TIN MỚI

image advertisement

image advertisement

image advertisement

image advertisement

image advertisement

image advertisement

image advertisement

QUẬN ỦY ĐỒ SƠN TỔ CHỨC HỘI NGHỊ TỔNG KẾT CÔNG TÁC NỘI CHÍNH ĐẢNG NĂM 2023; TRIỂN KHAI PHƯƠNG HƯỚNG, NHIỆM VỤ NĂM 2024

CHIỀU NGÀY 05/01/2024, QUẬN ỦY ĐỒ SƠN TỔ CHỨC HỘI NGHỊ TỔNG KẾT CÔNG TÁC NỘI CHÍNH ĐẢNG NĂM 2023; TRIỂN KHAI PHƯƠNG HƯỚNG, NHIỆM VỤ NĂM 2024

Anh-tin-bai

ĐỒNG CHÍ ĐẶNG BÁ CƯỜNG, ỦY VIÊN BTV THÀNH ỦY, TRƯỞNG BAN NỘI CHÍNH THÀNH ỦY DỰ, CHỈ ĐẠO.

Năm 2023, Quận ủy, BTV Quận ủy đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo công tác nội chính và phòng, chống tham nhũng, cải cách tư pháp bám sát chỉ đạo của Thành ủy, góp phần thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ chính trị của địa phương.

Các lực lượng vũ trang, các cơ quan nội chính đã phối hợp chặt chẽ, chủ đông phát hiện, xử lý tốt các vụ việc từ cơ sở; thực hiện tốt công tác tham mưu, tham vấn đối với cấp ủy, chính quyền, góp phần tích cực phục vụ nhiệm vụ chính trị và phát triển kinh tế - xã hội của quận. Kết quả,27/27 chỉ tiêu hoàn thành và hoàn thành vượt mức kế hoạch.

 

 

image advertisement

image advertisement

image advertisement

image advertisement

image advertisement

image advertisement

image advertisement

image advertisement

Thống kê truy cập
  • Đang online: 0
  • Hôm nay: 1
  • Trong tuần: 0
  • Tất cả: 0