TIN MỚI

image advertisement

image advertisement

image advertisement

image advertisement

image advertisement

image advertisement

image advertisement

Liên đoàn Lao động quận Đồ Sơn: Sẵn sàng cho Đại hội Công đoàn quận Đồ Sơn lần thứ VIII, nhiệm kỳ 2023 - 2028
Liên đoàn Lao động quận Đồ Sơn: Sẵn sàng cho Đại hội Công đoàn quận Đồ Sơn lần thứ VIII, nhiệm kỳ 2023 - 2028

Từ tháng 6 năm 2022, Thực hiện Kế hoạch số 208/KH-LĐLĐ ngày 22/3/2022 của Liên đoàn Lao động thành phố Hải Phòng; Thông tri số 15-TT/QU ngày 09/6/2022 của Ban Thường vụ Quận ủy Đồ Sơn, Ban Chấp hành đoàn Lao động quận đã ban hành Kế hoạch tổ chức Đại hội Công đoàn cơ sở (CĐCS) tiến tới Đại hội VIII Công đoàn quận, nhiệm kỳ 2023 - 2028, trong đó xác định rõ mục đích, yêu cầu, đồng thời hướng dẫn cụ thể các CĐCS trực thuộc về nội dung, tiến độ, thời gian, hình thức tổ chức Đại hội CĐCS tiến tới Đại hội VIII Công đoàn quận Đồ Sơn.

Tháng 01 năm 2023, Liên đoàn Lao động quận đã chỉ định 02 CĐCS tổ chức đại hội điểm đối với: Công đoàn Khối Dân vận quận tổ chức đại hội điểm đối với khối cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp công lập; Công đoàn Công ty Liên doanh du lịch Quốc tế Hải Phòng tổ chức đại hội điểm đối với khối doanh nghiệp, hợp tác xã, đơn vị sự nghiệp ngoài công lập,…

Được sự chỉ đạo sát sao của CĐN, sau khi rút kinh nghiệm từ Đại hội điểm, với tinh thần trách nhiệm cao, các CĐCS trực thuộc đều khẩn trương, kịp thời ban hành Kế hoạch, đề án Đại hội tại đơn vị mình, đồng thời tích cực, chủ động, làm tốt công tác chuẩn bị, hoàn thành tốt việc tổ chức Đại hội ở đơn vị mình, đảm bảo tiến độ, đạt chất lượng, đúng với tinh thần “Đổi mới - Dân chủ -Đoàn kết - Phát triển”.

Tính đến hết ngày 20/4/2023 đã có 66/66 đơn vị tổ chức đại hội, hội nghị, đạt 100%. Nhìn chung công tác chuẩn bị đại hội các CĐCS đảm bảo đúng quy trình, nguyên tắc, thủ tục, bám sát các văn bản hướng dân của cấp trên. Công tác tuyên truyền, trang trí, khánh tiết được cấp uỷ đảng quan tâm, chỉ đạo ban chấp hành CĐCS triển khai thực hiện tốt; là tiền đề để tổ chức tốt Đại hội VIII Công đoàn quận, nhiệm kỳ 2023-2028.

Để chuẩn bị tốt cho Đại hội VIII Công đoàn quận, Ban Thường vụ Liên đoàn Lao động quận đã thành lập các Tiểu ban phục vụ Đại hội, triển khai thực hiện các nội dung như: Xây dựng dự thảo Báo cáo chính trị, Báo cáo kiểm điểm của Ban chấp hành khoá XII để gửi CĐCS tham gia đóng góp ý kiến; thực hiện các quy tình xin ý kiến vào dự thảo báo cáo theo hướng dẫn, đến nay đã hoàn thành dự thảo các báo cáo và các nội dung văn kiện phục vụ Đại hội. Xây dựng chương trình Đại hội; Phân công, hướng dẫn các bài tham luận đại hội; xây dựng kế hoạch tuyên truyền Đại hội Công đoàn các cấp; phương án tuyên truyền, khánh tiết tại Đại hội; phát động phong trào thi đua chào mừng Đại hội Công đoàn các cấp tiến tới Đại hội VIII Công đoàn quận lần thứ VIII.

Công tác nhân sự được đặc biệt chú trọng.

Tiểu ban Nhân sự đã xây dựng Đề án chuẩn bị nhân sự Ban Chấp hành và các chức danh Ban Chấp hành; nhân sự Ủy ban Kiểm tra và các chức danh Ủy ban Kiểm tra; nhân sự bầu đại biểu dự Đại hội Công đoàn cấp trên, xin ý kiến Thường trực Quận uỷ, Ban Thường vụ Quận uỷ và Thường trực Liên đoàn Lao động thành phố trước khi trình Đại hội; chuẩn bị các nội dung, nhân sự điều hành Đại hội và các văn bản liên quan đến công tác nhân sự Đại hội và Hội nghị lần thứ nhất Ban Chấp hành.

Có thể nói, đến thời điểm này, được sự quan tâm, lãnh đạo, chỉ đạo sát sao của Thường trực Quận uỷ, Ban Thường vụ Quận uỷ, Liên đoàn Lao động thành phố, công tác chuẩn bị các nội dung, điều kiện cho Đại hội VIII Công đoàn quận đã sẵn sàng cho ngày tổ chức Đại hội trong 2 ngày từ 27/6 - 28/6/2023 tại Hội trường Quận uỷ Đồ Sơn, với 115 đại biểu chính thức và 75 đại biểu khách mời dự Đại hội.


image advertisement

image advertisement

image advertisement

image advertisement

image advertisement

image advertisement

image advertisement

image advertisement

Thống kê truy cập
  • Đang online: 0
  • Hôm nay: 1
  • Trong tuần: 0
  • Tất cả: 0