TIN MỚI

image advertisement

image advertisement

image advertisement

image advertisement

image advertisement

image advertisement

image advertisement

Bản đồ số hộ kinh doanh: Mục đích, ý nghĩa và hướng dẫn sử dụng chức năng BĐSHKD dành cho người nộp thuế

1.Mục đích, ý nghĩa

Bản đồ số hộ kinh doanh (BĐSHKD) sẽ giúp cơ quan Thuế quản lý người nộp thuế một cách trực quan, nắm bắt chắc địa bàn, chống sót hộ, chống thất thu ngân sách Nhà nước. Chức năng BĐSHKD cũng hỗ trợ tốt hơn cho hộ kinh doanh, người dân, doanh nghiệp, các cơ quan quản lý nhà nước và các tổ chức khác thực hiện việc phản hồi thông tin đến cơ quan thuế về công tác quản lý thuế hộ kinh doanh của cơ quan thuế địa phương, tăng cường công khai minh bạch trong công tác quản lý thuế. Bên cạnh đó, tích cực triển khai rà soát, chuẩn hóa thông tin đăng ký thuế của chủ hộ kinh doanh để đảm bảo đồng bộ dữ liệu về thuế với cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư, tiến tới chuyển sang sử dụng mã số định danh cá nhân thay cho mã số thuế theo Đề án phát triển ứng dụng dữ liệu về dân cư, định danh và xác thực điện tử phục vụ chuyển đổi số quốc gia giai đoạn 2022-2025, tầm nhìn đến 2030.

2. Chức năng BĐSHKD
Bản đồ số hộ kinh doanh (BĐSHKD) là một trong các hình thức công khai hộ kinh doanh tại địa bàn với sự hiển thị vị trí các hộ kinh doanh một cách trực quan. Các thông tin được công khai trên bản đồ như: Mã số thuế, mức thuế khoán, thời gian nộp thuế, hóa đơn, …theo đúng quy định.
Chức năng BĐSHKD là tập hợp các thông tin đã được mã hóa và lưu trữ dưới dạng số. Thông tin hiển thị trên chức năng BĐSHKD là các thông tin phải công khai đối với hộ kinh doanh theo quy định tại khoản 3 Điều 18, khoản 3 Điều 51 Luật Quản lý thuế ngày 13/06/2023 và Điều 13 Thông tư số 40/2021/TT-BTC ngày 01/6/2021 của Bộ trưởng Bộ Tài chính.
Chức năng BĐSHKD được triển khai trên ứng dụng eTax Mobile để tạo điều kiện thuận lợi cho hộ kinh doanh người dân, doanh nghiệp, các cơ quan quản lý nhà nước và các tổ chức khác có thể tra cứu, phản hồi thông tin trên thiết bị thông minh cầm tay mọi lúc, mọi nơi.
Chức năng BĐSHKD được cài đặt, quản lý và vận hành trên hệ thống công nghệ thông tin của Ngành Thuế, Các thông tin hiển thị trên chức năng BĐSHKD được cập nhật tự động, thường xuyên, liên tục từ thông tin cơ quan thuế đã phê duyệt công khai trên Website của Cục Thuế theo quy trình quản lý thuế của Tổng cục Thuế.

Cơ quan thuế địa phương theo chức năng, nhiệm vụ sẽ thực hiện việc rà soát hiệu chỉnh lại thông tin hiển thị trên chức năng BĐSHKD (nếu có sai lệch), thực hiện khai thác và xử lý thông tin trên chức năng BĐSHKD (bao gồm cả thông tin quản lý của ngành Thuế và thông tin phản hồi từ ngoài ngành Thuế) để phục vụ công tác quản lý thuế hộ kinh doanh theo quy định.

1.Lộ trình triển khai BĐSHKD

Triển khai chức năng BĐSHKD, Tổng cục Thuế đã có Công văn số 3026/TCT-DNNCN ngày 20/7/2023 gửi cục thuế các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương. Theo đó, việc triển khai chức năng BĐSHKD đã được thực hiện từ ngày 01/8/2023 tại 05 cục thuế (Hà Nội, Bình Định, Long An, Thanh Hóa, Hòa Bình) và sẽ tiếp tục triển khai với 58 cục thuế còn lại từ 01/02/2024 đối với thông tin lập Bộ thuế khoán của năm 2024. Từ tháng 3/2024 sẽ áp dụng việc tra cứu và phản hồi thông tin của tất cả hộ kinh doanh, người dân, doanh nghiệp, các cơ quan quản lý nhà nước và các tổ chức khác.

