TIN MỚI

image advertisement

image advertisement

image advertisement

image advertisement

image advertisement

image advertisement

image advertisement

Xác nhận kết quả lấy phiếu tín nhiệm đối với người giữ chức vụ do Hội đồng nhân dân quận Đồ Sơn khóa VI, nhiệm kỳ 2021 - 2026 bầu
Tại Kỳ họp thứ 14 Hội đồng nhân dân quận Đồ Sơn khóa VI, nhiệm kỳ 2021-2026 đã tiến hành lấy phiếu tín nhiệm đối với 17 người giữ chức vụ do Hội đồng nhân dân quận bầu. 

Kết quả cụ thể phiếu tín nhiệm như sau: 

1. Bà Bùi Thị Hồng Vân, Chủ tịch Hội đồng nhân dân quận:
+ Số phiếu tín nhiệm cao          : 28/28 phiếu (chiếm 100% tổng số phiếu).
+ Số phiếu tín nhiệm : 0 phiếu (chiếm 0% tổng số phiếu).
+ Số phiếu tín nhiệm thấp : 0 phiếu (chiếm 0% tổng số phiếu).

2. Ông Hoàng Gia Đông, Phó Chủ tịch Hội đồng nhân dân quận:
+ Số phiếu tín nhiệm cao : 28/28 phiếu (chiếm 100% tổng số phiếu).
+ Số phiếu tín nhiệm : 0 phiếu (chiếm 0% tổng số phiếu).
+ Số phiếu tín nhiệm thấp : 0 phiếu (chiếm 0% tổng số phiếu).

3. Ông Vũ Văn Thương, Trưởng Ban Kinh tế - Xã hội Hội đồng nhân dân quận:
+ Số phiếu tín nhiệm cao : 27/28 phiếu (chiếm 96% tổng số phiếu).
+ Số phiếu tín nhiệm : 01/28 phiếu (chiếm 4% tổng số phiếu).
+ Số phiếu tín nhiệm thấp : 0 phiếu (chiếm 0% tổng số phiếu).

4. Bà Nguyễn Thị Liền, Trưởng Ban pháp chế Hội đồng nhân dân quận:
+ Số phiếu tín nhiệm cao : 25/28 phiếu (chiếm 89% tổng số phiếu).
+ Số phiếu tín nhiệm : 03/28 phiếu (chiếm 11% tổng số phiếu).
+ Số phiếu tín nhiệm thấp : 0 phiếu (chiếm 0% tổng số phiếu).

5. Ông Trần Khắc Kiên, Chủ tịch Ủy ban nhân dân quận:
+ Số phiếu tín nhiệm cao          : 28/28 phiếu (chiếm 100% tổng số phiếu).
+ Số phiếu tín nhiệm : 0 phiếu (chiếm 0% tổng số phiếu).
+ Số phiếu tín nhiệm thấp : 0 phiếu (chiếm 0% tổng số phiếu).

6. Ông  Nguyễn Quang Dũng, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân quận:
+ Số phiếu tín nhiệm cao          : 28/28 phiếu (chiếm 100% tổng số phiếu).
+ Số phiếu tín nhiệm : 0 phiếu (chiếm 0% tổng số phiếu).
+ Số phiếu tín nhiệm thấp : 0 phiếu (chiếm 0% tổng số phiếu).

7. Ông Phạm Hoàng Tuấn , Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân quận:
+ Số phiếu tín nhiệm cao            : 27/28 phiếu (chiếm 96% tổng số phiếu).
+ Số phiếu tín nhiệm : 01/28 phiếu (chiếm 4% tổng số phiếu).
+ Số phiếu tín nhiệm thấp : 0 phiếu (chiếm 0% tổng số phiếu).

8. Ông Nguyễn Đức Anh, Ủy viên Ủy ban nhân dân dân quận, Trưởng phòng Tài chính - Kế hoạch quận: 
+ Số phiếu tín nhiệm cao : 25/28 phiếu (chiếm 89% tổng số phiếu).
+ Số phiếu tín nhiệm : 03/28 phiếu (chiếm 11% tổng số phiếu).
+ Số phiếu tín nhiệm thấp : 0 phiếu (chiếm 0% tổng số phiếu).

