TIN MỚI

image advertisement

image advertisement

image advertisement

image advertisement

image advertisement

image advertisement

image advertisement

Quận Đồ Sơn: Phê duyệt Danh sách thí sinh đủ điều kiện dự vòng 2, kỳ tuyển dụng viên chức năm 2022
Quận Đồ Sơn: Phê duyệt Danh sách thí sinh đủ điều kiện dự vòng 2, kỳ tuyển dụng viên chức năm 2022

Thực hiện Kế hoạch số 259/KH-UBND, ngày 14/11/2022 của Ủy ban nhân dân quận về Tuyển dụng viên chức năm 2022; Thông báo số 475/TB-UBND, ngày 14/11/2022 của Ủy ban nhân dân quận về việc tuyển dụng viên chức giáo viên năm 2022; Theo đề nghị của Hội đồng tuyển dụng viên chức năm 2022 và đề nghị của Trưởng phòng Phòng Nội vụ quận, Ủy ban nhân dân quận phê duyệt danh sách thí sinh đủ điều kiện dự vòng 2, kỳ tuyển dụng viên chức quận Đồ Sơn năm 2022, cụ thể xem tại các văn bản dưới đây:

1. Quyết định
2. Danh sách

image advertisement

image advertisement

image advertisement

image advertisement

image advertisement

image advertisement

image advertisement

image advertisement

Thống kê truy cập
  • Đang online: 0
  • Hôm nay: 1
  • Trong tuần: 0
  • Tất cả: 0