TIN MỚI

image advertisement

image advertisement

image advertisement

image advertisement

image advertisement

image advertisement

image advertisement

NĂM HỌC 2024-2025: TỔ CHỨC LẠI TRƯỜNG TIỂU HỌC NGỌC HẢI VÀ TRƯỜNG TIỂU HỌC VẠN SƠN THÀNH TRƯỜNG TIỂU HỌC HẢI SƠN

Thực hiện Kế hoạch số 57/KH-UBND ngày 11/3/2022 của Ủy ban nhân dân thành phố triển khai thực hiện sắp xếp, kiện toàn tổ chức bộ máy các sở, ngành; các cơ quan hành chính trực thuộc sở, ngành; phòng chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân quận, huyện; các đơn vị sự nghiệp công lập thuộc thành phố theo quy định của Chính phủ; Đề án số 62/ĐA-UBND ngày 11/11/2022 về phát triển Giáo dục và Đào tạo quận Đồ Sơn giai đoạn 2022-2030; Nghị quyết số 89/NQ-HĐND ngày 17/11/2022 về việc thông qua Đề án Phát triển Giáo dục và Đào tạo quận Đồ Sơn giai đoạn 2022-2030.

I. TRƯỜNG TIỂU HỌC VẠN SƠN:

- Là đơn vị sự nghiệp công lập thuộc Uỷ ban nhân dân quận Đồ Sơn;
- Trường được thành lập năm 1996 với tên gọi là Trường Tiểu học Vạn Sơn theo Quyết định số 182/QĐ-UB, ngày 15/7/1996 của Uỷ ban nhân dân thị xã Đồ Sơn (nay là quận Đồ Sơn);
- Đến ngày 18/01/2021, trường được đổi tên thành Trường Tiểu học Vạn Sơn theo Quyết định số 60/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân quận Đồ Sơn.
- Trụ sở : Số 7 Lý Thánh Tông - phường Hải Sơn - quận Đồ Sơn; tổng diện tích: 4.051,2 m2.

II. TRƯỜNG TIỂU HỌC NGỌC HẢI

- Là đơn vị sự nghiệp công lập thuộc Uỷ ban nhân dân quận Đồ Sơn;
- Trường được Uỷ ban nhân dân thị xã Đồ Sơn (nay là quận Đồ Sơn) thành lập năm 1959 với tên gọi là Trường Cấp I Ngọc Hải;
- Đến ngày 02/01/1996, trường được đổi tên thành Trường Tiểu học Ngọc Hải theo Quyết định số 02/QĐ-UB của Ủy ban nhân dân Thị xã Đồ Sơn (nay là quận Đồ Sơn).
- Trụ sở : Ngõ 67 đường Đình Đoài - phường Hải Sơn - quận Đồ Sơn; tổng diện tích: 2.912 m2.

III. PHƯƠNG ÁN TỔ CHỨC LẠI TRƯỜNG TIỂU HỌC NGỌC HẢI TRÊN CƠ SỞ VẬT CHẤT, SỐ LỚP, SỐ HỌC SINH VÀ MỘT PHẦN ĐỘI NGŨ HIỆN CÓ CỦA TRƯỜNG TIỂU HỌC VẠN SƠN. TRƯỜNG TIỂU HỌC NGỌC HẢI SAU ĐÓ ĐỔI TÊN THÀNH TRƯỜNG TIỂU HỌC HẢI SƠN

1.Tên trường mới sau khi tổ chức lại: TRƯỜNG TIỂU HỌC HẢI SƠN.

* Trụ sở chính: Tại Trường Tiểu học Ngọc Hải cũ, địa chỉ: Ngõ 67 đường Đình Đoài - phường Hải Sơn - quận Đồ Sơn (Tiểu học Hải Sơn cơ sở 1);
- Cơ sở 2: Tại Trường Tiểu học Vạn Sơn cũ, địa chỉ: Số 7 Lý Thánh Tông - phường Hải Sơn - quận Đồ Sơn (Tiểu học Hải Sơn cơ sở 2).
- Giai đoạn 2023-2025: Giữ nguyên 02 điểm trường trên để đảm bảo các điều kiện cơ sở vật chất phục vụ công tác dạy và học.
- Đến giai đoạn 2026-2030: Chuyển điểm trường (Tiểu học Hải Sơn cơ sở 2) về Trường Trung học cơ sở Ngọc Hải (theo lộ trình của Nghị quyết số 89/NQ-HĐND ngày 17/11/2022 của Hội đồng nhân dân quận Đồ Sơn về Phát triển Giáo dục và Đào tạo quận Đồ Sơn giai đoạn 2022-2030).

2. Phương án giảng dạy, học tập sau khi tổ chức lại:

- Giáo viên: Giữ nguyên không thay đổi. Thầy (cô) đang giảng dạy tại cơ sở nào, vẫn tiếp tục giảng dạy tại cơ sở đó (không chuyển từ cơ sở 1 sang cơ sở 2, hoặc ngược lại).
- Học sinh: Giữ nguyên không thay đổi. Học sinh đang học tập tại cơ sở nào, vẫn tiếp tục học tập tại cơ sở đó (không chuyển từ cơ sở 1 sang cơ sở 2, hoặc ngược lại).
 

image advertisement

image advertisement

image advertisement

image advertisement

image advertisement

image advertisement

image advertisement

image advertisement

Thống kê truy cập
  • Đang online: 0
  • Hôm nay: 1
  • Trong tuần: 0
  • Tất cả: 0