9. Ông Nguyễn Tuấn Anh, Ủy viên Ủy ban nhân dân dân quận, Chỉ huy trưởng Ban chỉ huy quân sự quận:
+ Số phiếu tín nhiệm cao : 23/28 phiếu (chiếm 82% tổng số phiếu).
+ Số phiếu tín nhiệm : 05/28 phiếu (chiếm 18% tổng số phiếu).
+ Số phiếu tín nhiệm thấp : 0 phiếu (chiếm 0% tổng số phiếu).

10. Ông Đặng Thế Dũng, Ủy viên Ủy ban nhân dân dân quận, Trưởng Công an quận: 
+ Số phiếu tín nhiệm cao : 27/28 phiếu (chiếm 96% tổng số phiếu).
+ Số phiếu tín nhiệm : 0 phiếu (chiếm 0% tổng số phiếu).
+ Số phiếu tín nhiệm thấp : 01/28 phiếu (chiếm 4% tổng số phiếu).

11. Ông Lê Viết Dương, Ủy viên Ủy ban nhân dân dân quận, Trưởng phòng Quản lý Đô thị quận:
+ Số phiếu tín nhiệm cao :17/28 phiếu (chiếm 61% tổng số phiếu).
+ Số phiếu tín nhiệm : 09/28 phiếu (chiếm 32% tổng số phiếu).
+ Số phiếu tín nhiệm thấp : 02/28 phiếu (chiếm 7% tổng số phiếu).

12. Ông Ngô Việt Đông, Ủy viên Ủy ban nhân dân dân quận, Trưởng phòng Kinh tế quận :
+ Số phiếu tín nhiệm cao : 23/28 phiếu (chiếm 82% tổng số phiếu).
+ Số phiếu tín nhiệm : 05/28 phiếu (chiếm 18% tổng số phiếu).
+ Số phiếu tín nhiệm thấp : 0 phiếu (chiếm 0% tổng số phiếu).

13. Ông Lê Đức Hợp, Ủy viên Ủy ban nhân dân dân quận, Trưởng phòng Du lịch, Văn hoá và Thông tin quận: 
+ Số phiếu tín nhiệm cao : 25/28 phiếu (chiếm 89% tổng số phiếu).
+ Số phiếu tín nhiệm : 03/28 phiếu (chiếm 11% tổng số phiếu).
+ Số phiếu tín nhiệm thấp : 0 phiếu (chiếm 0% tổng số phiếu).

14. Bà Bùi Thị Minh, Ủy viên Ủy ban nhân dân dân quận, Trưởng phòng Nội vụ quận:
+ Số phiếu tín nhiệm cao          : 27/28 phiếu (chiếm 96% tổng số phiếu).
+ Số phiếu tín nhiệm : 01/28 phiếu (chiếm 4% tổng số phiếu).
+ Số phiếu tín nhiệm thấp : 0 phiếu (chiếm 0% tổng số phiếu).

15. Bà Phan Thị Phượng, Ủy viên Ủy ban nhân dân dân quận, Trưởng phòng Lao động - Thương binh và Xã hội quận: 
+ Số phiếu tín nhiệm cao        : 23/28 phiếu (chiếm 82% tổng số phiếu).
+ Số phiếu tín nhiệm : 05/28 phiếu (chiếm 18% tổng số phiếu).
+ Số phiếu tín nhiệm thấp : 0 phiếu (chiếm 0% tổng số phiếu).

16. Ông Vũ Đình Quang, Ủy viên Ủy ban nhân dân dân quận, Trưởng phòng Tư pháp quận:
+ Số phiếu tín nhiệm cao            : 23/28 phiếu (chiếm 82% tổng số phiếu).
+ Số phiếu tín nhiệm : 05/28 phiếu (chiếm 18% tổng số phiếu).
+ Số phiếu tín nhiệm thấp : 0 phiếu (chiếm 0% tổng số phiếu).

17. Bà Nguyễn Thị Ước, Ủy viên Ủy ban nhân dân dân quận, Trưởng phòng Giáo dục và Đào tạo quận: 
+ Số phiếu tín nhiệm cao             : 27/28 phiếu (chiếm 96% tổng số phiếu).
+ Số phiếu tín nhiệm   : 01/28 phiếu (chiếm 4% tổng số phiếu).
+ Số phiếu tín nhiệm thấp   : 0 phiếu (chiếm 0% tổng số phiếu).

Tải về

image advertisement

image advertisement

image advertisement

image advertisement

image advertisement

image advertisement

image advertisement

image advertisement

Thống kê truy cập
  • Đang online: 0
  • Hôm nay: 1
  • Trong tuần: 0
  • Tất cả: 0