những kết quả đạt được, những hạn chế, nguyên nhân và bài học kinh nghiệm trong nửa nhiệm kỳ thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ quận lần thứ XXV, nhiệm kỳ 2020-2025; rà soát, điều chỉnh, bổ sung mục tiêu và các giải pháp trước yêu cầu tình hình mới nhằm thực hiện thắng lợi các mục tiêu, chỉ tiêu Nghị quyết Đại hội đã đề ra.

2/ Đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ 6 tháng đầu, phương hướng, nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2023 và kiểm điểm công tác lãnh đạo, chỉ đạo của Ban Chấp hành, Ban Thường vụ và Thường trực Quận uỷ 6 tháng đầu năm 2023.

-Trong nửa đầu nhiệm kỳ và 6 tháng đầu năm 2023: các chỉ tiêu kinh tế - xã hội cơ bản đạt tiến độ kế hoạch đã đề ra, một số lĩnh vực tăng so với cùng kỳ; tốc độ tăng trưởng giá trị sản xuất năm 2022 đạt 17,71%; 6 tháng đầu năm 2023 đạt 18,33%, trung bình giai đoạn 2021-2023 ước đạt 15,6%, cao hơn mức trung bình chung của thành phố, cơ cấu kinh tế chuyển dịch đúng hướng tăng dần tỷ trọng ngành du lịch, dịch vụ; công tác thu ngân sách có nhiều chuyển biến tích cực...

-Nửa cuối nhiệm kỳ 2020-2025, quận Đồ Sơn quyết tâm phấn đấu hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu năm 2023 theo Nghị quyết số 03 của quận; hoàn thành và hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu, nhiệm vụ Nghị quyết Đại hội Đảng bộ quận lần thứ XXV đã để ra. Tập trung phát triển kinh tế; đẩy mạnh chuyển dịch cơ cấu kinh tế theo hướng tăng tỷ trọng ngành du lịch - dịch vụ; nâng cao hiệu quả thu, chi ngân sách nhà nước: cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh, ...

image advertisement

image advertisement

image advertisement

image advertisement

image advertisement

image advertisement

image advertisement

image advertisement

Thống kê truy cập
  • Đang online: 0
  • Hôm nay: 1
  • Trong tuần: 0
  • Tất cả: 0