3. Hướng dẫn sử dụng chức năng BĐSHKD dành cho người nộp thuế
 
Bước 1: NNT tải app eTax Mobile trên App Store hoặc CH Play. NSD chọn phân hệ Tiện ích -> Tra cứu hộ kinh doanh (hỗ trợ cả đăng nhập và không đăng nhập) 
 

Bước 2: Hệ thống hiển thị màn hình tra cứu theo các điều kiện tìm kiếm:Tỉnh/TP,Quận/huyện,Phường/Xã, Chọn loại danh sách, Kỳ lập bộ (nhập dạng MM/YYYY, VD: 01/2020), Mã số thuế
 

Bước 3: Nhập các điều kiện tìm kiếm, nhấn Tra cứu.  Hệ thống hiển thị danh sách thông tin hộ kinh doanh theo điều kiện tra cứu.
Lưu ý: Hệ thống hiển thị mặc định 10 hộ kinh doanh. NSD thực hiện thao tác kéo xuống dưới để xem tiếp danh sách hộ kinh doanh tại trang tiếp theo


 

Bước 4.1: NSD kích chọn 1 bản ghi, hệ thống hiển thị màn hình Thông tin chi tiết của hộ kinh doanh.
 

Bước 4.2: NSD chọn biểu tượng của 1 bản ghi, hệ thống hiển thị màn hình bản đồ số của hộ kinh doanh đã chọn.
 

 Bước 4.3: NSD chọn biểu tựợng xem thông tin của các hộ khoán trên bản đồ số tương ứng theo trang.
 

Bước 5: NSD chọn biểu tượng màu xanh nhạt, xem thông tin của một hộ kinh doanh đã chọn: Mã số thuế, tên người nộp thuế, ngành nghề, địa chỉ.
 

Bước 6: NSD chọn biểu tượng màu xanh đậm (nếu có) để xem thông tin các hộ kinh doanh trùng địa chỉ: Tổng số hộ kinh doanh, danh sách mã số thuế, địa chỉ.
 
Việc triển khai chức năng BĐSHKD có ý nghĩa quan trọng trong công tác Quản lý Thuế đối với hộ kinh doanh, đặc biệt trong thười điểm hiện nay. Để triển khai BĐSHKD được thuận lợi, hiệu quả ngày 04/01/2024 Bộ trưởng bộ Tài chính đã ban hành Công văn số 95/BTC-TCT gửi các đồng chí Bí thư, Chủ tịch UBND đề nghị chỉ đạo cấp ủy, chính quyền địa phương và các sở, ban, ngành liên quan trên địa bàn thực hiện tốt một số nhiệm vụ;

Ngày 4/6, Văn phòng UBND thành phố có văn bản thông báo ý kiến chỉ đạo của đồng chí Lê Anh Quân, Phó chủ tịch Thường trực UBND thành phố về việc triển khai chức năng Bản đồ số hộ kinh doanh. Theo đó, giao Cục Thuế thành phố chủ trì, phối hợp các sở, ngành, đơn vị liên quan và UBND các quận, huyện khẩn trương triển khai chức năng Bản đồ số hộ kinh doanh, bảo đảm đúng quy định, phù hợp thực tế; hướng dẫn sử dụng và đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến đến toàn thể hộ kinh doanh, người dân, doanh nghiệp, các cơ quan quản lý nhà nước và cá tổ chức khác về mục đích, ý nghĩa và hướng dẫn sử dụng chức năng Bản đồ số hộ kinh doanh trên ứng dụng Thuế điện tử cho điện thoại di động (eTax Mobile). 

Cục Thuế thành phố kịp thời tiếp nhận, giải đáp các ý kiến phản ánh, thắc mắc của người dân; kịp thời chấn chỉnh, khắc phục những hạn chế trong công tác quản lý thuế đối với hộ kinh doanh; nâng cao chất lượng quản lý thông tin người nộp thuế, trọng tâm là quản lý doanh thu thực tế của các hộ kinh doanh, hoàn thiện cơ sở dữ liệu quản lý hộ, cá nhân kinh doanh.

image advertisement

image advertisement

image advertisement

image advertisement

image advertisement

image advertisement

image advertisement

image advertisement

Thống kê truy cập
  • Đang online: 0
  • Hôm nay: 1
  • Trong tuần: 0
  • Tất cả: 0