TIN MỚI

image advertisement

image advertisement

image advertisement

image advertisement

image advertisement

image advertisement

image advertisement

Quận Đồ Sơn ban hành kế hoạch đảm bảo an toàn thực phẩm, nâng cao chất lượng nông lâm thủy sản trong lĩnh vực nông nghiệp trên địa bàn quận năm 2024.

Với mục tiêu tiếp tục đảm bảo ATTP, gắn với truy xuất nguồn gốc trong từng công đoạn và trong toàn bộ chuỗi giá trị ngành hàng nông lâm thủy sản. Phấn đấu sản phẩm thực phẩm được sản xuất, lưu thông, tiêu dùng trên địa bàn quận đảm bảo an toàn và truy xuất được nguồn gốc; nâng cao chất lượng, giá trị và khả năng cạnh tranh sản phẩm thực phẩm nông lâm thủy sản của quận; Ủy ban nhân dân quận đặt mục tiêu cụ thể như sau:

- 100% cơ sở sản xuất, kinh doanh nông lâm thủy sản được chứng nhận đủ điều kiện bảo đảm an toàn thực phẩm hoặc ký cam kết tuân thủ quy định pháp luật về an toàn thực phẩm và được kiểm tra, giám sát định kỳ hàng năm. 
- 100% các cấp chính quyền được kiện toàn hệ thống quản lý chất lượng nông, lâm và thủy sản phù hợp với phân công, phân cấp. 
- 100% cán bộ quản lý chất lượng, ATTP nông lâm thủy sản các cấp được bồi dưỡng, cập nhật kiến thức về chuyên môn nghiệp vụ. 
- Tổ chức triển khai quản lý hệ thống cơ sở dữ liệu nông lâm thủy sản để khai thác sử dụng hệ thống cơ sở dữ liệu có hiệu quả; 
- Tăng cường công tác thông tin tuyền truyền, phổ biến các hoạt động hội nghị, hội thảo, tọa đàm, tham quan học tập… về an toàn toàn thực phẩm, xúc tiến thương mại nông lâm thủy sản; tổ chức hội thảo tư vấn, liên kết  tiêu thụ sản phẩm nông sản; hỗ trợ doanh nhiệp tham gia hội chợ, triển lãm... 
- Phối hợp hướng dẫn các cơ sở sản xuất, kinh doanh nông lâm thuỷ sản đảm bảo điều kiện để cấp giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm trên địa bàn quận. 


 

image advertisement

image advertisement

image advertisement

image advertisement

image advertisement

image advertisement

image advertisement

image advertisement

Thống kê truy cập
  • Đang online: 0
  • Hôm nay: 1
  • Trong tuần: 0
  • Tất cả: 0