TIN MỚI

image advertisement

image advertisement

image advertisement

image advertisement

image advertisement

image advertisement

image advertisement

Tuyên truyền hưởng ứng Cuộc thi trực tuyến tìm hiểu Nghị quyết Hội nghị Trung ương 8 khóa XIII.

Ban Tuyên giáo Quận ủy Đồ Sơn ban hành công văn về việc hưởng ứng Cuộc thi trực tuyến tìm hiểu Nghị quyết Hội nghị Trung ương 8 khóa XIII. Theo đó, Ban Tuyên giáo Quận ủy đề nghị các địa phương, đơn vị đẩy mạnh thông tin tuyên truyền giúp cán bộ, đảng viên, nhất là đội ngũ báo cáo viên và tuyên truyền viên các cấp trên địa bàn nắm vững những nội dung cơ bản, cốt lõi, những điểm mới trong các nghị quyết của Hội nghị Trung ương 8 khóa XIII, từ đó góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng./.

image advertisement

image advertisement

image advertisement

image advertisement

image advertisement

image advertisement

image advertisement

image advertisement

Thống kê truy cập
  • Đang online: 0
  • Hôm nay: 1
  • Trong tuần: 0
  • Tất cả: 0