TIN MỚI

image advertisement

image advertisement

image advertisement

image advertisement

image advertisement

image advertisement

image advertisement

Tuyên truyền sử dụng các tiện ích của ứng dụng VNeID

Các tiện ích của ứng dụng VNeID tương ứng với mức độ tài khoản định danh điện tử mức độ 1 và mức độ 2. Với mỗi mức độ tài khoản định danh điện tử, ứng dụng VNeID đã phát triển các dịch vụ, tiện ích tương ứng phục vụ người dân, cụ thể như sau:

Thứ nhất, có 09 dịch vụ, tiện ích cho tài khoản định danh điện tử mức 1: (1) Tích hợp thông tin cá nhân từ Cơ sở dữ liệu Quốc gia về Dân cư; (2) Đăng nhập (SSO) và sử dụng các Dịch vụ công trực tuyến; (3) Thực hiện thông báo lưu trú; (4) Phán ánh, kiến nghị về an ninh trật tự; (5) Nhận thông báo giải quyết thủ tục hành chính dịch vụ công liên thông về đăng ký khai sinh, đăng ký thường trú, cấp thẻ bảo hiểm y tế cho trẻ em dưới 6 tuổi; dịch vụ liên thông đăng ký khai tử, xóa đăng ký thường trú, trợ cấp mai táng, hỗ trợ chi phí mai táng; nhận cảnh báo hết hạn thẻ Căn cước công dân gắn chip; Thông báo Chúc mừng sinh nhật; (6) Cập nhật các thông tin, tin tức, cảnh báo thủ đoạn tội phạm; (7) Chia sẻ dữ liệu công dân thông qua việc xuất trình thông tin được tích hợp trực tiếp trên VNeID; thông qua mã QR căn cước; thông qua mã QR định danh; (8) Đổi số điện thoại trực tuyến; (9) Xác thực khi đổi thiết bị đăng nhập.

Thứ hai, có 16 dịch vụ, tiện ích cho tài khoản định danh điện tử mức 2 bao gồm 09 dịch vụ, tiện ích cho tài khoản định danh điện tử mức độ 1 và các tiện ích: (1) Thông tin cư trú (Hộ khẩu online); (2) Tích hợp thông tin thẻ Căn cước công dân gắn chip mới nhất và lịch sử thông tin thẻ căn cước công dân, chứng minh nhân dân; (3) Tích hợp thông tin người phụ thuộc (con dưới 14 tuổi hoặc người giám hộ) được xác thực với Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư; (4) Tích hợp thông tin giấy phép lái xe, đăng ký xe; (5) Tích hợp thông tin thẻ bảo hiểm y tế; (6) Tích hợp thông tin quá trình tham gia bảo hiểm xã hội; (7) Tích hợp thông tin lịch sử khám chữa bệnh (Sổ sức khỏe điện tử).

Với nội dung trên, Cổng thông tin điện tử quận Đồ Sơn thông tin đến Công chức, viên chức, người lao động biết và sử dụng có hiệu quả các tiện ích của ứng dụng VneID; đồng thời tuyên truyền, phổ biến các tiện ích của ứng dụng VneID đến người thân, nhân dân, tạo sự lan toả trong cộng đồng, nhất là ứng dụng vào việc thực hiện thủ tục hành chính trên môi trường điện tử .

Tài liệu hướng dẫn sử dụng các tiện ích tài khoản định danh điện tử mức 1,2 trên ứng dụng VneID:

image advertisement

image advertisement

image advertisement

image advertisement

image advertisement

image advertisement

image advertisement

image advertisement

Thống kê truy cập
  • Đang online: 0
  • Hôm nay: 1
  • Trong tuần: 0
  • Tất cả: 0